Kokeile kuukausi maksutta

Kosteus- ja hometalkoot käynnistää asuntokauppariitoja koskevan selvityshankkeen

Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistökauppariitoja, joissa taustalla on kosteus- tai homevaurio. Siksi Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma käynnistää laajan selvitys- ja kehityshankkeen, jonka tavoitteena on parantaa asuntokaupan turvaa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Talkoot haluaa edistää kuluttajien mahdollisuutta arvioida asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä löytää keinoja turvata kauppa mahdollisten piilevien virheiden varalta.

Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistökauppariitoja, joissa taustalla on kosteus- tai homevaurio. Siksi Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma käynnistää laajan selvitys- ja kehityshankkeen, jonka tavoitteena on parantaa asuntokaupan turvaa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Talkoot haluaa edistää kuluttajien mahdollisuutta arvioida asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä löytää keinoja turvata kauppa mahdollisten piilevien virheiden varalta.

Hankkeessa selvitetään miten asunto- ja kiinteistökaupoissa ajaudutaan riitatilanteisiin. Lisäksi selvitetään mitä ongelmia on kaupan osapuolten oikeussuojassa, kuntotarkastuksen huomioimisessa sekä virhevastuun jakautumisessa. Tämän jälkeen pyritään ennaltaehkäisemään riitoja tuomalla kiinteistö- ja asuntokauppaan uusia työkaluja sekä kaupanteon riskit nykyistä selvemmin esiin.

”Tyypillisin tilanne on kaupanteon jälkeen kiinteistössä esiin tuleva vika tai vaurio, josta osapuolet eivät ole ennen kaupantekoa tienneet. Usein on kyse ennen kaupantekoa kuntotarkastetusta kiinteistöstä, jolloin osapuolet ovat olettaneet kiinteistön olevan tietyssä kunnossa. Joskus kyse on myös siitä, että kaupan osapuolet ovat ymmärtäneet kuntotarkastusraportissa mainitut asiat ja niiden merkityksen myyjän ja ostajan väliselle vastuunjaolle eri tavoin”, hankkeen lainopillisesta selvitystyöstä vastaava oikeustieteen tohtori Tiina Koskinen-Tammi Asianajotoimisto Alfa Oy:stä kertoo.

Hankkeessa selvitetään, millaisia ongelmia oikeuskäytännössä on tullut esille ja miten kuntotarkastuksiin ja kiinteistökauppaan liittyviä käytäntöjä tulisi muuttaa tai parantaa. Lisäksi tutkitaan, onko nykyinen tarkastustoiminta tasoltaan sellaista, että siitä on todellista turvaa kuluttajille ja miten sitä tulisi parantaa.

”Myyjä ei aina tiedosta, että tarkastuksen tekeminen perusteellisesti on myös hänen etunsa tulevien riitojen välttämiseksi. Usein myyjän toive on vain, että tarkastuksessa ei löydettäisi hintaa alentavia vaurioita. On tullut myös esille, että perusteellisten tarkastusten tekijöitä eli niin sanottuja vaurioiden löytäjiä ei suositella tarkastajiksi. Lisäksi tarkastajien koulutustausta on varsin kirjavaa ja laadittujen lausuntojen taso vaihtelee suuresti”, hankkeen toisesta osasta vastaava rakennusinsinööri Antero Pentikäinen Muoto Oy:stä sanoo.

”Todennäköisesti ainakin kuntotarkastusten tasoa pitää nostaa ja tarkastusraportit saada selkokielisiksi. Paljon on esitetty toiveita myös tarkastamisen tekemisestä luvanvaraiseksi. Näitä ja monia muita seikkoja arvioidaan hankkeen aikana”, Pentikäinen toteaa.

Asuntokauppaan liittyvien ongelmien taustoittamiseksi on talkoissa jo aloitettu muun muassa perusteellinen selvitys ja tilastointi asuntokaupan riitojen määrästä sekä syistä. Lähiaikoina valmistuu myös taustaselvitys, jossa on kartoitettu asuntokaupan käytännöt Pohjoismaissa. Suunnitteilla on vastaavaa kartoitusta myös Eurooppa-tasolla. Jatkossa tavoitteena on yhteistyössä järjestöjen kanssa lisätä kuluttajien tietämystä asunto- ja kiinteistökaupassa.

Usein riidat johtuvat kosteus- tai homevaurioista

Suomessa on yli miljoona omakotitaloa. Eri arvioiden mukaan niistä joka neljännessä on kosteus- ja homevauriosta johtuva välitön pienempi tai isompi korjaustarve. Vastaava suhdeluku koskee myös maamme 75 000 rivi- ja ketjutaloa.

”Liian monen asuntokaupan yhteydessä korjaustarve tulee esiin ikävänä yllätyksenä ostajaosapuolen sairastuessa tai oireillessa uudessa kodissaan. Oireilujen taustalta mahdollisesti löytyvä home- ja kosteusvaurio johtaa yleensä myös siihen, että rakennus menettää suuren osan arvostaan. Näissä tilanteissa asuntokaupan turvan puutteet koskettavat suorimmin ja kipeimmin tavallista kuluttajaa ja siksi asialla on erityinen painoarvo Kosteus- ja hometalkoissa”, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo.

”Talokauppoihin liittyvät riidat johtuvat osittain epätarkoista kuntotarkastuksista kaupanteon yhteydessä. Myös ostajien odotukset vanhojen rakennusten suhteen saattavat olla epärealistisia. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että usein myyjäkin on syytön virheeseen, josta riidassa on kysymys. Virhe on voinut syntyä jo rakennusaikana jopa vuosikymmeniä sitten ja sen arviointi on vaikeaa. Usein osapuolet ajautuvatkin riitaan ja pahimmillaan pitkään ja raskaaseen oikeusprosessiin”, Pirinen toteaa.

Kosteus- ja hometalkoot hakee myös tähän selvitystyöhön palautetta sekä suurelta yleisöltä että ja alan asiantuntijoilta. ”Tarkoitus on koota kattava tieto niistä syistä ja tilanteista, joissa asunto- ja kiinteistökauppa menee pieleen kosteus- tai homevaurion vuoksi”, Pirinen sanoo.

Palautetta voi antaa osoitteessa http://www.hometalkoot.fi/.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kosteus- ja hometalkoot käynnistää asuntokauppariitoja koskevan selvityshankkeen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat