Maskulle ja Suomi-Soffalle yhdeksän uutta myymälää 2008–2009

Maskun Kalustetalo Oy ja Suomi-Soffa SSF Oy aikovat avata yhdeksän uutta myymälää vuosina 2008-2009 eri puolille Suomea. Hankkeista kahdeksan on uudisrakentamista ja yksi on saneerauskohde. Kaikkiin yhdeksään kiinteistöön tulee Maskun ja Suomi-Soffan lisäksi myös muita liikkeitä. Kohteiden kiinteistökehityksestä vastaa ja osapuolten kiinteistösektorin neuvonantajana toimii Nova Kiinteistökehitys Oy.

Vapo kartoittaa paikkaa biodieseltehtaan rakentamiseen

Vapo on kartoittanut alueet, jotka puu- ja turveraaka-ainevaroiltaan soveltuvat biodieseliä tuottavan tehtaan sijaintipaikaksi. Alueet sijaitsevat Ruotsissa, Suomessa ja Virossa. Ensi kesään mennessä valitaan jatkoon 3-5 kohdetta. Samalla yhtiö selvittää yhteistyömahdollisuudet alueen teollisuuden ja kaupunkien kanssa.

Espoon Karhusuolle, Kurttilaan ja Uusmäkeen kaavaillaan pientalorakentamista

Espoon Karhusuon Miilukorpeen kaavaillaan tiivistä ja matalaa pientaloaluetta 1 000 asukkaalle. Kurttilaan suunnitellaan puolestaan Kurttilantien ja Kauklahdenväylän väliin 1 100 asukkaan pientaloaluetta. Uusmäessä sijaitsevaan Helmipöllönmäkeen kaavaillaan noin 300-400 asukkaan aluetta. Helmipöllönmäen alueeseen sisältyy puukortteli, joka on valittu yhdeksi ympäristöministeriön seitsemästä puurakentamisen valtakunnallisesta kärkihankkeesta.

Suomi tuo esille rakentamisen energiakysymyksiä Balilla

Ympäristöministeriö järjestää Balin ilmastokokouksen yhteydessä perjantaina 7.12. kaksi oheistapahtumaa, joissa tuodaan esille rakentamisen energiakysymyksiä sekä mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä rakennussektorilla. Vähennysmahdollisuudet ovat merkittävät, sillä kaikesta Suomessa ja EU:ssa tuotetusta energiasta noin 40 prosenttia kuluu rakentamiseen ja rakennusten ylläpitoon.