Kari Talvitie kehittää ja huoltaa Otaniemen kampusta

Kari Talvitie oli vuonna 2009 perustetun Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ensimmäisiä työntekijöitä. Kiinteistökehityspäällikkönä hän on vastannut  maankäytöstä, kaavoituksesta ja hankesuunnittelusta. Yhtiöllä on Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä kiinteistöjä 260 000 neliön verran.
”Nyt kun taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto Arts on muuttamassa Arabianrannasta Otaniemeen, tarvitaan uusi rakennus. Vastuullani oli arkkitehtuurikilpailun järjestäminen, ja sen ratkettua olemme kilpailun voittaneen Verstas Arkkitehdit Oy:n kanssa kehittäneet kiinteistöä eteenpäin, hankesuunnittelu on valmis.”

Sekä Aalto-yliopisto että Espoon kaupunki haluavat tehdä Otaniemestä elävän ympäri vuoden. Tarvitaan lisää asuntorakentamista ja palveluja. Espoon tavoitteena on 7 500 uuden asukkaan muuttaminen Otaniemeen.

”Aalto-yliopistokiinteistöillä on Kivimiehen korttelissa asuntorakentamiseen sopiva tontti. Kumppani kiinteistön kehittämiseen löytyi helposti, sillä rakennusliikkeet olivat tästä hyvin kiinnostuneita.”

Otaniemi saa oman metroasemansa, bussiliikenne toimii ja alueella on paljon pyöräilijöitä. Autopaikkoja halutaan rakentaa nykymääräyksiä vähemmän.
”Lähtökohta on, että autopaikkoja tehdään meidän asiakkaidemme tarpeiden eikä kaavamääräysten mukaan. Tämä ajatus on hyväksytty Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa.”

Talvitien tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluu Senaatti-kiinteistöt, joka on toinen suuri kiinteistönomistaja Otaniemessä.
”Senaatin kanssa on teetetty 3D-malli Otaniemestä. Se on hyvä työkalu suunnitteluun ja suunnitelmien esittämiseen päättäjille: uudet rakennukset on helppo viedä malliin.”

Ainutlaatuisia rakennuksia

Talvitie on juuri nimitetty kiinteistöjen  kehityksestä ja ylläpidosta vastaavaksi johtajaksi. Huollon ja ylläpidon työlista on Otaniemessä samanlainen kuin muualla. ”Pieniinkiin sisäilmaongelmiin puututaan heti. Ajankohtaista on myös energiatehokkuuden lisääminen. Ja pidän hyvin tärkeänä ennaltaehkäisevää korjaamista.”

Huollon ja korjaamisen ratkaisut ovat Otaniemessä kuitenkin tavanomaista mielenkiintoisempia.
”Rakennukset ovat täällä tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä, yhteistyö asiakkaiden kanssa korostuu. Täällä on ollut ydinreaktori, jota juuri puretaan, ja merivesialtaalle mietitään uutta käyttöä. On puhtaita, kaiuttomia ja sähkömagneettikentättömiä tiloja. On myös suojeltuja kohteita, joiden korjaus- ja muutostöiden yhteydessä yhteydenpito Museoviraston kanssa on erityisen tärkeää.”

Otaniemen vanhimmat rakennukset on 1950-luvulta, monet 1960- ja 1970-luvulta. Korjaustarvetta on Talvitien mukaan melko paljon.
”Punatiiliset julkisivut ovat hyvässä kunnossa, mutta talotekniikkaa joudutaan korjaamaan ja uusimaan.”

Kari Talvitie

  • Syntynyt 1957
  • Asuu Espoossa
  • Rakennusinsinööri Turun teknillisestä opistosta 1983
  • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, kiinteistökehityspäällikkö 2009, kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaava johtaja 1.8.2014 alkaen
  • NCC Rakennus Oy, korjaus- ja ylläpitopalvelujen yksikön johtaja 2001–2008
  • YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy, liiketoimintayksikön päällikkö 1999–2001
  • Kiinteistöpalvelu Rapido Oy, toimitusjohtaja 1997–1999
  • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, tekninen isännöitsijä 1991–1997
  • Lemminkäinen Oy, työpäällikkö, tuotantoinsinööri 1987–1991
  • Rakennusliike Mauri Räty Oy, vastaava mestari, työmaainsinööri 1983–1987

 

Teksti ja kuva: jaana.ahti-virtanen@sanoma.com