Honkarakenteen liikevaihto supistui ja tappio kasvoi alkuvuonna 2008

Honkarakenne-konsernin liikevaihto kutistui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Lisäksi yhtiön kausivaihtelun vuoksi normaali tappio syveni selvästi. Myös tilauskanta supistui hieman. Yhtiö ennakoi kuitenkin koko vuoden tuloksen olevan voitollinen.

Pöyry osti arkkitehtitoimisto Arketin

Pöyry on laajentanut arkkitehtisuunnitteluun liittyvää toimintaansa ostamalla Espoossa toimivan Arket Oy:n koko osakekannan. Yhtiön palveluksessa on yhdeksän arkkitehtia ja sen liikevaihto oli viime vuonna 0,8 miljoonaa euroa. Arket liitetään osaksi Pöyry-konsernin Kiinteistöt ja telekommunikaatio -liiketoiminta-aluetta ja fuusioidaan Pöyry Architects Oy:öön. Arketin johto ja henkilöstö jatkavat kaupan jälkeen Pöyryn palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Avara teki kaupunkien kanssa esisopimuksen omien osakkeidensa hankkimisesta

Avara Suomi Oy on allekirjoittanut esisopimuksen Lahden, Vantaan, Hyvinkään ja Kemin kanssa kaupunkien omistamien Avaran A-osakkeiden hankkimisesta yhtiölle itselleen. Avaran hallituksen puheenjohtaja Mika Mäkisen mielestä on hyvä asia, että esisopimuksen myötä yhtiön ympärillä oleva epävarmuus saadaan poistettua.

Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia tammi-maaliskuussa 2008

Vuokrat nousivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,5 prosenttia ja arava-asuntojen vuokrat 4,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

Julius Tallberg -Kiinteistöjen liikevaihto kasvoi, mutta tulos heikkeni alkuvuonna 2008

Julius Tallberg -Kiinteistöjen liikevaihto kasvoi hivenen kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta tulos heikkeni selvästi. Tulosheikennyksen taustalla oli sijoituskiinteistöjen arvon pysyminen lähes ennallaan, kun taas vertailujaksolla arvonnousu pönkitti tulosta selvästi. Ennen arvonmuutosta laskettu tulos kasvoi.

Spondan tulos ja liikevaihto kutistuivat tammi–maaliskuussa 2008

Supistuneet vuokratuotot ja käyttökorvaukset heikensivät Sponda-konsernin liikevaihtoa kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tulos romahti kolmannekseen vertailujaksosta selvästi pienempien sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousun ja vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoittojen johdosta.