Talonrakennusalalle neuvottelutulos, kustannusvaikutus kahdessa vuodessa 12,2 prosenttia

Rakennusliitto ja Talonrakennusteollisuus ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen uudeksi kaksivuotiseksi rakennusalan työehtosopimukseksi. Rakennusliiton mukaan sopimuksen kustannusvaikutus on kahden vuoden aikana noin 12,2 prosenttia. Kuluvana vuonna kustannusvaikutus on 5,96 prosenttia ja ensi vuonna 6,2 prosenttia. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun myös muilla Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n avoinna olevilla sopimusaloilla on tehty sopimusratkaisut.

 

Kuopion vuoden 2010 asuntomessujen tontit tulossa hakuun maaliskuussa

Kuopion Lehtoniemessä järjestettävien vuoden 2010 asuntomessujen tonttien haku alkaa maaliskuussa. Alueelta on haettavissa 35 omakotitonttia, 2 rivitalotonttia ja yksi yhtiömuotoiseen pientalorakentamiseen tarkoitettu tontti. Kooltaan 600-1 800 neliömetristen tonttien neliöhinnat ovat 40-100 euroa. Tontteja voivat hakea kaikki messurakentamisesta kiinnostuneet henkilöt, talotehtaat ja rakennusliikkeet.

Matkuksen kauppakeskusalueen rakentaminen alkoi Kuopiossa

Itä-Suomen suurimpiin kauppakeskusalueisiin kuuluvan Matkuksen rakennustyöt ovat alkaneet Kuopion eteläpuolella. Matkuksen kauppakeskus- ja yritysalueen kokonaisala on 60 hehtaaria. Alueelle on kaavoitettu rakennusoikeutta 250 000 kerrosneliömetriä, joista kaupan toimijoille on varattu noin 170 000 kerrosneliömetriä.

Leppävaaran hiihtoputkihanke edistyy

Leppävaaran hiihtoputkihankkeen mahdollistava kaavamuutos tulee Espoon kaupunginhallituksen käsittelyyn ensi viikolla. Suunniteltu kaava-alue sijaitsee kaupungin omistamilla mailla yleisurheilustadionin vieressä, tehokkaasti rakennetun taajamatoimintojen alueen ja luonnontilaisen virkistysalueen reunavyöhykkeellä. Kaavassa on kiinnitetty erityisesti huomiota maisemointiin ja julkisivuihin.

Pääkaupunkiseudulla myymättä jo lähes 600 valmista asuntoa

Rakennuslehden tilaaman markkinakatsauksen mukaan pääkaupunkiseudulla on tuntuvaa ylitarjontaa uusista asunnoista. Rakennusliikkeiden kertomat asuntoaloitusten jarrutustoimet eivät juurikaan näy ja asuntoja on myynnissä enemmän kuin kertaakaan kuuden vuoden tarkastelujaksolla. Samaan aikaan kauppa on hidastunut. Myyntivarasto on jo 15,4 kuukautta eli muuta maata korkeampi. Myymättömien valmiiden asuntojen määrä on noussut tarkastelujakson ennätykseen 581 asuntoon.

YTV:n jätevoimalan ympäristövaikutukset selvitetty

Pääkaupunkiseudun yhteystyövaltuuskunnan (YTV) suunnitteleman pääkaupunkiseudun jätevoimalan ympäristövaikutukset on arvioitu. Oleellisesti pääkaupunkiseudun jätehuollon kehittämiseen liittyvän hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä, joka päättää YVA-prosessin.

Luja palasi normaaliin tulostahtiin 2007

Vuoden 2006 notkahduksen jälkeen Luja-konsernin tuloskunto ja kannattavuus palasivat jälleen normaalimmalle tasolle viime vuonna. Myös liikevaihto kasvoi selvästi. Tosin hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo ei ole edelleenkään täysin tyytyväinen konsernin 4,4 prosentin liikevoittomarginaaliin, vaan tavoitteena on nostaa kannattavuutta edelleen. Vaikka suhdanneolot aiheuttavat epävarmuutta, niin yhtiö katsoo olevan edellytyksiä saavuttaa hyvä tulos tänä vuonna.