Kokeile kuukausi maksutta

Ministeriöön siirtyneen Anna-Leena Seppälän työsarkana on koko Suomi

Varsinais-Suomen ely-keskuksessa ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa työskennellyt Anna-Leena Seppälä siirtyi elokuussa ympäristöministeriöön alueet ja yhdyskunnat -yksikön päälliköksi. Peukalon alla on muun muassa maankäyttöön sekä alue- ja kaupunkikehitykseen liittyvät asiat.

Olet työskennellyt pitkään Varsinais-Suomessa ympäristöasioiden parissa. Olisiko muulla Suomella kenties jotain opittavaa sikäläisestä tavasta toimia alue- ja kaupunkikehitysasioissa?

”Varsinais-Suomen ely-keskuksen toimialueella on neljä kaupunkiseutua sekä saaristoa, ydinmaaseutua, kasvavia ja taantuvia alueita. Mrl:n välineitä on käytetty siellä joustavasti ja Turun kaupunkiseudulla on syntynyt hyvää yhteistyötä kuntien välille mal-sopimusmenettelyn kautta. Alue on myös aktiivinen hiilineutraalisuudessa.”

Mikä tässä uudessa pestissä kiehtoi ja veti puoleensa?

”Siirtyminen valtakunnallisiin tehtäviin tuntui kunta- ja aluehallintouran jatkoksi luontevalta, ja voin hyödyntää aiempaa työkokemustani. Alueiden ja yhdyskuntien laaja-alainen kehittäminen on äärimmäisen kiinnostavaa.”

Millaisia asioita yksikölläsi on tulevien vuosien aikana ratkottavana?

”Keskeisin asia on maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jolla ratkaistaan maankäytön suunnittelujärjestelmä tulevaisuudessa. Rakennetun ympäristön valtakunnallisen digitaalisen alustan rakentaminen on niinikään iso urakka. Muita ajankohtaisia asioita ovat muun muassa merialuesuunnittelu, energia- ja kiertotalouskysymykset kaavoituksessa sekä kaupunkiohjelmatyö.”

Kaupungistuminen on megatrendi, joka muokkaa myös Suomen aluekehitystä. Onko mitään keinoa, jolla sitä voisi järkevästi jarruttaa?

”En tiedä, voiko jarruttaa, mutta hyvällä suunnittelulla sitä voidaan hallita. Yhdyskuntien tiivistyessä elinympäristön laatuun ja esimerkiksi kaupunkivihreään panostaminen on tärkeää. Kaupunkialueita tulisi suunnitella kuntien yhteistyönä. Elinvoiman kannalta on keskeistä, että alueita kehitetään niiden vahvuuksien ja ominaispiirteiden pohjalta. Silloin voidaan vastata myös erilaisiin asumispreferensseihin.”

Olet koulutukseltasi arkkitehti. Mitkä ovat olleet oman työurasi mieleen jäävimpiä projekteja?

”Suunnittelijana olen ollut kiinnostunut korjaus- ja täydennysrakentamisesta, jossa on tiukat reunaehdot. Asioiden loksahtaminen paikalleen on aina palkitsevaa. Korkeakouluopettajana pohdin opiskelijoiden kanssa täydennysrakentamista vanhoihin puukaupunkeihin. Asemakaavahankkeista on jäänyt mieleen erityisesti moderni puukaupunkiprojekti. Toivon, että voin myös nykyisessä työssäni vaikuttaa myönteisesti elinympäristön laatuun.”

Anna-Leena Seppälä

  • Syntynyt Turussa 1964
  • Arkkitehti, 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu
  • Rakennusneuvos, yksikön päällikkö, ympäristöministeriö, 2019–
  • Alueiden käytön yksikön päällikkö, Varsinais-Suomen ely-keskus, 2010–2019
  • Ylitarkastaja, Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2005–2010
  • Suunnittelija, Paraisten kaupungin ympäristötoimiala, 1997–2005
  • Osa-aikainen tuntiopettaja, TTKK, 1990–1997
  • Arkkitehtisuunnittelua omassa toimistossa ja muiden palveluksessa, 1987–1997
  • Harrastukset: lukeminen, ratsastus

 

Teksti: Timo Sormunen

Viimeisimmät näkökulmat