YIT ja Museovirasto saneeraavat arvokiinteistön Helsingissä

YIT aikoo yhdessä Museoviraston kanssa saneerata Vuorimiehenkatu 1:ssä Etelä-Helsingissä sijaitsevan arvokohteen takaisin asuinhuoneistoiksi. Valmistumassa on yhdelle Helsingin keskustan arvostetuimmalle alueelle vuoden 2009 lopussa 26 varustelultaan huipputasoista 103-231 neliömetrin asuinhuoneistoa. Kunnostuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky.

KTN: Julkinen rakentaminen vaatii elinkaariajattelua

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n puheenjohtaja Keijo Houhala sanoo, että julkinen rakentaminen edellyttää elinkaariajattelua. Julkisten rakennusten korjaamiseen on panostettava suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Mitkään kertaluontoiset toimet eivät ongelmia korjaa, vaan korjaukset on tarkasti aikataulutettava ja resursoitava.

Vantaan Koivuhakaan kaavaillaan seitsemän hehtaarin yrityskeskusta

Vantaa suunnittelee asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa noin seitsemän hehtaarin laajuisen yrityskeskusalueen rakentamisen Tikkurilan länsipuolelle Koivuhakaan. Keskus koostuu enintään yhdeksästä toimitilarakennuksesta, joista kaksi on jo rakenteilla voimassa olevan asemakaavan perusteella. Ensimmäisen vaiheen rakennukset ovat pääosin yksikerroksisia ja niissä on kaksikerroksinen toimisto-osa.

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 10,5 prosenttia vuonna 2007

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 10,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi reilut 25 prosenttia. Asuinrakentamisen volyymi supistui 3,1 prosenttia. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi lievästi vielä tammi-huhtikuussa, mutta toukokuusta se alkoi supistua. Kolmannella neljänneksellä laskua oli vajaat 4 prosenttia, mutta viimeisellä neljänneksellä jo reilut 9 prosenttia.

Rakennusliitto: Rakennusalan työtapaturmat lisääntyivät 8,5 prosenttia 2007

Rakennusalan työtapaturmien määrä pomppasi Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläisen mukaan viime vuonna 8,5 prosenttia vuoden 2006 tasosta. Hän sanoo, että vuokratyöntekijöiden tapaturmien määrässä koettiin peräti 12 prosentin nousu.

Pääosa asemakaavoja koskevista valituksista hylätään hallinto-oikeuksissa

Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan kuntien asemakaavapäätösten pysyvyys hallinto-oikeuksissa on hyvä, sillä vain noin kymmenesosa valituksista on hyväksytty vuosina 2003-2006. Yleis- ja rantayleiskaavojen osalta valituksia hyväksyttiin noin 20 prosenttia. Ranta-asemakaavoja koskevista valituksista hyväksyttiin yli 40 prosenttia. Kuntien olisi siis syytä kiinnittää ranta-asemakaavojen laatuun enemmän huomiota.

Espoontorin liikekeskukseen kaavaillaan laajennusta ja Espoon keskukseen asuntoja

Espoontorin asemakaavaan suunnitellaan muutoksia, jotka mahdollistavat liikekeskuksen laajentumisen, uuden joukkoliikenneterminaalin rakentamisen sekä nykyisen pysäköintilaitoksen laajenemisen. Espoon keskukseen puolestaan suunnitellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa noin 100 asunnon rakentamisen neljään asuinkerrostaloon.