Rakennuslehti - Markku Karjalainen

Rakennusopin professori, TkT, arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), arkkitehtuurin laboratorio