Rakennuslehti - Katja Lähtinen, Charlotta Harju, Eliisa Kylkilahti, Anne Toppinen

Kirjoittajista Lähtinen on tutkimusprofessori, Harju tutkija, Kylkilahti yliopistonlehtori ja Toppinen professori. He työskentelevät Luonnonvarakeskuksessa ja Helsingin yliopistossa muun muassa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Decarbon-Home-hankkeessa.