Kokeile kuukausi maksutta

Sairaalahanke vaatii monialaista yhteistyötä

Tietoa kirjoittajasta Juhani Karhu
Rakennuttamisen toimialajohtaja A-Insinööreillä, joka vastaa projektinjohtotehtävistä OYS:n Lasten ja naisten sairaalassa, Tyksin T3:ssa ja Turun Medisiina D:ssä.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Sairaalahankkeen investointipäätöksen ja suunnitteluprosessin vaativuus johtuu sairaalaympäristön toimintojen kompleksisuudesta, sairaalaympäristön toimintojen nopeasta kehittymisestä ja elinkaaren aikana syntyvistä suurista terveydenhuollon toimintakustannuksista.

Sairaalan elinkaarikustannuksista yli 90 prosenttia on toimintakustannuksia, jolloin suunnittelunohjauksen kärkenä toimii suunnitteluratkaisujen innovointi, jonka avulla tehostetaan ja parannetaan toimintojen kustannusrakennetta sekä samalla luodaan edellytykset hyvälle terveydenhoidolle.

Terveydenhuollon tilavaihtoehtoratkaisujen merkittävimpiä päätöksiä on valinta, tehdäänkö olemassa olevaan rakennukseen perusparannus ja mahdollista lisärakentamista vai täysin uusi sairaalarakennus. Eri investointivaihtoehdot johtavat aina erilaisiin rakennus- ja ylläpitokustannuksiin sekä elinkaaren aikaisiin toimintakustannuksiin.

Tilaajan lähtökohtana on terveydenhuollon toiminnan tehostaminen ja palvelulaadun parantaminen kustannustehokkaasti. Rakennuttamisen ja suunnittelunohjauksen aikana on kyettävä kehittämään optimaalinen ratkaisu, joka huomioi parhaalla mahdollisella tavalla seuraavien tavoitteiden täyttymisen: elinkaaren toimintakustannukset, esteetön ja turvallinen hoitoympäristö, terveydenhuollon viimeisin teknologia, tilojen tehokkuus ja muuntojoustavuus, hyvät sisäilmasto-olosuhteet, väistötarpeen minimointi sekä tietenkin tavoitekustannuksissa ja -aikataulussa pysyminen.

Sairaalahankkeiden rakennuttaminen ja suunnittelunohjaus on siksi merkittävästi vaativampi tehtävä kuin tavanomaisissa rakennushankkeissa. Isojen ja vaativien sairaaloiden rakentaminen vaatii paljon erilaista osaamista ja osapuolten avointa, saumatonta yhteistyötä.

Oikean toteutusmuodon valinta luo edellytykset hankkeen onnistuneelle läpiviennille. Sillä tilaaja luo edellytykset, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan, riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään. On kyettävä löytämään parhaiten hankkeeseen soveltuva toteutusmuoto ja osaavat resurssit.

Kokemuksen mukaan selkeät hankkeet, joilla on rajatut riskit, kannattaa toteuttaa perinteisillä toteutusmuodoilla. Suurissa ja vaativissa sekä kompleksisissa hankkeissa, joiden toteutukseen sisältyy paljon haasteita ja epävarmuustekijöitä, soveltuu parhaiten projektinjohto- sekä hybridi- ja allianssitoteutusmuodot. Niitä sovelletaankin tällä hetkellä käynnissä oleviin merkittäviin sairaalahankkeisiin Suomessa.

Merkittävä osa toimivaa toteutusmuotoa esimerkiksi allianssimallissa on hankkeeseen räätälöity kaupallinen malli, joka tukee sopimusosapuolten välistä yhteistyötä ja synnyttää yhteiset intressit sekä tavoitteet.

On kuitenkin muistettava, että hyväkin toteutusmuoto luo ainoastaan mahdollisuudet onnistumiselle. Onnistumisen ratkaisee viime kädessä kyvykkäät henkilöt, jotka johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen.

Hankkeen osapuolten välinen yhteistyö ja innovointikyky vahvistuu, kun hankkeessa käytetään Lean-menetelmiä sekä tehokkuutta ja viestintää tukevia toimintatapoja, kuten Big Room -työskentelyä ja visualisointia erityisesti käyttäjien apuna.

Onnistuneen hankkeen johtaminen edellyttää projektinjohtajalta paljon. Hänen on kyettävä synnyttämään ilmapiiri, joka henkii luottamusta ja arvostusta toisia kohtaan. Tämä mahdollistaa hankkeen ongelmien ratkaisemisen luovasti yhteistyössä. Projektitiimin sisällä oleva hyvä, innostava ja luova ilmapiiri huokuu hyvänä tekemisen meininkinä, jossa edesautetaan jokaisen osapuolen onnistumista ja menestymistä omissa tehtävissään. Hyvä projektitiimi antaa positiivista ja kannustavaa palautetta sekä tukee toisiaan.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Sairaalahanke vaatii monialaista yhteistyötä”

  1. Siellä missä on A-insinöörit, niin siellä on riitakin, eikä taida kustannusten hallintakaan olla ihan priimaa. A-insinöörit sotkee selvät asiat ja jättää selvittämättä epäselvät. Tämä taitaa olla Karhun opeista tärkein.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Juhani Karhuhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/juhani-karhu/