Rakentamisen konkurssien määrä selvään kasvuun marraskuussa

Rakennusalan konkurssien määrä kääntyi reippaaseen kasvuun viime vuoden marraskuussa, jolloin alalla pantiin vireille 70 konkurssia, kun määrä oli vuotta aiemmin 50. Sen sijaan rakennusalan koko vuoden 2010 kumulatiivinen konkurssien määrä jäi vielä jonkin verran edellisvuoden vastaavaa aikaa alhaisemmaksi. Viime vuoden tammi-marraskuussa alalla laitettiin vireille yhteensä 678 konkurssia, kun vuoden 2009 vertailujaksolla määrä oli 709. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Rakennusalan konkurssien määrä kääntyi reippaaseen kasvuun viime vuoden marraskuussa, jolloin alalla pantiin vireille 70 konkurssia, kun määrä oli vuotta aiemmin 50. Sen sijaan rakennusalan koko vuoden 2010 kumulatiivinen konkurssien määrä jäi vielä jonkin verran edellisvuoden vastaavaa aikaa alhaisemmaksi. Viime vuoden tammi-marraskuussa alalla laitettiin vireille yhteensä 678 konkurssia, kun vuoden 2009 vertailujaksolla määrä oli 709. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

image

Marraskuussa 2010 rakennusalan konkurssit lisääntyivät kaikilla rakentamisen alasektoreilla. Viime vuoden marraskuun aikana konkurssiin haetuista rakennusalan yrityksistä talonrakentamisen parissa toimi 39. Vuotta aiemmin haettiin konkurssiin 33 tämän alan yritystä.

Marraskuun 2010 aikana konkurssiin haetuista rakennusalan yrityksistä 30 oli erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksiä, kun vuoden 2009 vastaavaan aikaan määrä oli 17. Kyseinen luokka sisältää muun muassa rakentamiseen liittyvät asennus- ja viimeistelytyöt, rakennuskonevuokrauksen käyttäjineen, raivaus-, purku- ja pohjarakennustyöt sekä maaperän koeporauksen.

Maa- ja vesirakentamisen puolella haettiin marraskuussa 2010 konkurssiin yksi yritys, kun vuotta aiemmin alalla ei haettu konkurssiin yhtään yritystä.

Kiinteistöalalla pantiin marraskuussa 2010 vireille 4 konkurssia, kun vuotta aiemmin määrä oli 3.

Arkkitehti- ja insinööripalveluissa ja niihin liittyvässä teknisessä konsultoinnissa konkurssien määrä säilyi ennallaan. Alalla haettiin konkurssiin marraskuussa 2010 yhteensä 7 yritystä, joka oli sama määrä kuin vuotta aiemminkin.

Konkurssien määrä kasvuun myös yleisesti

Myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu konkurssien määrä kääntyi kasvuun marraskuussa 2010, kun sitä ennen lukema oli jäänyt yhtä kuukautta lukuun ottamatta joka kuukausi pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Marraskuussa 2010 konkurssiin haettiin kaikilla aloilla yhteensä 246 yritystä, kun vuotta aiemmin määrä oli 235.

Tammi-marraskuun 2010 aikana eri aloilla pantiin vireille yhteensä 2 631 konkurssia, kun vertailujaksolla määrä oli 3 039. Henkilökunnan määrä kaikissa alkuvuoden aikana konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä 12 666, kun vuotta aiemmin lukema oli 13 578 henkeä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen konkurssien määrä selvään kasvuun marraskuussa”

Vastaa