Kokeile kuukausi maksutta

Ohjeistus selkeyttää rakennustyön tarkkailijan roolia

Tietoa kirjoittajasta Juha Ryynänen
Asianajaja, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden lisensiaatti, varatuomari
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakennushankkeiden keskeisten toimijoiden velvollisuuksista määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa, jonka pian voimaanastuva uusi rakentamislaki korvaa. Ympäristöministeriö antaa lain valtuuksin asetuksia, joissa on yleisiä määräyksiä ja ohjeita.

Toimialajärjestöt ovat laatineet tarkempia ohjeita, jotka ohjaavat rakennushankkeen sopijapuolia kohti hyviä sopimuskäytäntöjä. Rakennustietosäätiön julkaisemilla RT-ohjekorteilla on tässä keskeinen rooli. Hyviä esimerkkejä ovat pääsuunnittelijan sekä rakennesuunnittelun ja talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelot.

Gryndikohteisiin valittava rakennustyön tarkkailija on poikkeus edellä kuvatusta toimialan sääntelymallista. Rakennustyön tarkkailijasta määrätään asuntokauppalaissa, siis ei maankäyttö- ja rakennuslaissa tai uudessa rakentamislaissa. Asuntokauppalain määräykset ovat tältä osin niukkasanaiset. Tulkintaa lain niukkaan sanamuotoon saa hakea lainvalmisteluaineistosta. Tarkentavaa asetuksentasoista sääntelyä ei ole. Toimialajärjestöt eivät ole laatineet ohjeistusta. Tilanne ei ole ollut ihanteellinen.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että rakennustyön tarkkailijan merkitys on jäänyt käytännössä vähäiseksi. Silloin kun rakennustyön tarkkailija on valittu, on voinut olla epäselvää, mitkä hänen tehtävänsä tarkalleen ottaen ovat ja kuka niistä päättää.

Puutteellinen ohjeistus on johtanut toisinaan ylilyönteihin. Rakennustyön tarkkailija on saattanut tehdä päällekkäistä työtä valvojan tehtävien kanssa, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Toisaalta rakennustyön tarkkailija on saattanut olla perustajaurakoitsijaan taloudellisessa riippuvuussuhteessa, jolloin on jäänyt epäselväksi, valvooko tarkkailija osakkeenostajien etua, kuten on tarkoitus.

Nyt asiaan on tulossa muutos. Rakennustietosäätiö julkaissee lähiviikkojen aikana RT-ohjekortin rakennustyön tarkkailijasta.

Ohjekortissa kuvataan rakennustyön tarkkailijan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet rakennushankkeen eri vaiheissa. Ohjekortin avulla osakkeenostajien, perustajaurakoitsijoiden ja konsulttien on helpompi muodostaa yhteinen ymmärrys siitä, mistä rakennustyön tarkkailijan tehtävissä on kysymys ja mistä ei ole kysymys.

Rakennustyön tarkkailija mahdollistaa osakkeenostajien tiedonsaannin jo rakennushankkeen aikana. Rakennustyön tarkkailija on eräänlainen yhtiön pitkäjänteisen omistajuuden takuuhenkilö. Hän seuraa, että yhtiön rakennukset valmistuvat rakentamista koskevien määräysten ja sopimusten mukaisesti. Hänellä on oikeus saada yhtiöltä ja perustajaosakkaalta tietoja, joita tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi.

Rakennustyön tarkkailija ei ole osakkeenostajien oikeudellinen edustaja tai asiamies, rakennusurakan toinen valvoja tai tilintarkastaja. Hän ei voi hankkia tai luopua osakkeenostajille kuuluvista oikeuksista.

Kun ohjekortti on julkaistu, on lupa odottaa, että rakennustyön tarkkailijoita valitaan useammin kuin tähän saakka on ollut tapana ja että alalle muodostuu yhteinen näkemys rakennustyön tarkkailijan tehtävistä. Toivoa sopii, että rakennustyön tarkkailija ei olisi ylimääräinen kuluerä, vaan hänet nähtäisiin tulevaisuudessa hyödyllisenä osana laadunvarmistusta ja -valvontaa.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Ohjeistus selkeyttää rakennustyön tarkkailijan roolia”

 1. On hyvä että tästä(kin) asiasta ohjeistetaan RT-ohjekortilla.
  Kuitenkin tulee muistaa, että RT ohjeet ovat vain ohjeita, eivätkä siis velvoita ketään toimimaan niiden mukaan.

  On kai kaikille alalla toimiville selvää, että osa gryndereistä ohjaa osakkeenostajien kokousta siten, että tarkkailija jää valitsematta. Tarvitaan alalla merkittävä asennemuutos, jotta tästä lainvastaisesta toiminnasta päästäisiin eroon. Lakihan antaa äänen vain osakkeenostajille, osakkeiden 1. myyjällä sitä ei tarkkailijaa valittaessa ostajien kokouksessa ole.

  Ryynänen sanoo kyllä mielestäni liian vahvasti, lainaus kirjoituksesta ”Rakennustyön tarkkailija on eräänlainen yhtiön pitkäjänteisen omistajuuden takuuhenkilö.” Mielestäni tarkkailijaa ei voi asettaa mitenkään, edes ”eräänlaiseksi” takuumieheksi. Sitä roolia tarkkailijalla ei ole, eikä sitä lainsäätäjäkään ole tarkoittanut olevan.

  Tarkkailija on lain tarkoituksen mukaan, lainaus lain perusteluista;
  ”Tarkkailijan tehtävänä olisi rakennustöiden, erityisesti rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuuden seuraaminen.”

  Lisäksi lain perusteluissa kerrotaan lainsäätäjän tahdosta seuraavasti;
  ”Tarkkailijalla ei kuitenkaan pelkästään asemansa perusteella olisi kelpoisuutta tehdä yhtiötä tai yksittäisiä osakkeenostajia sitovia ratkaisuja eikä hänen toimintansa muutenkaan vaikuttaisi yhtiön tai osakkeenostajien oikeudelliseen asemaan. Perustajaosakas ei siten voisi asunnon virhettä koskevassa riidassa vedota siihen, että tarkkailija on rakennustyön ollessa meneillään hyväksynyt kyseisen seikan tai ei ole esittänyt siitä huomautuksia. Tarvittaessa tarkkailijan tulisi selostaa havaintojaan osakkeenostajille esimerkiksi kirjallisesti tai kutsumalla osakkeenostajat koolle. Osakkeenostajien asiana on päättää, mihin toimiin tarkkailijan huomautukset antavat aihetta.”

  On kuitenkin tärkeä saada tarkkailijoita valituksi hankkeissa. Tarkkailijat eivät saa olla missään taloudellisessa tms. suhteessa grynderiin, sen laki selvin sanoin kieltää.
  Lainaus lain perusteluista; ”On kuitenkin välttämätöntä, ettei tarkkailija ole tosiasiallisessa riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Riippuvuussuhde on olemassa esimerkiksi silloin, kun tarkkailijaksi valittu henkilö on rakennuskohteen pääurakoitsijan tai jonkin aliurakoitsijan taikka kyseisten urakoitsijoiden valvonnassa olevan tahon palveluksessa tai kun hänellä on merkittäviä liikesuhteita kyseisiin urakoitsijoihin.”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Juha Ryynänenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/juha-ryynanen/