Pöyry vähentää 400 työntekijää Suomessa

Pöyryn lokakuussa 2010 aloittamat yt-neuvottelut konsernin Suomen-toiminnoissa on saatu päätökseen. Yritys vähentää Suomessa 400 henkeä, joista 130 on tällä hetkellä lomautettuna. Lisäksi tehdään eläkejärjestelyitä ja mahdollisia uudelleensijoittumisia sekä jossain määrin lomautuksia kapasiteetin sopeuttamiseksi. Suomen toimintojen kapasiteetin vähennystarpeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yhteensä 450-500 henkilöä.

Pöyryn lokakuussa 2010 aloittamat yt-neuvottelut konsernin Suomen-toiminnoissa on saatu päätökseen. Yritys vähentää Suomessa 400 henkeä, joista 130 on tällä hetkellä lomautettuna. Lisäksi tehdään eläkejärjestelyitä ja mahdollisia uudelleensijoittumisia sekä jossain määrin lomautuksia kapasiteetin sopeuttamiseksi. Suomen toimintojen kapasiteetin vähennystarpeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yhteensä 450-500 henkilöä.

Pöyry perustelee vähennystarvetta sillä, että useat teollisuusasiakkaat ovat viime vuosina siirtäneet toimintojaan kehittyviin maihin kuten Venäjälle ja Latinalaiseen Amerikkaan. Tämän vuoksi Suomessa on ollut ylikapasiteettia.

Pöyry aikoo jatkaa liiketoimintaa tukevien prosessien kehitystä Suomessa. Henkilöstökustannusten lisäksi kustannussäästöt liittyvät toimitiloihin ja muihin kiinteisiin kuluihin.  Parannetun toimintamallin odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Toimenpiteet toteutussuunnittelun keskittämiseksi kustannuskilpailukykyisille alueille aloitettiin vuonna 2009. Erityisesti teollisten asiakkaiden suuria projekteja palvelevien suunnittelukeskusten kehittäminen Suomessa, Puolassa, Brasiliassa ja Kiinassa on edennyt niin, että Suomen osalta toteutussuunnittelu voidaan keskittää Kouvolaan.

Toimenpiteillä saavutettava liikevoiton parannus on vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Pääosa vaikutuksesta alkaa heti vuoden 2011 alusta ja loput vähittäin sen jälkeen. Vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattavat uudelleenjärjestelykulut ovat 7,5 miljoonaa euroa.

Konserninlaajuista toiminnan tehostamisohjelmaa jatketaan vuosina 2011-2012. Ohjelma pitää sisällään tehostamistoimenpiteitä, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pöyry vähentää 400 työntekijää Suomessa”

Jätä kommentti