Kokeile kuukausi maksutta

Tarjoatko apua tuotevalintaan myös verkossa?

Tietoa kirjoittajasta Mikko Särkikangas, e21 Solutions
Mikolla on yli 20 vuoden kokemus verkkopalveluiden tuottamisesta teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksille. Hän toimii myyntijohtajana e21 Solutions Oy:ssä, joka kasvattaa yritysten liiketoimintaa digitalisoimalla B2B-myyntiä ja asiointia. Keskeisiä ratkaisuja ovat B2B-verkkokaupat ja asiointipalvelut, tarjoustyökalut ja tuotetiedonhallinta. www.e21.fi
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakennusteollisuudessa iso osa tuotteiden toimituksista räätälöidään asiakkaan tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan. Yksi tuote tai ratkaisu voi koostua useista eri tuotteiden yhdistelmistä, joista jokaisen täytyy olla yhteensopiva keskenään. Muuten kokonaisuus ei toimi. Tuotevalinta edellyttää usein tuotteen toimittajan eri osastojen (myynti, tuotanto) sekä asiakkaan ja asiakkaan edustajien (suunnittelutoimisto, urakoitsija) välillä tapahtuvaa suunnittelu- ja selvitystyötä. Molemmat näistä vaativat paljon aikaa.

Koko tuotevalinnan prosessin ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys on perinteisin menetelmin työläs toteuttaa. Perinteisillä menetelmillä tarkoitan puhelimitse tapahtuvaa selvitystyötä ja sähköposteissa kulkevia tiedostoja. Kaikkien osapuolten kesken saavutettavan yhtenäisen ymmärryksen muodostaminen syö paljon työtunteja. Tämän vuoksi yhä useammat yritykset tarjoavat tuotevalinnan avuksi yksittäisiä työkaluja esimerkiksi suunnittelijan tarpeisiin tai tilauksen tekemiseen. Yksittäisten työkalujen haasteeksi voi kuitenkin muodostua se, ettei niitä ole linkitetty tai yhdistetty muihin käytettävissä oleviin järjestelmiin. Sen sijaan kaikille osapuolille avoin tuotevalintatyökalu mahdollistaa tarvittavan läpinäkyvyyden toimijoiden kesken. Se tehostaa merkittävästi tuotevalinnan prosessia ja vähentää virheiden määrää.

Tuotevalitsin pähkinänkuoressa

Tuotevalitsin perustuu ajatukseen, että verkkopohjainen valitsin kysyy ne samat kysymykset, jotka myyjä tai suunnittelija kysyy asiakkaalta. Näistä tärkeimmät ovat varmasti tarve ja käyttötarkoitus. Sen jälkeen valitsin ohjaa ratkaisun osien valintaa visuaalisin keinoin sekä teknisin lisäkysymyksin kohti lopullista tuote- tai ratkaisuvaihtoehtoa. Tai vaihtoehtojen joukkoa. Tehty tuotevalinta voidaan tallentaa ja jakaa hankintaan osallistuvien kesken ja muutokset voidaan tehdä yhdessä tai erikseen.

Toteutimme Purson SNEP-valaisinratkaisuille oman Tuotevalitsimen, jonka avulla niin tilojen suunnittelijat, urakoitsijat kuin myyjät itse voivat suunnitella ja määritellä virheettömän valaisinratkaisun käyttökohteen mukaan. Tuotevalitsin ohjaa valaistuksen suunnittelua askel kerrallaan poistaen automaattisesti epäsopivat vaihtoehdot. Lopputuloksena syntyy aina yksiselitteinen kuvaus ratkaisusta, joka sellaisenaan kertoo tuotannolle tarkasti, mitä sen pitää tuottaa. Näin myyjä tietää mitä on myynyt ja tuotanto tietää mitä pitää tuottaa, ja virheiden mahdollisuus on minimissään.

Tuotevalitsimen hyödyt myynnille 

Tuotevalitsin voidaan rakentaa myynnin, suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden avuksi tai tarjota se suoraan verkosta asiakkaiden käytettäväksi. Lähtökohtana on kuitenkin rakentaa se myynnin prosessien pohjalta, jolloin siitä tulee saumaton osa yrityksen myyntiä.

Kun Tuotevalitsimen pääkäyttäjäksi valikoituu myynti, sillä on mahdollista saavuttaa seuraavia hyötyjä:

  • Vähemmän työkuormaa tuotevalinnan- ja määrälaskennan osalta
  • Vähemmän virheitä myyntiprosessin aikana
  • Korvaa hankalat Excel-tiedostot
  • Vähentää työllistävien tuotekyselyiden määrää
  • Erinomainen työkalu uusien myyjien perehdyttämiseen.

Tuotevalitsin voidaan myös rakentaa laajemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin siitä tehdään menekkilaskennan, hinnoittelun sekä tarjoustenhallinnan työkalu. Tällöin ratkaisuun sisällytetään myös tarjouspyynnön tekemiseen vaaditut vaiheet. Samalla tarjousten teko ja niiden hallinta nopeutuu.

Tuotevalitsin ostamisen apuna

Tuotevalitsimen voi tarjota suoraan verkon kautta myös asiakkaalle, jolloin se mahdollistaa omatoimisen tuotekonfiguroinnin. Ohjatun valinnan avulla asiakas voi valita ja vertailla eri vaihtoehtoja: visuaalisuutta, materiaaleja, määriä ja hintoja. Lopullisen valinnan kautta työkalu ohjaa ostamisen kohti tarjouspyyntöä tai suoran tilauksen tekemiseen.

Tuotevalitsin mahdollistaa räätälöitävien tuotteiden ja ratkaisujen ostamisen milloin vain ja mistä vain. Se tarjoaa nopean tavan vertailla kustannuksia ja suorittaa ostamisen. Samalla yrityksen asiakaskokemus paranee. Tuotevalitsin on saanut paljon kehuja asiakkailtamme. Käy lukemassa tapaus Purso.

Lataa myös juuri julkaistu Tuotevalitsin-opas!

 

Yhteistyöterveisin,

Mikko Särkikangas

Myyntijohtaja, partneri

www.e21.fi

Viimeisimmät näkökulmat

Mikko Särkikangas, e21 Solutionshttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/mikko-sarkikangas-e21-solutions/