Kokeile kuukausi maksutta

Rakennuslupa tietomallia hyödyntäen

Tietoa kirjoittajasta Marika Latvala
Kehityspäällikkö, Rakli ry
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

”Kaikki kohteemme tietomallinnetaan”, julisti moni kiinteistönomistaja jo aikoja sitten. Vaikka näin ei ole vielä kaikkien kiinteistöjen kohdalla, niin uusia loikkiakin on tietomallinnuksessa otettu. Pitkäntähtäimen tavoitteena on saada tietomallin hyödyt koko kiinteistön elinkaaren käyttöön. Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien esittämien tavoitteiden lisäksi työmaat ovat ottaneet rohkeasti suunnittelijoiden tietomallit hyötykäyttöön ja nyt on rakennusvalvontojen vuoro.

Jo Raklin ympäristöministeriön Ryhti-rahoituksella avustamaa Rakennuslupa tietomallilla -skaalausklinikkaa suunniteltaessa huomattiin, että rakennuslupaa halutaan hakea ja myöntää tietomallia hyödyntäen, mutta prosessi ja käytännöt eivät vielä ole täysin valmiita vaan tarvitaan yhteiskehittelyä.

Kehitystyössämme on päästy hyvään alkuun määrittämällä kaiken kehitystyön kulmakiviksi muodostuneita aiheen mahdollisuuksia ja haasteita. Mahdollisuudet nostattavat intoa ja positiivista ajattelua, kun taas haasteet tuovat esiin ne kohdat, joihin tulee pureutua ja rohkeasti pyrkiä vastaamaan.

Tietomallin hyödyntämisen mahdollisuutena nähdään tarkastelun helpottuminen ja tarkastamisen automatisoituminen. Sekä aineisto että lupaprosessi saadaan yhdenmukaistettua. Lisäksi kaikki tarvittava tieto esitetään samassa paikassa, jolloin tietoa voidaan jakaa sujuvammin ja informatiivisemmin eri osapuolten välillä. Koko prosessin ennustetaan tehostuvan ja palvelutason parantuvan.

Käydyt keskustelut osoittavat meille myös haasteet – ja hyvä niin. On huomattu, että osaamistaso vaihtelee niin kunnilla, rakennushankkeeseen ryhtyvillä kuin suunnittelijoillakin. Lisäksi tietomallin laatutaso vaihtelee. Tarvitaankin yhteiset ohjeet ja pelisäännöt samalla, kun tietomallin virallisuus lupadokumenttina tulee määrittää. Immateriaalioikeudetkaan eivät ole vielä nekään täysin selvät osapuolille.

Tehtyjen hankkeiden kautta voidaan huomata, että itse lupaprosessikin muuttuu tietomallinnuksen mukaantulon myötä. Hyvänä vauhdittajana ja lähtökohtana on ollut tuon prosessin läpikäynti, jotta osapuolet tietävät, miten uusi eroaa tämänhetkisestä lupaprosessista.

Kyseinen prosessi ei kuitenkaan vielä ole valmis, vaan nyt on hyvä hetki yhdessä kehittää sitä uusien todellisten hankkeiden kautta. Samalla tulee varmistaa, että osapuolet pystyvät vastaamaan toisilleen asettamiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Myös mahdollisesti turhia välisteppejä on hyvä vielä hioa pois. Tiedon jakamista tarvitaan, että osapuolet tietävät, mitä heiltä vaaditaan ja missä vaiheessa.

Kehitystyössä mukana olevien rakennusvalvontojen ja rakennuslupavaiheessa olevan hankkeen omaavien rakennuttajien puheista ilmenee, että innostusta on kehittämiseen ja tiedon jakamiseen. Resursseja tai sopivia hankkeita on kuitenkin vaikea löytää.

Yhteiskehittämisen tavoitteena on vastata tähän antamalla tukea niille, joilla on innokkuutta, mutta joiden resurssit eivät antaisi myöden ja tuomalla yhteen ne, joilla on sopiva hanke, mutta kaipaavat tietoa ja mahdollisuuksia. Tarkoituksena on keventää yhdessä kaikkien taakkaa, ei lisätä sitä. Tarkoituksena on viedä lupaprosessia eteenpäin, ei hankaloittaa sitä. Siispä mennään yhteistyössä eteenpäin ja tehdään lupaprosessista entistä parempi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennuslupa tietomallia hyödyntäen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Marika Latvalahttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/marika-latvala/