Kokeile kuukausi maksutta

Tahtituotanto tahdittaa tuottavuuden kasvuun

Tietoa kirjoittajasta Jussi Aho
Puheenjohtaja, RIL ry; toimitusjohtaja, Flow Technologies oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Taloudellisten tulosten saavuttamista vaikeuttaa nousevien kustannusten ja alhaisten korkojen ympäristö. Tämä aiheuttaa paineen tuottavuuden kehittämiseksi. Uskon, että asia nousee jokaisen toimialamme yrityksen johdon agendalla korkealle. Näin tuottavuuden kehitykseen on odotettavissa todellista, jopa historiallista asennemuutosta.

Perinteisesti rakentamista leimaa suuri määrä keskeneräistä työtä. Myös vaihtelevuus tekemisen tavassa, laadussa ja lopputuloksessa on suurta ja synkronointi työmaalla heikkoa. Rakentamisen tuottavuus syntyykin ennen kaikkea työmaalla, kun konkreettisen työn edellytyksiä parannetaan. Työntekijät tarvitsevat reaaliajassa olevan työkalenterin taskuunsa ja oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan saapuvat materiaalit. Näin rakentaminen voi virrata hallitusti eteenpäin.

Projektijohtamisella ei ole ylletty kehittämään työntekijöiden onnistumisen edellytyksiä tehtävätasolla. Ne ovat jääneet aliurakoitsijoiden vastuulle, eikä eteenpäin ole päästy riittävästi. Vastuita ja riskejä on siirrelty sopimuksilla, eikä samalla ole mietitty, kuinka kokonaisuus toimisi mahdollisimman hyvin. Myös toimitusketjujen toimivuus ja logistiset ratkaisut ovat kehittyneet hitaasti.

Teknologia tuo näihin asioihin ison avun. Tahtiaikarakentamisella voidaan luoda vakioitu menetelmä, jotta työ onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Tahtiaikarakentamisessa täytyy keskittyä haasteiden ratkaisemiseen hallitusti pienten eräkokojen sisältämissä yksityiskohdissa. Toimintatapa paljastaa virheet ja parantamisen mahdollisuudet totuttua aiemmin. Mitä lyhyempi tahtiaika, sen nopeammin on reagoitava. Kun virheet havaitaan ja korjataan reaaliaikaisesti, myös lopputuotteen laatu paranee.

Tahtiaikarakentaminen digitaalisine työkaluineen mahdollistaa paremman ohjauksen sekä reaaliaikaisen toteumatiedon keräämisen. Kumuloitunut tieto kerryttää yrityksen aineetonta pääomaa tuottavuuden ja työjono- ja ratkaisukirjastojen muodossa. Etenkin toistuva tilarakentaminen ja sen mittaaminen synnyttävät faktatietoa parantamisen mahdollisuuksista, esimerkiksi asuntokohtaisesti.

Kokemukseni mukaan nykytoiminnan parantamisessa on iso potentiaali. Oikea perusteltu tavoite onkin 50 prosentin tuottavuuden parannus esimerkiksi kahden vuoden aikana.

Muutos lähtee johdosta. Huomio on kolmiossa prosessit, ihmiset ja työkalut. Niiden kypsyyttä kannattaa kehittää jatkuvasti kypsyysmallien mukaisesti. Kulttuurinen muutos on vaativaa, ja se onkin aina johdon vastuulla. Johtamisen seurauksena työhön on saatava mukaan jokainen työhön osallistuva. Leanin mukaisesti kaikkein tärkeintä on ihmisten kunnioitus − haluamme ihmisille mahdollisuuden onnistua työssään ja ansaita hyvin.

RILin uusi kolmivuotinen strategiakausi käynnistyi vuoden alussa. Vastuullisuus-kattoteeman alla yksi tämän vuoden painopisteistä on tahtiaikarakentaminen. Laajemmin lean-ajattelu näkyy esimerkiksi RILin uudessa koulutuskokonaisuudessa sekä kansainvälisessä konferenssissa. Lisäksi RIL julkaisi syksyllä ensimmäisen suomalaisen lean-rakentamisen kirjan, josta saa kattavan kuvan myös esimerkkien avulla filosofian hyödyistä rakennushankkeissa.

Näkymät ohjaavat rakentamisen systeemisen muutoksen vauhdittumiseen. Sen myötä rakentamisesta tulee enemmän tahtiaikajohdettua. Kun hankkeiden virtaustehokkuus kasvaa, projektit valmistuvat nopeammin ja laatu paranee. Ennen pitkää syntyy ekosysteemejä, jotka kehittävät yhteistuumin vakioituja prosesseja ja tuotteita sekä uudenlaisia ansaintamalleja. Tämä on portti myös kansainvälisiin läpimurtoihin perinteisesti hyvin paikallisella alalla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tahtituotanto tahdittaa tuottavuuden kasvuun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Jussi Ahohttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/jussi-aho/