Rakennuslehti - Jyrki Paavilainen

ROTI 2021 Yhdyskuntatekniikka -paneelin jäsen
Projektinjohtaja, katutöiden haittojen vähentäminen, Helsingin kaupunki