Kokeile kuukausi maksutta

Vähähiilisen rakentamisen aika on jo tänään, ei huomenna

Tietoa kirjoittajasta Juha Rämö Topi Paananen
Rämö on Consolis Parman teknologiajohtaja ja Paananen Peikko Group oy:n toimitusjohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Julkisessa keskustelussa vähähiilisestä rakentamisesta käytetään usein suomen kielen futuurimuotoa, eli miten meidän rakentajien tulee toimia tulevaisuudessa. Rakennusteollisuuden eri toimijat ovat kuitenkin jo nyt valmiit tarjoamaan uusia tuotteita ja ratkaisuja markkinoiden hyödynnettäviksi.

Vähähiilinen tai ainakin aiempaa selvästi vähähiilisempi rakentaminen on mahdollista jo nyt, mutta se tarvitsee myös tilaajilta ja toteuttajilta tahtoa muutoksen aikaansaamiseksi. Pienilläkin muutoksilla on mahdollista saada aikaan isoja asioita. Kello tikittää, eikä enää ole varaa jäädä pohdiskelemaan – on ryhdyttävä toimeen!

Jopa päästöjen puolittaminen on mahdollista. Rakennuksen runko on mahdollista rakentaa käyttäen hyväksi muun muassa vähähiilisiä liittopalkkeja ja ontelolaattoja. Liittopalkkien materiaalina voi olla yli 90-prosenttisesti kierrätysteräs, tai ontelolaatat voidaan valmistaa niin sanottuja sekundäärisiä raaka-aineita käyttäen, jolloin lopputuotteen päästövaikutus puolittuu.

Nämä betonirakentamisessa käytettävät raaka-aineet soveltuvat hyvin erityisesti elementtiteollisuuden prosesseihin, joissa työskentelyolosuhteet tehdasolosuhteissa ovat vakaat ja valmista jälkeä syntyy nopeasti. Kun tuotannossa panostetaan raaka-aineiden lisäksi tehtaan hukan parempaan kierrätykseen, energialähteiden valintaan sekä kuljetusten optimointiin, tuloksena voidaan saada yli 50 prosentin päästövähennykset normaalitasoon verrattuna.

Yllä mainitut esimerkit eivät ole enää pilotointia vaan valveutuneiden tilaajien projekteissa jo täysin normaalia tekemistä.

Jotta vähähiilisyydessä päästäisiin vielä harppaus eteenpäin, tarvitaan myös kokonaisten rakennuskomponenttien entistä parempaa kierrätysmahdollisuutta.

Tämä kehitysvaihe vaatii vielä paljon töitä, ja muun muassa Consolis ja Peikko pilotoivat syksyn aikana rakennuksen rungon asennusta, purkua ja asennusta – jotta ymmärrys teknisistä rajoitteista ja vaatimuksista tällä ”design for disassembly” -periaatteella tehtävistä rakenteista paranisi.

Erilaisia oikeita pilottirakennuksia on jo tehty muun muassa Alankomaissa ja Tanskassa, ja uskomme, että kierrätysperiaatteella suunniteltujen pilottirakennusten tekoon päästään Suomessakin jo vuosien 2022–2023 aikana.

Rakennustuoteteollisuus on tehnyt ja on tekemässä merkittäviä toimia vähähiilisten tuotteiden, ratkaisujen ja niiden todentamisen eteen. Me tämän artikkelin kirjoittajat olemme lähettiläitä Green Building Councilin #BuildingLife-hankkeessa, jonka julkaisuista on helppo löytää konkreettisia askelmerkkejä oman toiminnan kehittämiseen. Haluamme haastaa kaikki alamme toimijat mukaan näihin talkoisiin!

Korulauseiden aika on ohi – nyt on syytä iskeä vihreät hakut maahan ja aloittaa vähähiilisemmän yhteiskunnan rakentaminen. Yhdessä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Vähähiilisen rakentamisen aika on jo tänään, ei huomenna”

  1. Olen täysin samaa mieltä kirjoittajien kanssa vähähiilisen rakentamisen teknisistä mahdollisuuksista, välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä. Valitettavasti potentiaali ei pääse ainakaan rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäytön osalta toteutumaan ennen kuin rakennustuoteasetuksen ja jätelain viranomaistulkintaan tehdään uudelleenkäyttöä mahdollistavat tulkintaohjeet.

    Ympäristöministeriö ei ole selkiyttänyt tuotehyväksyntäasetuksen tulkinnan harmaata aluetta, Tukes puolestaan on kiristänyt tulkintaansa ja rakennusvalvontaviranomaiset eivät jousta. On siis ”turhaa” rakentaa uudelleenkäyttö ja kierrätys mahdollistaen niin kauan, kun uudelleenkäytettäville rakennusosille ja -materiaaleille ei ole saatavissa käyttöönottolupaa.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Juha Rämö Topi Paananenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/juha-ramo-topi-paananen/