Rakennuslehti - Mirja Illikainen

ROTI 2023-hankkeen Koulutus ja kehitys -paneelin puheenjohtaja
Professori, dekaani, Oulun yliopisto