Nuorisosäätiö sai tukea reilusti yli kohteen hankintahinnan

Aran syksyltä 2007 oleva tarkastuskertomus paljastaa, että Nuorisosäätiön Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Kiinteistö Oy Vuotie 55 sai kohteen rakentamiseen noin 400000 euroa enemmän avustusta ja korkotukilainaa kuin kohteen hankintahinta oli.

Aran syksyltä 2007 oleva tarkastuskertomus paljastaa, että Nuorisosäätiön Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Kiinteistö Oy Vuotie 55 sai kohteen rakentamiseen noin 400000 euroa enemmän avustusta ja korkotukilainaa kuin kohteen hankintahinta oli.

Kohteen vuoden 2005 lopulla vahvistettu loppuhinta oli noin 6,173 miljoonaa euroa. Ara hyväksyi hankkeen korkotukilainaksi 5,563 miljoonaa euroa ja loput, noin 610 000 euron omarahoitus, piti olla Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Nuorisosäätiö oli kuitenkin saanut RAY:n avustusta 1 008 000 euroa, joten korkotukilainan ja saadun avustuksen yhteissumma ylitti kohteen hankintamenon 398 013 eurolla.

Nuorisosäätiö oli hankkinut ylimääräisellä korkotukilainalla Yrttitarhan Pysäköinti Oy:n autopaikkojen osakkeita vajaalla 250 000 eurolla. Keväällä 2006 Nuorisosäätiö oli lyhentänyt oma-aloitteisesti liikaa saamaansa korkotukilainaa 150 000 eurolla.

Säätiö perusteli Aran tarkastuskertomukseen antamassaan vastineessa, että kohteen saamaa RAY-avustuksen ja korkotukilainan määrää ei ollut huomattu verrata laskelmiin ja näin liikaa saatu korkotukilaina oli jäänyt huomaamatta. Säätiö totesi, että liikaa nostettu korkotukilaina oli maksettu pois.

Ara ei määrännyt Nuorisosäätiölle tapahtumasta sanktioita. Se tyytyi toteamaan, että Valtiokonttori perii liialliselle korkotukilainalle myönnetyn korkotuen takaisin.

Aran tarkastuksen kohteena oli myös Espoon Kauklahden asuntomessualueella sijaitseva Kiinteistö Oy Klippinkitie 1. Yhtiön liiketiloista peritty vuokra ei ollut kattanut tilan hoito- ja pääomakuluja ja toiminnasta syntynyttä rahoitusalijäämää. Yhtiön alijäämästä huomattava osa johtui muiden kuin asuintilojen tyhjillään olosta sekä näiden tilojen rahoitukseen otetun lainan lyhennyksistä ja koroista. Myös asuntojen osalta oli syntynyt alijäämää, mutta kirjanpidossa ei eritelty asuntojen ja muiden tilojen kustannuksia. Omakustannusperiaatteen mukaan muiden tilojen hoito- ja pääomakuluja ei saa kattaa asunnoista perittävillä vuokrilla.

Tässäkin laiminlyönnissä Aralle riitti, että Nuorisosäätiö lupasi tehdä viraston ohjeiden mukaisesti asunnoista ja muista tiloista jälkilaskelmat ja vastata muista kuin asuintiloista mahdollisesti myöhemmin syntyvät alijäämät. Säätiö kertoi jo antaneensa yhtiölle avustuksen.

Ara vaikeni aikaisemmista puutteista

Ara julkisti helmikuussa Nuorisosäätiötä koskevan tarkastusraporttinsa, jossa selvitettiin vaalirahakohun kohteeksi joutuneen yhtiön toimintaa. Tarkoitus oli katsoa, noudattiko säätiö toiminnassaan arava- ja korkotukilainsäädäntöä ja oliko vuokralaisten rahoja käytetty poliittiseen tukeen. Selvitys osoitti, että Nuorisosäätiö on kylvänyt viime kädessä vuokralaisilta saatuja varoja leväperäisesti muun muassa matkoihin ja suuriin palkkioihin. Ara ei kohdentanut säätiöön moitteita kummempia sanktioita.

Tuoreessa tarkastusraportissa ei kerrota, että säätiön toiminnasta oli löytynyt myös aikaisemmassa tarkastuksessa puutteita.

Ympäristöministeriö ilmaisi Aran ratkaisua kohtaan epäluottamuksensa lähettämällä julkisuuteen tiedotteen, jossa se kertoi pyytäneensä Aran johtokuntaa käsittelemään tarkastuskertomusta ja sen mahdollisesti aiheuttamia toimenpiteitä. Johtokunta käsittelee asiaa tämän viikon torstaina. Viime syksynä ympäristöministeriö huomautti Araa Nuorisosäätiön ylisuuresta avustuksesta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nuorisosäätiö sai tukea reilusti yli kohteen hankintahinnan”

Vastaa