Rakennuslehti - Mirja Illikainen

ROTI 2021 -Koulutus ja kehitys -paneelin puheenjohtaja
Professori, Oulun yliopisto