Kokeile kuukausi maksutta

Selvityshenkilö estäisi uudet Liukku-kaupat

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä selvityshenkilö Riitta Rainio esittää lakimuutoksia, jotka estäisivät kohua herättäneen asumisoikeusyhtiön osakekaupan kaltaiset järjestelyt tulevaisuudessa. Viime vuonna Perttu Liukun ja Kari Mäenpään omistama Avainrakennuttaja Oy osti määräysvallan Avain Asumisoikeus Oy:stä eivätkä viranomaiset voineet puuttua kauppaan, koska kauppa koski väliyhtiön osakkeilla tehtyä kauppaa. Rainio ehdottaa, että jatkossa luovutusrajoitukset koskisivat myös väliyhtiömenettelyn kautta tehtäviä osakekauppoja. Vuokrapuolelle tällainen säädös tehtiin Saton osakekauppoja koskeneiden kiistojen seurauksena, mutta asumisoikeuden osalta tällaista kieltoa ei ollut.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä selvityshenkilö Riitta Rainio esittää lakimuutoksia, jotka estäisivät kohua herättäneen asumisoikeusyhtiön osakekaupan kaltaiset järjestelyt tulevaisuudessa. Viime vuonna Perttu Liukun ja Kari Mäenpään omistama Avainrakennuttaja Oy osti määräysvallan Avain Asumisoikeus Oy:stä eivätkä viranomaiset voineet puuttua kauppaan, koska kauppa koski väliyhtiön osakkeilla tehtyä kauppaa. Rainio ehdottaa, että jatkossa luovutusrajoitukset koskisivat myös väliyhtiömenettelyn kautta tehtäviä osakekauppoja. Vuokrapuolelle tällainen säädös tehtiin Saton osakekauppoja koskeneiden kiistojen seurauksena, mutta asumisoikeuden osalta tällaista kieltoa ei ollut.

image

Eilen torstaina selvityksensä jättänyt Rainio tiukentaisi myös menettelyä, jolla asumisoikeustalot voidaan vapauttaa käyttö- ja luovutusrajoituksista. Nyt Aran on annettava vapautus automaattisesti, jos tietyt määritellyt kriteerit täyttyvät. Rainio antaisi Aralle harkintavallan asiassa.

Rainio on myös käynyt selvitystyössään läpi Avain Asumisoikeuden alkuvaiheen osakekauppoihin liittyvät epäselvyydet. Ensimmäisessä osakekaupassa Avara Suomi Oy myi 51 prosenttia Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle, mistä ne myytiin eteenpäin väliyhtiöksi hankitulle Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. Rainion mukaan ensimmäinen kauppa oli mitätön, koska ostaja ei ollut kelvollinen omistamaan asumisoikeusyhtiön osakkeita eikä Ara hyväksynyt sitä luovutuksensaajaksi. Kehityssäätiöllä ei ollut myöskään oikeutta myydä osakkeita eteenpäin, koska se ei omistanut niitä.

Rainio myöntää, että osakekaupat eivät menneet lain mukaan. Yhtenä perusteluna tapahtumille on hänen mukaansa se, että kaupan osapuolet eivät kertomansa mukaan tienneet ensimmäisen kaupan mitättömyydestä. Hän katsoo kuitenkin tapahtunutta laittomuutta sormiensa läpi siksi, että osakkeiden alkuperäinen myyjä, Avara-Suomi, haki väliyhtiölle yleishyödyllisyyttä ja hyväksyntää luovutuksensaajaksi. Näin osakkeet päätyivät yleishyödylliseen yhtiöön.

Kauppojen perumista harkittiin

Rainio harkitsi myös sitä vaihtoehtoa, että koko kauppaketju pitäisi purkaa ensimmäisen kaupan laittomuuden takia. Se olisi johtanut myös viime vuonna tehdyn kaupan purkaantumiseen, jossa Avain Asumisoikeuden määräysvalta siirtyi Liukun ja Mäenpään yhtiölle. Tämän vaihtoehdon hän hylkäsi viime kädessä siksi, että osakkeiden ensimmäinen luovuttaja eli Avara Suomi haki väliyhtiölle luovutuksensaajaksi nimeämistä. Osapuolet ovat kertoneet Rainiolle, etteivät ne tienneet kauppojen mitättömyydestä. Rainion mukaan riittää, että osapuolet ovat toimineet vilpittömästi ja lopputulos on oikea.

Rainion mukaan Aran tulee muuttaa menettelytapojaan siten, että luovutuksensaajan nimeämishakemuksiin tehdään päätös myös kielteisissä tapauksissa.

Patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä selvitystä Avain Asumisoikeuden osakekaupoista. Mielenkiintoista on nähdä, pohditaanko siinä ensimmäisen mitättömän kaupan vaikutusta Avain Asumisoikeus Oy:n hallitusten laillisuuteen. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö toimi hallituksen nimittämisessä Avain Asumisoikeuden osakkeiden enemmistöomistajana, vaikka osakkeet eivät Rainion selvityksen mukaan olleet missään vaiheessa sen omistuksessa. Rainio ei ota kantaa Avain Asumisoikeuden hallituksen laillisuuteen, koska se ei kuulunut toimeksiantoon.

Valvontaa tehostettava

Rainio toimi ennen eläkkeelle jäämistään ympäristöministeriön virkamiehenä ja myös Aran johtokunnassa. Tässä valossa ei ole yllätys, että hänen mukaansa asumisoikeusjärjestelmä toimii kokonasusutena hyvin. Nykyiset yleishyödyllisyys-, käyttö- ja luovutusrajoitussäännökset turvaavat asukkaiden aseman omistajayhtiöiden omistajuusjärjestelyissä.

Aralle Rainio vaatii lisää valvontaresursseja valvonnan tehostamiseksi. Myös asumisoikeusjärjestelmää koskevaa tiedottamista on lisättävä. Tämän vuoden alussa voimaan tulleiden asumisoikeusasukkaiden tiedonsaanti- ja valvontamahdollisuuksien parantamista koskevan lainsäädännön todellisia vaikutuksia on seurattava tarkasti ja ryhdyttävä tarvittaessa tarpeellisiin toimenpiteisiin epäkohtein korjaamiseksi. Asumisoikeustalojen peruskorjauksiin on varauduttava.

Tätä artikkelia on kommentoitu 49 kertaa

49 vastausta artikkeliin “Selvityshenkilö estäisi uudet Liukku-kaupat”

 1. Toimittaja Kortelaisen on täytynyt lukea selvityshenkilö Riitta Rainion selvitys huolellisesti suurennuslasin kanssa, että hän on löytänyt siitä noin monia myönteisiä asioita. Todellisuudessa selvitys on kuitenkin huuhaaselvitys, joka ei tuo mitään uutta selvyyttä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin viime vuosina. Ne ovat jo aikaisemmin olleet esillä tiedotusvälineissä ja niihin voi jokainen tutustua tilaamalla oikeat asiakirjat ARAsta ja PRH:sta.

  Jos selvityshenkilö Riitta Rainio haluaisi todella ”estää kohua herättäneen asumisoikeusyhtiön osakekaupan kaltaiset järjestelyt tulevaisuudessa”, hän olisi esittänyt ”ensimmäisen kaupan” purkamista, jos se hänen mielestään oli laiton. Vasta tämä olisi saanut aikaan vipinää niissä tahoissa, joilla on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön (ARA, ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto ja eduskunta). Enenn kaikkea esitys ko. kaupan purkamisesta olisi tuonut oikeutta AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaille, jotka viime kädessä ovat olleet härskin kaupankäynnin kohteena. Ko. kauppa mahdollisti muodollisesti viime syksyn kaupan, jossa enemmistöomistus ja samalla määräysvalta AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä siirtyi yksityisille liikemiehille, joista toinen oli aktiivisesti mukana ensimmäisenkin kaupan järjestelyissä. Yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön asukkaana ei ole kiva saada yksityisiä liikemiehiä omistajikseen ja määräämään asioista.

  Kortelaisen mukaan ”osapuolet ovat kertoneet Rainiolle, etteivät ne tienneet [ensimmäisten] kauppojen mitättömyydestä. Rainion mukaan riittää, että osapuolet ovat toimineet vilpittömästi ja lopputulos on oikea.” (Oikea lopputulos viitannee ”väliyhtiöön”, jolle ARA kiiruhti myöntämään yleishyodyllisyysstatuksen syksyllä 2008, jotta kaupasta saataisiin laillinen.)

  Tässä yhteydessä tulee mieleen viime talven Spotlight-ohjelma. Ohjelma käsitteli mm. AVAIN Asumisoikeus OY:n asukkalta käyttövastikkeissa kerättyjen ”korvamerkittyjen” varojen siirtämistä AVAIN Asoasunnot Oy:n kautta vapaarahoitteisiin kohteisiin Vihdissä. Summa ei ollut ihan pieni. Se oli 8,4-8,5 miljoonaa euroa! Ohjelman toimittajan mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n silloinen toimitusjohtaja
  Seppo Saari ei halunnut kommentoida asiaa kameroiden edessä, vaan vastasi vasta reportaasin valmistuttua ”meilillä” toimituksen kysymyksiin ”investoinneista” seuraavaa:

  ”Yhtiö on tehnyt sijoituksen täysin omistamaansa tytäryhtiöön vilpittömässä mielessä.” Toimittajan mukaan ”yritys luuli sen olevan sallittua eikä asiaa koskaan siksi tarkastettu ARA:lta”.

  Nyt selvityshenkilö Rainion mukaan osapuolet ovat kertoneet hänelle, etteivät ne tienneet AVAIN Asumisoikeus Oy:n ensimmäisten kauppojen mitättömyydestä ja että hänelle riittää, että osapuolet ovat toimineet vilpittömästi ja lopputulos on oikea.

  Jos uskoo nämä tarinat vilpittömyydestä, niin minkä kuvan laiton varojen siirto ja laiton ensimmäinen kauppa antavat Avara-konsernin ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n lain tuntemuksesta ja lakimiehistä? Yhtiöillä on ollut käytettävissä lakimies. Esimerkiksi ko.kauppaa koskevista asiakirjoista löytyy lakimiehen nimi.

  Rakennuslehden mukaan ”Rainio toimi ennen eläkkeelle jäämistään ympäristöministeriön virkamiehenä ja myös Aran johtokunnassa. Tässä valossa ei ole yllätys, että hänen mukaansa asumisoikeusjärjestelmä toimii kokonasusutena hyvin.” Voidaan myös kysyä, vaikuttiko Rainion tausta myös sevityksen sisältöön. Rainio tyytyi antmaan vain lieviä ”pyyhkeitä” ARAlle. Hänen mukaansa Aran tulee muuttaa menettelytapojaan siten, että luovutuksensaajan nimeämishakemuksiin tehdään päätös myös kielteisissä tapauksissa. ARAa olisi voitu selvityksessä myös tukistaa. ARAa on kritisoitu aiheellisesti sen toiminnasta mm. edellä mainituissa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä. Vieläkin monet asukkaat ihmettelevät, miten yleishyödyllinen asumisoikeusyhtiö päätyi niin helposti viime syksynä pilkkahinnalla yksityisten liikemiesten (Liukku ja Mäenpää) omistukseen. Se ei olisi onnistunut ilman ARAa. ARA näytti kaupalle vihreää valoa ja mitäs se voi muuta tehdäkään. Olihan se itse antanut yleishyödyllisyysstatuksen väliyhtiölle (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) syksyllä 2008, joka teki AVAIN Asumisoikeus Oy:n ensimmäisestä kaupasta muodollisesti laillisen. Kaikki ARAn toiminta on tapahtunut AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden selän takana.

  Erityisen kyseenalaiseksi ARAn toiminnan syksyn 2010 kaupassa tekee se, jos se salasi kaupan eduskunnalta ja ympäristövaliokunnalta, kun lakiesitystä asumisoikeuslain muuttamisesta käsiteltiin. Eduskunnan asiakirjoista löydetyn tiedon mukaan lakiesitys olisi ehkä voinut saada toisenlaisen sisällön, jos olisi ollut tiedossa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön myyminen yksityisille liikemiehille.

  Kokonaisuutena Riitta Rainion selvitys on yhtä tyhjän kanssa. Eläkkeella olevan selvityshenkilön sijasta olisi pitänyt asettaa yleishyödyllisyystyöryhmä (asukkaiden edustajia unohtamatta) pohtimaan ja selvittämään asumisoikeusjärjestelmän epäkohtia ja yleishyödyllisyys- ja asumisoikeuslainsäädännön puutteita. Jokainen selvitystyötä vähänkin ymmärtävä tiesi jo etukäteen, että yhden henkilön selvitystyöstä näin lyhyessä ajassa (käytännössä alle 2 kuukautta) ei voi tulla kovin hääppöistä. Eikä ole tullut! Selvitys on masentava lukukokemus niille asumisoikeusasukkaille, jotka ovat perillä asioista pintaa syvemmältä.

  1. Nimim. Huuhaaselvitys kirjoittaa mm.:

   ”Tässä yhteydessä tulee mieleen viime talven Spotlight-ohjelma. Ohjelma käsitteli mm. AVAIN Asumisoikeus OY:n asukkalta käyttövastikkeissa kerättyjen ”korvamerkittyjen” varojen siirtämistä AVAIN Asoasunnot Oy:n kautta vapaarahoitteisiin kohteisiin Vihdissä.”

   Mainittakoon, että AVAIN Asoasunnot Oy:n olemassolo salattiin asukkailta. Esimerkiksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n alueellisissa ja valtakunnallisissa talohallitusten puheenjohtajien kokouksissa ei kerrottu yhtiön esittelyjen yhteydessä AVAIN Asoasunnot Oy:n olemassaolosta ja asukkailta käyttövastikkeissa kerättyjen varojen siirtämisestä sen kautta vapaarahoitteisiin kohteisiin.

   Meille ei myöskään kerrottu, että AVAIN Asumisoikeus Oy on itse asiassa konsern eli että se on emoyhtiö ja sillä on tytäryhtiö AVAIN Asoasunnot Oy. Tytäryhtiön olemassaolo ja varain siirto sen kautta salattiin monta vuotta ja tuotiin esille vasta talohallitusten puheenjohtajien iltaseminaarissa tammikuussa 2010, kun salaamista ei voitu enää jatkaa. Silloinkin tytäryhtiön olemassaolosta kertoi yhtiön tilintarkastaja ohimennen vuoden 2010 talousarvion esittelyn yhteydessä – ei siis yhtiön silloinen toimitusjohtaja tai asiakkuusvastaava. Kukaan yhtiön edustajista ei pahoitellut tuolloin eikä myöhemminkään salailua.

   Salailua on harrastettu yhtiön ja sen edeltäjien historiassa muulloinkin. Asukkaat kuitenkin arvostavat avointa ja rehellistä yhtiöjohtoa.

 2. Kuinka paljon selvitys tuli maksamaan veronmaksajille?

  1. Selvitysmiehen teksti oli miltei sama, kun Vapaavuoren vastaus Tuomo Puumalan tekemään kysymykseen eduskunnassa.
   Alkuosa pyhää liturgiaa, väliosa tekstistä oli ARA:n toivomus ympäristöministeriölle, että saisivat määrärahoja kynien teroittajien palkkaamiseen ARAa:n ja lopussa laittomuudet siunattiin lailliseksi toiminnaksi.

   Ydinkysymys kuitenkin on että miten on mahdollista että AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistajana toimi lähes vuoden laittomasti Asuntorakentamisen kehityssäätiö? Avain Asumisoikeus Oy:n osakekauppoja koskevat kauppakirjat ovat olemassa. Näitä laittomia kauppoja ei ole purettu.

   Asuntorakentamisen kehityssäätiö on tilinpäätöstiedoissa ilmoittanut 17.3.2009 myyneensä tilikauden aikana 51% Avain asumisoikeus oy.n osakkeista Suomen Rakennuttamisen kehitys Oy:lle.

   Rainion antama selvitys ja PRH:sta saadut tilinpäätöstiedot eivät ole yhteneviä. Prh:lle toimitettuihin tilinpäätöstietoihin ei voi luottaa, kun selvitysmies kertoo kauppojen olleen mitättömiä.

   1. Kyllä PRH:lle toimitetut tilinpäätöstiedot ja toimintakertomukset on oltava oikein !!

    1. Salailusta, valheisiin osaa se nyky johtokin.
     Ilolassa Vantaalla Avain asumisoikeuden omistama kohde tälläpalstalla esilletuoma talo remontti hässäkkä.
     Asukkaille pidetty kaksi tiedoitustilaisuutta koskien remonttia, ensimmäisessä tilaisuudessa nykyinen tj ilmoittaa että talokohtaiset suunnitelmat remonttitarpeista ovat valmistuneet ja ne jaetaan helmikuun aikana asukkaille, ja muuton hoitaa muuttofirma pakaten teidän tavarat.
     Toinen tiedotustilaisuus samainen tj ilmoittaa maaliskuun lopulla, jokainen pakkaa omat tavaransa, mitään lupausta talokohtaisista remonttisuunnitelmista ei ole annettu.
     Ne talot jotka myytiin ennenkuin nämä muutettiin asumisoikeus asunnoiksi, niiden korjauksesta vastaa eri remppaporukka suomea äidinkielenään puhuvat miehet asumisoikeusasuntojen korjauksesta vastaa eri porukka……

     1. Talohallitusten puheenjohtajille järjestetyssä seminaarissa 22.3.2011 toimitusjohtaja kertoi asioista sovitun kohteiden asukkaiden kanssa. Toimitusjohtajan sanoma ei tosin tullut uskottavasti.

      Mikä mahtaa olla asumisoikeusmaksun osuus Ilolan kohteissa ? Onko se 15 % hankintahinnasta ??

      Onko muissa pienissä rivitalokohteissa ollut vastaavia ongelmia !

     2. Rainio kirjoittaa selvityksessään:

      ” Ensimmäinen YH-Asumisoikeus Oy:n 51 prosentin osakkeiden kauppa YH-Asunnot Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön välillä oli mitätön.
      Näin ollen Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei itse asiassa ollut oikeutta myydä eteenpäin AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle 15.5.2008.

      Miten on ollut mahdollista että AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallituksessa on ollut säätiön edustajia vaikka säätiö ei ole voinut omistaa 51 % osakkeista.

      Kun kauppa on mitätön omistanee osakkeet edelleen YH-Asunnot Oy (Y-tunnus 1954649-8), nyttemmin Avara Asunnot Oy. Miksi oikeat omistajat ovat sallineet säätiön”häärimisen” omistajana ?

      Asukkaille on kerrottu että 51 % osakkeista omistaa Suomen Rakennuttamisen kehitys Oy ! Miten se on mahdollista kun säätiö ei ole voinut myydä osakkeita Suomen Rakennuttamisen kehitys Oy:lle.

      Maallikon ymmärryksen mukaan nyt ei oikea käsi tietänyt mitä vasen käsi teki !

     3. Ihmetystä herättää ettei Avara saanut edustajiaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukseen. Asukkaat ovat nyt täysin diktatuurin hallinnassa.

      (Wikipedian mukaan diktatuuri-sana tarkoittaa perusmerkityksessään diktaattorin rajattomaan vallankäyttöön perustuvaa hallitusmuotoa. Diktatuuri voi myös tarkoittaa yleisesti hallintomuotoa, jolle on ominaista opposition tukahduttaminen sekä sananvapauden tai muiden perinteisten demokraattisten vapauksien rajoittaminen.)

    2. Yllä olevat katkelmat ovat tämän viestiketjun viesteistä 4 ja 5. Helsingissä 8.7.2011 päivätyssä kirjeessään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Dnro2010/605908) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalainen kirjoittaa mm. seuraavaa:

     ”Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain mukaisesti. Tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa on kirjanpitoasetuksen mukaan esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen.”

     ”Patentti- ja rekisterihallituksen mielestä säätiön hallitus on selostaessaan säätiön toimintaa vuodelta 2008 jättänyt kertomatta toimintakertomuksessa olennaisia tietoja osakkeiden hankinnan ja niiden edelleen luovuttamisen välisistä tapahtumista. Toimintakertomuksessa olisi tullut todeta, että säätiötä ei nimetty AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, minkä vuoksi säätiö järjesteli osakkeiden edelleen luovutuksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymällä tavalla.”

     Miksi Asuntorakentamisen Kehityssäätiö jätti kertomatta ”olennaisia tietoja osakkeiden hankinnan ja niiden edelleen luovuttamisen välisistä tapahtumista”? Mainittakoon, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ”hyväksymä tapa” on kyseenalaistettu useissa kirjoituksissa Rakennuslehden keskustelufoorumin eri viestiketjujen kirjoituksissa. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja Olli Koikkalainen ilmaisee asian kirjeessään seuraavasti:

     ”Epäselväksi on jäänyt, miksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneet tahot päätyivät tällaiseen ratkaisuun. Asumisoikeusasunnoista annetun lain 47 §:n ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan osakkeiden luovutus säätiölle on ollut mitätön, koska säätiötä ei nimetty luovutuksensaajaksi. Tämän on täytynyt olla selvä tosiasia kaikille.”

     AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyyn osallistuneita ”tahoja” on myyjä- ja ostajatahojen lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), jonka osuutta käsitellään monissa tämänkin viestiketjun viesteissä. ARAn roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja osakejärjestelyissä voi lukea myös Rakennuslehden viime viikolla 18.8.2011 otsikolla ”PRH huomautti säätiötä asumisoikeusyhtiön osakekauppojen sotkuista” julkaisemaan uutiseen liittyvän viestiketjun monista viesteistä.

 3. Suomihan on maailman ”vähiten” korruptoitunut maa.
  Meillähän on näköjään oma laskentamalli

  1. ARA:n virkamiestenhän tulisi valvoa asukkaiden etuja, ja sitä että vastikkeiden kerääminen perustuu todellisiin kuluihin eikä omistajayhtiöiden ylihinnoittelemien palvelujen ostamiseen.
   Tämä pitää vuokratason ja vastiketason 20- 30 % liian korkeana. Pahinta näissä Liukku kaupoissa on ollut luottamuksen menettäminen virkamieskuntaan. On vaikea arvioida onko korruptiosta kyse. Joillekin hölmöille viranomaiselle riittää vain business miesten hyväksyntä, ehkä olalle taputus ja saunailta ruokatarjoiluineen. Hakan (yh:n) raunioilla pitää olla hyvä toveri, jotta tulee viranomaisten kanssa toimeen.

 4. Selvityshenkilö, eläkkeellä oleva ”alan” ammattilainen selvitti
  asiaa ilmeisesti etukäteen annettujen ohjeiden ja toivomusten mukaisesti ! Mitä muuta saatoimmekaan odottaa !

  Kokkarit, sossut ja kepulit PELLOLLE ja PERSUT valtaan !
  Vaalit ovat ovella !

  Taistelu vääryyttä ja korruptiota vastaan jatkuu !

 5. Yllä olevan Rakennuslehden kirjoituksen mukaan ”Patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä selvitystä Avain Asumisoikeuden osakekaupoista. Mielenkiintoista on nähdä, pohditaanko siinä ensimmäisen mitättömän kaupan vaikutusta Avain Asumisoikeus Oy:n hallitusten laillisuuteen. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö toimi hallituksen nimittämisessä Avain Asumisoikeuden osakkeiden enemmistöomistajana, vaikka osakkeet eivät Rainion selvityksen mukaan olleet missään vaiheessa sen omistuksessa. Rainio ei ota kantaa Avain Asumisoikeuden hallituksen laillisuuteen, koska se ei kuulunut toimeksiantoon.”

  Kyllähän Rainio ”selvityksellään” vesittää AVAIN Asumisoikeus Oy:n kauppojen laillisuuden tutkimisen Patentti- ja rekisterihallituksessa kuten valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen teki Vanhasen jutussa kiiruhtamalla kesken Vanhasen jääviysasian käsittelyn kertomaan julkisuudessa, että hän ei aio nostaa syytettä Vanhasta vastaan. Tämän jälkeen oli itsestään selvää, että perustuslakivaliokunnassakaan ei enää kukaan tohtinut esittää eduskunnalle valtakunnanoikeuden koollekutsumista. Valtakunnansyyttäjän lausunto hiljensi ”persutkin” eduskunnassa.

  Riitta Rainion ”selvitys” vie pohjan AVAIN Asumisoikeus Oy:n kauppojen laillisuuden tutkimiselta Patentti- ja rekisterihallituksessa. Jos asuntoministerin kutsuma selvityshenkilö on vakuuttunut kaupan osapuolten ”vilpittömyydestä” ja ei esitä kaupan purkamista, niin tokkopa Patentti- ja rekisterihallituskaan tohtii vaatia kaupan purkamista, vaikka toteaisikin sen laittomaksi. PRH päätynee Rainion ja ARAn tavoin korostamaan kaupan osapuolten ”vilpittömyyttä” ja ”oikeaa lopputulosta”.

  Isokenkäisten etu menee aina alempiin yhteiskuntakerroksiin kuuluvien ihmisten, niin myös asumisoikeusasukkaiden edelle. Ei voi tuntea kuin kauheaa voimattomuutta asukkaana mahtavien yhtiöiden ja viranomaisten puristuksessa.

 6. Kaksi oleellista pointtia:
  1) mielestäni selvityshenkilö ei voi ottaa kantaa onko osapuolet olleet vilpittömin mielin ”Bona fide”.

  2) Selvityksessä ei oteta kantaa siihen, täyttyykö yleishyödyllisyyden käsite nykyisessä omistajatahossa.

  Jatkossa pitäisi kaikki intressipiirin sisällä tehtyjen liiketoimien markkinaehtoisuus laittaa suurennuslasin alle. Luikun on melko helppo pumpata siirtohinnoittelun avulla peiteltyä osinkoa asumisoikeusyhteisöstä.

  Myös hänen rakentamansa yritysrypäs pistää lähtökohtaisesti ajattelemaan, että tarkoituksena on kayttää lukuisia väliyhtiöitä peitellyn osingon siirtämiseen.

  Vastaavia yrityshässäköitä on totuttu näkemään vain jos tarkoituksena on rahanpesu tai peitelty osingonjako. Mieleen tulee heti vaikka eräät pankkiiriveljekset, joiden peiteoperaatioita selviteltiin vuosikausia jälkikäteen.

  Näiden operaatioiden tekemiseen Luikku saanee hyvää sparrausta entisiltä kollegoiltaan tilintirkistelyn maailmasta.

  Aran osaaminen ei selvästikkään riitä näiden asioiden valvomiseen, joten olisi järkevintä purkaa nämä omistuskuviot hyvissä ajoin. Perusteet sille laista kyllä löytyvät, mutta riittääkö poliittista tahtoa?

  Ja vielä lopuksi, Luikku on osoittanut jo selvästi uransa aikana, että hän pyrkii vain ja ainoastaan maksimoimaan oman taloudellisen hyödyn. Tuskin tämä tosiasia on miksikään muuttunut…

  1. 1) mielestäni selvityshenkilö ei voi ottaa kantaa onko osapuolet olleet vilpittömin mielin ”Bona fide”.

   Olenko ymmärtänyt oikein, että konsultin / eläkkeellä olevan selvitysmiehen ei tarvitse kantaa minkäänlaista virkavastuuta selvityksestään ?

 7. Selvityksensä saatteessa Ympäristöministeriölle asuntoministeri Vapaavuoren kutsuma selvityshenkilö, ympäristöministeriön eläkkeellä oleva hallintojohtaja ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aikaisempi johtokunnan jäsen Riitta Rainio kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”Selvitystyön aikana olen perehtynyt asiaa koskevaan lainsäädäntöön ja käytäntöön. Olen haastatellut ympäristöministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiehiä. Työni aikana minulla on ollut mahdollisuus keskustella asumisoikeusasunnoissa asuvien henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen edustajien kanssa sekä yleishyödyllisten yhteisöjen ja erityisesti asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen edustajien kanssa. Lisäksi olen haastatellut AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin eri vaiheissa osallistuneita henkilöitä. Näissä haastatteluissa ja keskusteluissa olen saanut eri osapuolilta käyttökelpoista ja asiantuntevaa tietoa, jota olen voinut hyödyntää työssäni. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia selvitystyön yhteydessä tapaamiani henkilöitä.”

  Selvityshenkilö Rainio ei kerro nimeltä, keitä hän on käyttänyt informantteinaan (tiedonantajinaan) saatikka edes sitä, kuinka monen henkilön kanssa hän on keskustellut tai kuinka moni heistä on edustanut mitäkin tahoa. Todennäköisesti asukkaiden (ja erityisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden) edustajien määrä on rajoittunut muutamaan henkilöön jos siihenkään verrattuna esimerkiksi ARAn virkamiehiin ja asumisoikeusyhtiöiden (erityisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n ja sen omistajien) edustajiin.

  Selvityshenkilö Rainio kertoo, että hänellä on ollut mahdollisuus keskustella asumisoikeusasunnoissa asuvien henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen edustajien kanssa, mutta tässäkään yhteydessä hän ei edes kerro, kuinka monen asukkaan kanssa hän on keskustellut ja mitä asukasjärjestöjä he ovat edustaneet. Asukasjärjestöistä hän puhuu monikossa. Todennäköisesti Eric Hällströmin johtama Suomen Asumisoikeusasukkaat ry (SASO) on kuulunut ko. asukasjärjestöihin. Sitä ei ole voitu sivuuttaa, vaikka olisi ehkä haluttukin. Mutta mitä ovat olleet muut asukasjärjestöt? Ovatko kysymyksessä esimerkiksi samat asukasjärjestöt, joiden yhtiöissä ainakin niiden asukasedustajien mukaan asiat ovat erinomaisessa kunnossa ja jotka ahkerasti ovat myös tuoneet sen esille vuoden 2010 aikana asumisoikeuslain muutosten valmistelijoille ympäristöministeriössä ja lainsäätäjille eduskunnassa (ympäristövaliokunnassa) sekä tiedotusvälineiden kautta suurelle yleisölle? AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailla ei valitettavasti ole omaa asukasjärjestöä, vaikka asumisoikeusasumisen epäkohdat ja ongelmat ovat ehkä koskeneet eniten juuri heitä. Asukashallinto ja asukasdemokratia ovat ko. yhtiössä vieläkin lapsen kengissä. Kerran vuodessa kokoontuvat talohallitusten puheenjohtajien alue- ja valtakunnalliset kokoukset vaihtuvine kokoonpanoineen eivät korvaa pysyvämpiä asukaselimiä.

  Selvityshenkilö Rainio ei käytä selvityksessään lähdeviitteitä, joista näkisi, mihin lähteeseen mikäkin tieto perustuu (tosin lakeja ja niiden pykäliä löytyy). Tosin hänellä ei ole lähdeluetteloakaan saatikka liitteitä keskeisistä dokumenteista, joista näkisi esimerkiksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjen monet koukerot. Ilmeisesti nämä asiakirjat luetaan pyhän liikesalaisuuden piiriin, jonka suojassa esimerkiksi monet kyseenalaiset operaatiot Avarassa ja AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ovat tapahtuneet ja joihin ARAkin on joutunut puuttumaan. (Ainakin osa asiakirjoista on saatavissa ARAsta tai PRH:sta, jos tietää niitä pyytää ja jos niitä ei ole merkitty salaisiksi.)

  Kaiken kaikkiaan Rainion selvitys ainakin ensilukemalta vaikuttaa pintapuoliselta ja kiireessä kyhätyltä. Millainen lie ollut mahdollinen avustajakunta? Pari ehdotusta lakimuutoksiksi ja muutama muu kehittämisehdotus hukkuvat olemassa olevan järjestelmän ja sen erinomaisuuden todisteluun, joka tiivistyy virkkeeseen ”Lainsäädäntö turvaa asukkaiden aseman valtion tukemissa asunnoissa omistajatahosta riippumatta.” Tämä on selvitystä koskevan tiedotteen otsikko Ympäristöministeriön verkkosivulla ja samalla otsikolla siihen viitataan myös Valtioneuvoston ja ARAn sivuilla. Selvityksen voittajia ovat AVAIN Asumisoikeus Oy:n johto ja yhtiön aikaisemmat ja nykyiset omistajat sekä yhtiön omistusjärjestelyihin osallistuneet henkilöt ja tahot (mm. ARA). Häviäjiä ovat taas jälleen kerran ne AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat ja asukkaiden edustajat, jotka ovat luottaneet viranomaisten/selvityshenkilön ”hyvään tahtoon” tai ainakin neutraaliuteen.

  1. ”Sen lauluja laulat kenen leipää syöt/olet syönyt.”

   Valitettavasti yllä oleva sanonta tulee mieleen, kun lukee Riitta Rainion selvitystä. Niin paljon siinä on tuttua ympäristöministeriö- ja Ara-liturgiaa, johon eri yhteyksissä on tullut törmättyä. Tätä liturgiaa täydentävät kyseenalaisten kauppojen osapuolten vilpittömyysvakuuttelut, jotka ovat uponneet syvälle selvityshenkilöön. Sen sijaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden näkemykset ja kokemukset Avaran ja Avaimen toimintakulttuureista sekä omistusjärjestelyistä ovat menneet toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos pysähtymättä välillä tai heijastuneet pupilleista suoraan ulkoavaruuteen. Valitettavasti!

   Lapsenusko viranomaisiin (ARA) ja selvityshenkilöihin on särkynyt. Itku tässä voimattomuudessa ja toivottomuudessa tulee väkisinkin.

 8. Selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa raportissaan sivulla 18:

  ”YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle.”

  ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen
  Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.”

  Rainion selvitys osoittaa, että Asuntorakentamisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) oli keskeisessä roolissa junailtaessa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppoja vuonna 2008. Rainion selvityksestä ei käy ilmi, kenen (ARAn vai kaupan osapuolten) ehdotuksesta syntyi väliyhtiö/holding-yhtiö (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy), mutta sellainen ”syntyi” ja sille ARA myönsi yleishyödyllisyysstatuksen. Väliyhtiön kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, joka itse ei voinut saada yleishyödyllisyysstatusta, sai omistukseensa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tämä junailu teki mahdolliseksi syksyn 2010 kaupan, jossa AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistus ja samalla määräysvalta siirtyi yksityisille liikemiehille, joista toinen (Perttu Liukku) oli keskeisessä asemassa vuoden 2008 kaupoissa. Sama väliyhtiö mahdollisti siis myös syksyn 2010 kaupat, kun Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n Liukun ja Mäenpään firmalle.

  ARAlla on siis ollut keskeinen rooli AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa, jotka huipentuivat syksyllä 2010 yhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan siirtymiseen yksityisille liikemiehille. On aiheellista kysyä, oliko ARAn entinen johtokunnan jäsen oikea henkilö tekemään selvityksen AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakejärjestelyissä vuosina 2007-2010?

  1. Rainion selvitys

   Selvityksensä 5. luvun ”Selvitystoimeksiannon taustana olleen asumisoikeusyhtiön osakkeiden omistusjärjestelyjen arviointi” ensimmäisessä alaluvussa ”AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakejärjestelyt vuosina 2007–2010” selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa (s. 18):

   ”YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle.”

   ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.”

   Tarkennuksena ko. keskusteluja koskevaan selvityshenkilön tekstiin lainattakoon ko. keskusteluihin viittaavasta asiakirjasta (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08) seuraavaa:

   ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

   Tästäkään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle lähetetystä asiakirjasta ei käy ilmi, kuka oli väliyhtiö-idean ”äiti” tai ”isä” eli keksi ja esitti idean ensimmäisenä. Todettakoon, että Aran toinen edustaja 6.5.2008 käydyssä keskustelussa, Martti Polvinen, toimi toimialajohtajana Avara-konsernissa samaan aikaan kun Liukku toimi Avara-konsernin johtajana. Avaran Internet-sivuilta löydetyn tiedon mukaan Polvinen toimi Avaran (silloisen YH-Suomen) toimialajohtajana ainakin vielä lokakuussa 2006. Tosin ko. sivu katosi pian sen jälkeen kun Arasta ja jääviysseikoista kirjoitettiin Rakennuslehdessä ja sen keskustelupalstalla ”Aran toimintaan selkeyttä”.

   Saammeko koskaan tietää, kuka oli väliyhtiö-idean isä tai äiti? Sillä tiedolla on kuitenkin aivan olennainen merkitys arvioitaessa ARAn roolia AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä. Muistiko selvityshenkilö kysyä tätä keskustellessaan osapuolten kanssa selvitystään varten?

 9. Selvityksensä luvussa 6.2 Asumisoikeusasukkaiden tiedonsaannin vahvistaminen (sivu 22) selvityshenkilö Rainio kirjoittaa:

  ”Asumisoikeuden haltijalla on oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja päätöksentekoon sekä saada sitä koskevia tietoja vähintään siinä laajuudessa kuin yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun laissa (650/1990) säädetään (asumisoikeuslain 4 f §). Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaat asumisoikeustalon hallitukseen tai sitä vastaavaan elimeen jäseneksi. Jos hallituksessa on enintään neljä jäsentä, yhden tulee olla asukkaisen kokouksen nimeämä ehdokas. Jos hallitukseen valitaan viisi jäsentä tai enemmän, on heistä vähintään kahden oltava asukkaita. Hallituksen tehtävänä on päättää talon hallinnosta, kuten talon hoidosta, kunnossapidosta ja talousarviosta. Asukkaiden kokouksella on mahdollisuus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan talon taloutta ja hallintoa. Valvojaksi voidaan valita talon asukas tai ulkopuolinen. Valvojalla on samat oikeudet saada tietoja kuin tilintarkastajilla.”

  Säädetäänkö yhteishallinnosta annetussa laissa (650/1990) ja asumisoikeuslaissa (4 f §) Rainion mainitsemista asioista juuri noin? Pitäisikö virkkeessä ”Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaat asumisoikeustalon hallitukseen tai sitä vastaavaan elimeen jäseneksi” puhua asumisoikeustalon sijasta esimerkiksi omistajayhteisöstä tai vastaavasta (esimerkiksi asumisoikeusyhtiöstä tai -yhteisöstä? (Ks. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649, 12 § ja Laki asumisoikeusasunnoista 16.7.1990/650, 4 f §)

  Selvityshenkilön selvitys sisältää muitakin epätarkkuuksia. Toivottavasti se ei sisällä suuria asiavirheitä.

 10. Surkeaa selvittelyä. Kyllä tämän kaltainen yhteiskunnan rahoilla keinottelu pitää laittaa oikeuteen ja lopettaa säädösten korjaamisella.

 11. AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakejärjestelyistä vuosina 2007–2010 selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa selvityksessään seuraavasti (Rainion teksti on lainausmerkeissä ja alkaa sanoilla Rainio kirjoittaa tai Rainio jatkaa, kommentit alkavat Kommentti-sanalla):

  Rainio kirjoittaa:

  ”18.12.2007 YH-Asunnot Oy (Y-tunnus 1954649-8), nyttemmin Avara Asunnot Oy, myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n (Y-tunnus 1961766-7) osakkeista (osakkeet 1–694) Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle (Y-tunnus 1729406-8), kauppahinta 155 101,39 euroa. Kauppa toimeenpantiin tilintarkastajien suosituksesta ja sen tarkoituksena oli eriyttää AVAIN Asumisoikeus Oy YH-Suomi- konsernin (nykyisin Avara Asunnot-konsernin) ulkopuolelle. Loput eli 49 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista omistaa YH-Asunnot Oy, nykyisin AVARA Amplus Oy, joka on yleishyödyllinen yhteisö.”

  Kommentti: Osakkeiden kauppakirjan mukaan myyjän eli YH-Asunnot Oy:n Y-tunnus on 1954649-2 (vrt. Rainio). Kaupan kohteen eli YH-Asumisoikeus Oy:n (nykyinen AVAIN Asumisoikeus Oy) Y-tunnus on 1951766-7 (vrt. Rainio). Sekä myyjän että ostajan osoite on sama: Retkeilijänkatu 11, 00980 Helsinki. YH-Asunnot Oy:n edustajien allekirjoituksista puuttuvat nimenselvennykset, mikä vaikeuttaa henkilöiden tunnistamista. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajan osalta nimenselvennys on kauppakirjassa.

  Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen 18.12.2007 pidetyn kokouksen (puhelinkokous) pöytäkirjan (4/2007) mukaan säätiön hallitus päätti YH-Asumisoikeus Oy:n enemmistöosuuden ostamisesta YH-Suomi Oy:n tarjouksen ja laatiman kauppakirjan pohjalta. Pöytäkirjan 4. §:n mukaan ”Hallitus hyväksyi ehdotetut kaupan ehdot yksimielisesti”. Pöytäkirjassa viitataan säätiön hallituksen 17.12.2007 kokoukseen, jossa käsiteltiin YH-Suomi Oy:n tarjousta. Kokouksen osanottajiksi on merkitty Antti Viinikka (puheenjohtaja), Toivo Nurminen (varapuheenjohtaja), Veikko Siltanen ja Juho Lönnblad (sihteeri). Pöytäkirjassa ovat allekirjoitukset ja nimenselvennykset).

  Rainio jatkaa:

  ”Etelä-Suomen YH-Rakennuttajaosuuskunta (AVARA konsernin edeltäjä) perusti vuonna 2001 ESY-Kehityssäätiön, sittemmin YH-Kehityssäätiön (nykyisin Asuntorakentamisen Kehityssäätiö). AVARA- konserni irtaantui säätiöstä 17.12.2007 tehdyllä säätiön sääntöjen muutoksella.”

  ”24.1.2008 YH-Asunnot Oy haki Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi. ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska säätiö ei sen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita. ARA ei tehnyt asiasta päätöstä.”

  ”Asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentin mukaan asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon omistavan yhtiön osake saadaan luovuttaa vain kunnalle tai ARAn hyväksymälle luovutuksensaajalle, jolle voitaisiin myöntää asumisoikeustalon aravalaina tai korkotukilaina. Osake saadaan lisäksi luovuttaa muulle ARAn hyväksymälle luovutuksensaajalle, jonka voidaan katsoa vastaavan osakkeiden luovuttajaa. Muu luovutus on mitätön.”

  ”YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle.”

  Kommentti: Miksi ARA ei tehnyt päätöstä? Miten ARA ilmoitti hakijalle, että se ei nimeä Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi? Kai siitä jotenkin on ilmoitettu? Ja eikö pidä olla jonkinlainen päätös perusteluineen, jotta voidaan jotain ilmoittaa? Onko ARA rikkonut tässä hyvää hallintokäytäntöä?

  Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi on tehty Valtion asuntorahaston lomakkeelle (Lomake ARA 5b/07). Hakemus on päivätty 14.1.2008. Se on kirjattu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa 24.12008 (Dnro 14118/643/08, merkintä epäselvä). Luovuttajan puolesta hakemuksen ovat allekirjoittaneet Perttu Liukku ja Essi Majamaa ja luovutuksensaajan puolesta valtakirjalla Essi Majamaa ja Hans Sten. Heidän nimenselvennyksensä ovat hakemuksessa. Hakijan (YH-Asunnot Oy) asianhoitajaksi/yhdyshenkilöksi on merkitty c/o Suvi Seila, YH-Asunnot Oy.

  Rainio jatkaa:

  ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.”

  Kommentti: Tarkennuksena ko. keskusteluja koskevaan selvityshenkilön tekstiin lainattakoon ko. keskusteluihin viittaavasta asiakirjasta (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08) seuraavaa:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Ko. asiakirja on kirjoitettu Avara-konsernin logopaperille. Se on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (Markku Aholle). Otsikkona on ”Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus: 0727110-2) nimeäminen yleishyödylliseksi yhteisöksi”. Kirje on päivätty 9.6.2008. Allekirjoittajana on Suvi Seila, Avara Suomi Oy. Nimenselvennys on.

  Rainio jatkaa:

  ”15.5.2008 Avara Itä-Suomi (Y-tunnus 0213441-6) myi Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) koko osakekannan.”

  Kommentti: Rainio ei kerro selvityksessään, miten edellä mainittuun 15.5.2008 –kauppaan edettiin eli miten tarvittava väliyhtiö syntyi. Se synnytettiin Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Avara Itä-Suomen neuvotteluhuoneessa Joensuussa 14.5.2008, jolloin päätettiin yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että yhtiön uudeksi toiminimeksi otettiin Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikaksi vaihdettiin Helsinki. Pöytäkirjan (5 § Toiminimen muutos) mukaan yksimielisesti päätetyn yhtiöjärjestyksen pykälän 1 §, uusi sisältö on: ”Yhtiön toiminimi on Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikka Helsinki.” Pöytäkirjan (6 §) mukaan kokouksessa päätettiin yksimielisesti myös toimialan muutoksesta. Lisäksi (9 §) ”päätettiin yksimielisesti hakea yhtiön nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä valtuutettiin lakimies Suvi Seila tekemään tarvittava hakemus yleishyödyllisyysstatuksen hakemiseksi yhtiön puolesta”. Lisäksi (10 §) ”päätettiin yksimielisesti erottaa nykyinen hallitus ja sen varajäsenet ja valita uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Antti Viinikka, Toivo Nurminen ja Veikko Siltanen”.

  Kokouksen pöytäkirjassa (2/2008) kokouksen osanottajiksi on merkitty Avara Itä-Suomi Oy edustajanaan valtakirjalla hallituksen puheenjohtaja Perttu Liukku (680 osaketta ja ääntä) ja lisäksi kutsuttuna lakimies Suvi Seila. Pöytäkirjan allekirjoittajina ovat Perttu Liukku (puheenjohtaja) ja Suvi Seila (sihteeri) Pöytäkirjan on oikeaksi todistanut Suvi Seila. Maallikkoa ihmetyttää kokouksen harvinainen yksimielisyys, vaikka suurista muutoksista oli kysymys. Väliyhtiö syntyi loppujen lopuksi harvinaisen kivuttomasti.

  Helsingissä 15. toukokuuta 2008 päivätyn ja allekirjoitetun osakkeiden kauppakirjan mukaan myyjänä oli Avara Itä-Suomi Oy, ostajana Asuntorakentamisen Kehityssäätiö ja kaupan kohteena myyjän omistaman Itä-Suomen YH-Asunnot Oy –nimisen yhtiön koko osakekanta (nrot 1-680, yhteensä 680 kappaletta). Kauppahinta oli 48 000 euroa. Sekä myyjän että ostajan allekirjoituksista puuttuvat nimenselvennykset. Allekirjoituksista on vaikea päätellä ko. henkilöitä. Ostajan eli Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toinen allekirjoittaja on todennäköisesti Antti Viinikka

  Rainio jatkaa:

  ”15.5.2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille, nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle, joka on puhdas holdingyhtiö, kauppahinta 158 235,51 euroa.”

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön (asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentti).”

  Kommentti: Helsingissä 15. toukokuuta 2008 päivätyn ja allekirjoitetun ko. kaupan osakkeiden kauppakirjan mukaan myyjänä oli Asuntorakentamisen kehityssäätiö, ostajana Itä-Suomen YH-Asunnot Oy ja kaupan kohteena myyjän omistaman AVAIN Asumisoikeus Oy –nimisen yhtiön osakekannasta viisikymmentäyksi (51) prosenttia (nrot 1-694, yhteensä 694 kappaletta). Kauppakirjassa on Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Y-tunnukseksi merkitty 0213441-6, joka saattaa olla virheellinen (vrt. Rainio). Mainittakoon, että Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n toiminimeksi oli edellisenä päivänä 14.5.2008 otettu Rakennuttamisen Kehitys Oy (myöhempi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy), mutta kauppakirjassa uusi nimi ei näy. Mainittakoon myös, että sekä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön että Itä-Suomen Asunnot Oy:n puolesta kauppakirjan ovat allekirjoittaneet samat henkilöt, mutta nimenselvennysten puuttumisen johdosta allekirjoituksista on vaikea päätellä henkilöitä. Todennäköisesti toinen allekirjoittajista molemmissa tapauksissa on Antti Viinikka.

  Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi on tehty Valtion asuntorahaston lomakkeelle (Lomake ARA 5b/07). Tämä hakemus on päivätty 16.5.2008. Se on kirjattu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Dnrolla 14437/643/08, päivämäärämerkintä epäselvä). Luovuttajan puolesta hakemuksen ovat allekirjoittaneet valtakirjalla Suvi Seila ja Hans Sten ja luovutuksensaajan puolesta Antti Viinikka ja Veikko Siltanen. Heidän nimenselvennyksensä ovat hakemuksessa. Hakijan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö)) asianhoitajaksi/yhdyshenkilöksi on merkitty c/o Suvi Seila, Avara Suomi Oy.

  Itä-Suomen YH-Asunnot Oy haki 21.5.2008 päivätyllä hakemuksella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta yhtiön (tulevaisuudessa Rakennuttamisen Kehitys Oy:n) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti. Hakemus on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Markku Virtaselle. Hakemus on kirjattu ARAssa 23.5.2008 Dnrolla 14436/641/08. Hakemuksen mukaan yhtiön osakkeet omistaa sata (100 %) prosenttisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiö. Mainittakoon, että hakemus on tehty Avaran logo-paperille ja sen on allekirjoittanut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n puolesta Suvi Seila yhtiökokouksen valtuuttamana.

  Samalla päivämäärällä ja samalla diaarinumerolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen on kirjattu myös Suvi Seilan kirje Markku Virtaselle. Seila aloittaa kirjeensä viittaamalla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa 6.5.2008 pidettyyn palaveriin, ”jossa oli läsnä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä johtaja Martti Polvinen sekä Avara Suomi Oy:stä toimitusjohtaja Perttu Liukku”. Seila kertoo, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on myynyt omistamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle” ja jatkaa, että ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi”. Kirje on kirjoitettu Avaran logopaperille ja allekirjoituksen nimenselvennyksen alla lukee Avara Suomi Oy.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen lähetetyn pöytäkirjan otteen (Pöytäkirjan ote 03/2008) mukaan Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy piti ylimääräisen yhtiökokouksen Avara Suomen tiloissa Helsingissä 6.6.2008. Pöytäkirjanote on kirjattu ARAssa 10.6.2008 ilman diaarinumeroa. Pöytäkirjan mukaan kokouksen osanottajat olivat Asuntorakentamisen kehityssäätiö edustajanaan valtakirjalla hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka (680 osaketta ja ääntä) ja lisäksi kutsuttuna lakimies Suvi Seila. Kaikista kokouksen asioista päätettiin yksimielisesti. Pöytäkirjan 5 §:ssä päätettiin yksimielisesti voitonjakopykälän lisäämisestä yhtiöjärjestykseen. Allekirjoitukset puuttuvat, mutta nimenselvennysten mukaan allekirjoittajina ovat toimineet Antti Viinikka (puheenjohtaja) ja Suvi Seila (sihteeri). Pöytäkirjan 4. §:n mukaan päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat läsnä olleet.

  Rainio jatkaa:

  ”11.6.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy) haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi.”

  Kommentti: Hakemus on päivätty 9.6.2008 Helsingissä ja osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Markku Aholle. Hakemus on kirjattu ARAssa 11.6.2008 Dnrolla 14436/641/08. Hakemuksen otsikko on ”Suomen Rakentamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus: 0727110-2) nimeäminen yleishyödylliseksi yhteisöksi. Hakemuksessa kerrotaan sen pisimmän kappaleen verran Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukun käymistä keskusteluista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008, jolloin sovittiin väliyhtiön perustamisesta (ks. edellä). Lisäksi hakemuksessa kerrotaan, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi toukokuussa 2008 sille myydyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle (väliyhtiö), jonka nimi on muuttunut 6.6.2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:ksi”. Hakemuksen viimeisessä kappaleessa kirjoitetaan: ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.”

  Ko. hakemus on kirjoitettu Avara-konsernin logopaperille. Allekirjoittajana on Suvi Seila, Avara Suomi Oy. Nimenselvennys on. Ei ole tietoa, onko hakemusta luovutuksensaajan nimeämiseksi tehty Valtion asuntorahaston lomakkeelle ARA 5b/07 kuten aikaisemmissa hakemuksissa.

  Rainio jatkaa:

  ”1.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n aravalain 15 §:n 3 kohdassa ja korkotukilain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi.”

  ”29.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi ja vahvisti kohteen enimmäisluovutushinnaksi 159 593 euroa.”

  Kommentti: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nimeämispäätöksen (01.10.2008, Dnro 14436/641/08), jossa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy nimettiin yleishyödylliseksi yhteisöksi, allekirjoittivat ylijohtajan sijainen, johtaja Jarmo Linden ja rahoituspäällikkö Markku Aho. Päätöksen vastaanottajaksi on merkitty Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy, c/o Avara Suomi Oy/Suvi Seila. Luovutuksensaajan nimeämistä ja luovutushintaa koskevassa päätöksessään (Päätös 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja Dnro 14437/643/08) ARA kirjoittaa mm.: ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) nimeää Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden numero 1-694 luovutuksensaajaksi, koska luovutuksensaaja on yleishyödylliseksi nimetty yhteisö. ARA vahvistaa kohteen enimmäisluovutushinnaksi 159 593 euroa.”

  Rainio jatkaa:

  ”ARA katsoi, että nimeämispäätöstä tehtäessä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet oli 15.5.2008 tehdyllä kauppakirjalla luovutettu yleishyödylliseksi sittemmin nimetyn [lihavointi tämän viestin kirjoittajan tekemä] yhtiön omistukseen, joten ARAn kannalta ei katsottu tarpeelliseksi puuttua saantoketjuun. ARA toteaa käsitelleensä asian sille kuuluvan nimeämisvaltuuden puitteissa ja lopputuloksen olevan selvästi osapuolten tahdon mukainen.”

  ”Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (holdingyhtiö) koko osakekannan Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus 2308788-2) . Tässä yhteydessä 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) siirtyi Avainrakennuttaja Oy:lle. Kauppahinta oli aikaisempaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 enimmäisluovutushintaa vastaava.”

  Kommentti: ”Sittemmin” tarkoittaa ilmeisesti siis päivämäärää 1.10.2008, mutta luovutus tehtiin ARAn päätöksen mukaan 15.5.2008.

  Rainio jatkaa:

  ”Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (holdingyhtiö) koko osakekannan Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus 2308788-2). Tässä yhteydessä 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) siirtyi Avainrakennuttaja Oy:lle. Kauppahinta oli aikaisempaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 enimmäisluovutushintaa vastaava.”

  Kommentti: Näinhän siinä sitten pääsi käymään ja viranomaisten (ARA) avustuksella. Tämä viimeisinkin kauppa tehtiin asukkailta salaa. Se yritettiin salata ilmeisesti pidemmänkin aikaa, ellei Rakennuslehti olisi kirjoittanut siitä 4.11.2010. Uutinen sai aikaan paljon ihmettelyä ja tunnereaktioita: ”Miten meidät voitiin myydä yksityisille liikemiehille, joista toinen oli tiedotusvälineiden mukaan Avaran toimitusjohtajana puhunut jopa ”etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen”. Ahdistus ja pelko on tullut elämään, kirjoittavatpa yhtiön edustajat tiedotteissaan ja selvityshenkilö selvityksessään mitä tahansa. Sanojen ja tekojen ristiriita on suuri.

  Mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä kaiken edellä esitetyn perusteella?

  (Valitan mahdollisia kirjoitus- ym. virheitä. Minulla ei ole ollut kahta kuukautta aikaa kirjoittaa eikä minulle ole maksettu mitään palkkaa. Toivon, että kirjoitatte, jos huomaatte virheitä. Toivon myös, että täydennätte tekstiä, jos sieltä puuttuu joitakin tärkeitä asioita. Yritetään ottaa yhdessä kantaa näihin AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjen kiemuroihin.)

 12. Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuman selvityshenkilö Riitta Rainion selvitystä koskevan tiedotteen otsikoksi on laitettu Ympäristöministeriön verkkosivulla ”Lainsäädäntö turvaa asukkaiden aseman valtion tukemissa asunnoissa omistajatahosta riippumatta”. Selvitys julkaistiin 31.3.2011.

  Rakennuslehden verkkosivulla selvityksestä kirjoitettiin 1.4.2011 otsikolla.”Selvityshenkilö estäisi uudet Liukku-kaupat”.

  Näin kahdella eri tavalla voidaan otsikoida samasta selvityksestä. Tutun kaverin kanssa laskettiin leikkiä erittäin vakavalla asialla ja ajattelimme pyytää Rakennuslehden lukijoita arvaamaan, kumman otsikon AVAIN Asumisoikeus Oy laittaa seuraavaan asukastiedotteeseensa.

  Emme ehtineet laittaa tiedustelua Rakennuslehden lukijoille, sillä jo tänään, vain muutama päivä Rainion selvityksen jälkeen, AVAIN Asumisoikeus Oy:n asiakkuusvastaava Kirsi Airikka lähetti asukastiedotteen sähköpostitse. Arvatkaapa millä otsikolla tiedotteessa kerrotaan Riitta Rainion selvityksestä. No, tietenkin seuraavalla otsikolla:

  ”Lainsäädäntö turvaa asukkaiden aseman valtion tukemissa asunnoissa omistajatahosta riippumatta”

 13. Lainaus RL 4.11.2010:
  Liukku aikoo ryhtyä rakennuttamaan asuntoja Avain Asumisoikeuden omistuksen turvin.
  ”Töitä, töitä. Töitähän tässä jokaisen tarvitsee tehdä. Ei mitään sen mystisempää. Avain Asumisoikeuden strategian mukaisesti jatketaan rakennuttamista tai oikeastaan aloitetaan uudestaan rakennuttaminen”, Liukku sanoo.

  Oikeastihan Luikku tarkoitti:
  ”RAHAA, RAHAA. RAHAAHAN tässä jokaisen tarvitsee tehdä. Ei mitään sen mystisempää.”

  Siis käytännössä kun Avain asumisoikeus Oy rakentaa uutta tai remontoi vanhaa, niin Väliyhtiö Luikku Oy on konsulttina välissä rahastamassa. Jos se konsultti (väliyhtiö) ei ole Avainrakennuttaja Oy, niin sitten jouku Luikun lukuisista pöytälaatikkofirmoista. Niissä on omistussuhteet jatkossa todennäköisiesti sotkettu niin, että Luikkkua ei näy selkeästi omistajana.

  Jatkossa termi ”yleishyödyllinen yhteisö” saa Luikun toimesta hieman erilaisen merkityksen, kuin lainsäätäjä on aikoinaan tarkoittanut. (kts. Tuloverolain (TVL) 22.1 §)

  ”Yhteisöä” Luikun tapauksessa pitää tarkastella koko yritysrypäs-järjestelynä, eikä vain yhtenä yhtiönä joka on saanut Aran Yleishyödyllisyys statuksen.

  Siis Ara noudattakoon lain henkeä, eikä sen sisältöä.

  P.S.
  Ja lopuksi vielä vähän lakitekstiä. Huomioikaa ristiriita Luikun kommentin ja alla olevan tekstin välillä:

  Yleishyödyllisen yhteisön maksamat suoritukset:

  Yleishyödyllinen yhteisö ei voi maksaa kohtuullista suurempaa palkkaa. Palkanmaksu ei myöskään saa olla keskeisintä yhteisön toiminnassa ts. yhteisö ei voi olla perustettu tai toimia vain tietyn henkilön tai tiettyjen henkilöiden palkkaamiseksi tai näiden toimeentulon
  turvaamiseksi.

  Yleishyödyllinen yhteisö voi tehdä erilaisia sopimuksia jäsenten tai toimintaan muuten osallisten kanssa (esimerkiksi vuokra-, kauppa- tai muu yhteistyösopimus). Yhteisön intressipiiriin kuuluvalle suoritettu korvaus ei kuitenkaan saa olla käypää hintatasoa korkeampi.

  Yhteisön omistamia varoja tai tuottamia palveluita ei myöskään saa siirtyä sen intressipiiriin kuuluvalle käypää hintatasoa edullisemmin. Käypänä korvauksena voidaan
  pitää hintaa, jota ulkopuolisen kanssa tehtävässä sopimuksessa käytettäisiin.

  1. Ja lopuksi

   Ongelmana on se, kuka määrittelee käyvän hintatason ja käyvän korvauksen, koska mitään selkeää normia niistä ei ole. Aivan sama ongelma kuin yleisen vuokratason määrittelyssä. Ja jos vaikka oliskin joku ”käypä hintataso” tai ”käypä korvaus”, voi emoyhtiönä huolehtia siitä, että toimeksiantoja (”töitä”), vaikkapa vain nimellisiä (näennäisiä), tulee riittävän paljon. Kukaan ei kuitenkaan voi niitä kiistää tai kyseenalaistaa. Eli ”töitä, töitä” tulee riittämään.

   Olisi tärkeää, että Avaimen asukkaat järjestäytyisivät vaikkapa yhdistykseksi, jolloin yhtiön valvontaa kyetään paremmin tekemään kuin nykyisin. Varsinaisesta valvontaviranomaisesta (ARA) ei kokemusten mukaan ole mitään apua, jos vain yksi taloyksikkö tekee kantelun. Pari asukasedustajaa yhtiön hallituksessa ei riitä. Ja riippuu aivan edustajasta, kuinka hän panee itsensä likoon vai onko vain pelkkä yhtiön johdon mielistelijä ja/tai myötäilijä. Hiljaisesta myötälijästä tai ”vaarattomaksi” havaitusta yhtiön johto tykkää ja sellaisen myös yhtiökokous johdon suosituksesta mielellään valitsee uudelleen.

   Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä, asumisoikeuslakia ja yhteishallintolakia voi aina kiertää ja härskisti tulkita yhtiön omistajien eduksi jos on vain pokkaa. Lainsäädäntö on asumisoikeuslain muuttamisesta huolimatta täynnä porsaanreikiä. Lakimuutos kuten aikaisempikin lainsäädäntö on tehty asumisoikeus- ja vuokrayhtiöiden ehdoilla. Laki asumisoikeuslain muuttamisesta oli mahdollista saada läpi vain asumisoikeusyhtiöiden etu- ja painostusjärjestön Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) hyväksymässä muodossa.

   1. Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä, asumisoikeuslakia ja

    Voi aina kiertää ja härskisti tulkita yhtiön ja sen omistajien eduksi, jos on vain pokkaa.

 14. Luikun rahastusoperaatiot perustunevat aineettomien hyödykkeiden myyntiin, jolloin niiden käypää hintaa on vaikea arvioida. Käytännössä siis konsultointi-höttöä, jonka oikeaa taloudellista arvoa on vaikea määritellä, ja toisaalta siitä voidaan yhtälailla laskuttaa mitä tahansa maan ja taivaan välillä.

  Avainrakennuttaja Oy:n sivuilta löytyy hyviä esimerkkejä tästä hötöstä kohdassa ”Palvelut”.
  Hauska esimerkki on esim. ”Projektinjohtorakennuttaminen”.
  Mitä kertoo tästä tarjottavasta palvelusta ja yrityksestä se, että ko. sivulta näyttäisi löytyvän samaa (copy-paste) tekstiä, kuin ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyöstä vuodelta 2005?

  Siis oikeasti, Luikku pohjaa konsultti-höttönsä opiskelijapojan seminaarityön pohjalle. Huh Huh…

  Tämä on melkoista komediaa, mutta toivon että tätä ei tarvitse seurata montaa jaksoa.

  Toivottavasti seuraava asuntoministeri uskaltaa tehdä tästä lopun.
  THE END

  1. Verotarkastajan olisi syytä tutkia hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Nuorisosäätiön kokouspalkkioissa oli epäselvyyksiä. Eläkkeellä oleville hallituksen jäsenille palkkiot ovat mukava lisä tuloihin. Asumisoikeusasukkaiden edustajille osallistuminen toiselta paikkakunnalta kerran kuukaudessa kokouksiin on oiva tapa maksaa omat asumiskulut.

 15. Asuntoministeri Vapaavuoren kutsuma selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa selvityksensä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010 koskevassa osuudessa, että YH-Asunnot Oy (nyttemmin Avara Asunnot Oy) myi 18.12.2007 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n (AVAIN Asumisoikeus Oy) osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle.

  YH-Asunnot Oy haki 24.1.2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi. ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska säätiö ei sen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita. Rainion mukaan ARA ei tehnyt asiasta päätöstä.

  Rainion mukaan ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.

  Viestiketjun viestissä 21 on kerrottu tarkemmin, miten, milloin ja missä väliyhtiö Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy (aikaisempi Rakennuttamisen Kehitys Oy, omaa sukua Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) syntyi ja ketkä olivat sen ”vanhemmat”.

  Tätä kirjoitusta varten käytettävissä olleiden asiakirjojen mukaan ARAa ”muistutettiin” ainakin kaksi kertaa väliyhtiöstä päättämisestä yhdessä sen kanssa. ”Muistuttamisella” tarkoitetaan tässä, että ko. päätökseen tai vastaavaan viitataan ARAan lähetetyissä asiakirjoissa.

  Ensimmäinen ”muistutus”:

  Ensimmäisen kerran ARAa muistutetaan ko. ”päätöksestä” kirjeellä, joka on kirjattu ARAssa 23.5.2008 Dnrolla 14436/641/08. Kirje on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä Markku Virtaselle. Kirjeen allekirjoittaja on Suvi Seila, Avara Suomi Oy. Kirjeen otsikko on ”Tervehdys!”. Kirjeessä on neljä kappaletta, joista kolme ensimmäistä kuuluvat seuraavasti:

  ”Viitaten palaveriin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa 6.5.2008, jossa oli läsnä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä johtaja Martti Polvinen sekä Avara Suomi Oy:stä toimitusjohtaja Perttu Liukku.”

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on myynyt omistamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle.”

  ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.”

  Edellä mainittu Tervehdys”-kirje liittynee Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n 21.5.2008 päivättyyn hakemukseen, jossa se hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta yhtiön nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti. Hakemus on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä Markku Virtaselle. Hakemus on kirjattu ARAssa 23.5.2008 Dnrolla 14436/641/08. Hakemuksen ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa kirjoitetaan:

  ”Haemme Itä-Suomen YH-Asunnot Oy –nimisen yhtiön (tulevaisuudessa Rakennuttamisen Kehitys Oy:n) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti.”

  ”Yhtiön osakkeet omistaa sata (100 %) prosenttisesti Asuntorakentamisen kehityssäätiö.”

  Hakemuksen on allekirjoittanut Suvi Seila yhtiökokouksen valtuuttamana. Tervehdys-kirjeessä kirjoitetaan, että ”haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi”. 21.5.2008 päivätyssä hakemuksessa haetaan vain yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä. Tehtiinkö tuolloin myös hakemus AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi? Onko hakemus olemassa?

  Toinen ”muistutus”:

  Toisen kertaa ARAa muistutettiin 6.5.2008 pidetyn palaverin ”päätöksestä” Avara Suomi Oy:n hakemuksessa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Hakemus on päivätty 9.6.2008. Hakemus on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja siellä Markku Aholle Allekirjoittajana on Suvi Seila, Avara Suomi Oy. Hakemus on kirjattu ARAssa 11.6.2008 Dnrolla 14436/641/08. Hakemuksessa on viisi kappaletta, joista kolme viimeistä ovat seuraavat:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi toukokuussa 2008 sille myydyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle (väliyhtiö), jonka nimi on muuttunut 6.6.2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:ksi.”

  ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.”

  Rainio käyttää selvityksessään ilmaisuja ”päätettiin perustaa väliyhtiö” ja ”tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta”. 9.6.2008 päivätyssä hakemuksessa Seila käyttää ilmaisua ”Palaverin tuloksena sovittiin”, kun hän viittaa Perttu Liukun ”asian ratkaisemiseksi” käymään keskusteluun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Olipa kysymyksessä ”päätös” tai ”sopimus”, niin ARAn keskeinen rooli ”väliyhtiön” hankkimiseen liittyvässä prosessissa on kiistaton. Me kaikki tiedämme, että tämä väliyhtiö mahdollisti AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistuksen ja määräysvallan myymisen yksityisille liikemiehille syksyllä 2010. Toinen näistä liikemiehistä päätti/sopi ARAn kanssa väliyhtiön perustamisesta 6.5.2008.

  Kysymyksiä:

  Miksi ARAa täytyi muistuttaa kaksi kertaa 6.5.2008 päätöksestä/sopimuksesta? Eikö 6.5.2008 palaverista ole kirjallista päätöstä/sopimusta tai edes muistiota? Tai empikö ARA väliyhtiöasiassa?

  Miksi myös Avara Suomi Oy haki 9.6.2008 yleishyödyllisyysstatusta Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle (aikaisempi Rakennuttamisen Kehitys Oy, omaa sukua Itä-Suomen YH-Asunnot Oy)? Olihan ko. yhtiö itse jo 21.5.2008 päivätyllä hakemuksella hakenut yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä ”tyttönimellään” Itä-Suomen YH-Asunnot Oy. Kummanko yhtiön hakemukseen ARA antoi nimeämispäätöksensä 1.10.2008 (Dnro 14436/641/08)? ARA on laittanut nimeämispäätöksensä vastaanottajaksi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy, c/o Avara Suomi/Suvi Seila). Tarkoittaako tämä, että päätös on annettu Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n hakemukseen? Kumpikin hakemus ja päätös ovat kirjattu samalla diaarinumerolla 14436/641/08.

  Selvityshenkilö Rainion mukaan ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa”. Käytiinkö muitakin kuin 6.5.2008 keskustelu ARAn ja Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa? Kuka tai ketkä olivat Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajia noissa keskusteluissa?

  (Tämä kirjoitus liittyy viestiin 21 yrittäen tarkentaa ARAn roolia väliyhtiön perustamisessa ja yleishyödyllisyysstatuksen antamisessa sille.)

 16. Tämä kirjoitus on jatkoa viesteille 21 (”Muutamia kommentteja”) ja 28 (”Ara ja väliyhtiö”) tässä viestiketjussa. Viestissä 21 käytiin läpi muutamin kommentein asuntoministeri Vapaavuoren kutsuman selvityshenkilön Riitta Rainion selvitystä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä vuosina 2007-2010. Viestissä 28 tarkasteltiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) roolia Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n välissä olevan väliyhtiön, Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy, perustamisessa ja yleishyödylliseksi nimeämisessä. Tässä viestissä on tarkoitus esitellä tuon väliyhtiön Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi nimeämisen vaiheita. Viesteissä esiintyy asioiden toistoa, mutta se on ainakin kirjoittajalle ollut välttämätöntä kaikkien kiemuroiden ymmärtämiseksi ja siitä huolimatta paljon on varmasti jäänyt ymmärtämättä.

  Selvityshenkilö Rainion mukaan YH-Asunnot Oy (nyttemmin Avara Asunnot Oy) myi 18.12.2007 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n (AVAIN Asumisoikeus Oy) osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. YH-Asunnot Oy haki 24.1.2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiön nimeämistä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi. ARA ei nimennyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska säätiö ei sen sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita. Rainion mukaan ARA ei tehnyt asiasta päätöstä.

  Rainion mukaan ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.” ARAsta saadun asiakirjan (Dnro 14436/641/08) mukaan ainakin yksi tällainen keskustelu käytiin 6.5.2008 (ks. tarkemmin viestit 21 ja 28).

  Rainio ei kerro selvityksessään, miten tarvittava väliyhtiö perustettiin. Kuten viestissä 21 tässä viestiketjussa on kerrottu, väliyhtiö löytyi Itä-Suomesta. Tarkemmin sanoen se perustettiin Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Avara Itä-Suomen neuvotteluhuoneessa Joensuussa 14.5.2008. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että yhtiön uudeksi toiminimeksi otettiin Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikaksi vaihdettiin Helsinki. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti myös toimialan muutoksesta. Lisäksi päätettiin yksimielisesti hakea yhtiön nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä valtuutettiin lakimies Suvi Seila tekemään tarvittava hakemus yleishyödyllisyysstatuksen hakemiseksi yhtiön puolesta. Lisäksi päätettiin yksimielisesti erottaa nykyinen hallitus ja sen varajäsenet ja valita uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Antti Viinikka, Toivo Nurminen ja Veikko Siltanen. Kokouksen ainoa virallinen osanottaja oli Perttu Liukku, joka edusti yksin valtakirjalla Avara Itä-Suomi Oy:tä. Tämä takasi kokouksen täydellisen yksimielisyyden. Lisäksi kokouksessa mukana oli kutsuttuna lakimies Suvi Seila, joka toimi kokouksen sihteerinä ja pöytäkirjan oikeaksi todistajana.

  Rainio kertoo selvityksessään, että 15.5.2008 Avara Itä-Suomi (Y-tunnus 0213441-6) myi Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) koko osakekannan. Samana päivänä 15.5.2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille (nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy). (Rainion mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön (asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentti)).

  Rainio ei kerro selvityksessään, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö haki 16.5.2008 päivätyllä hakemuksella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajaksi nimeämistä Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle (Dnro 14437/643/08).

  Rainio ei kerro, että Itä-Suomen YH-Asunnot Oy haki 21.5.2008 päivätyllä hakemuksella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta yhtiön (tulevaisuudessa Rakennuttamisen Kehitys Oy:n) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti. Hakemus on osoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa Markku Virtaselle. Hakemus on kirjattu ARAssa 23.5.2008 Dnrolla 14436/641/08. Hakemuksen mukaan yhtiön osakkeet omistaa sata (100 %) prosenttisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiö. Hakemus on tehty Avaran logo-paperille ja sen on allekirjoittanut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n puolesta Suvi Seila yhtiökokouksen valtuuttamana.

  Rainio ei kerro, että samalla päivämäärällä (23.5.2008) ja samalla diaarinumerolla (Dnro 14436/641/08 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen on kirjattu myös Suvi Seilan kirje Markku Virtaselle. Seila aloittaa kirjeensä viittaamalla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa 6.5.2008 pidettyyn palaveriin, ”jossa oli läsnä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä johtaja Martti Polvinen sekä Avara Suomi Oy:stä toimitusjohtaja Perttu Liukku”. Seila kertoo, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on myynyt omistamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle” ja jatkaa, että ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta luovutuksensaajan eli Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhtiöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi”. Kirje on kirjoitettu Avaran logopaperille ja allekirjoituksen nimenselvennyksen alla lukee Avara Suomi Oy.

  Rainio ei kerro, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen lähetetyn pöytäkirjan otteen (Pöytäkirjan ote 03/2008) mukaan Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy piti ylimääräisen yhtiökokouksen Avara Suomen tiloissa Helsingissä 6.6.2008. Pöytäkirjanote on kirjattu ARAssa 10.6.2008 ilman diaarinumeroa. Pöytäkirjanotteen mukaan kokouksen osanottajat olivat Asuntorakentamisen kehityssäätiö edustajanaan valtakirjalla hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka (680 osaketta ja ääntä) ja lisäksi kutsuttuna lakimies Suvi Seila. Kaikista kokouksen asioista päätettiin yksimielisesti. (Kas kummaa!) Pöytäkirjan 5 §:ssä päätettiin yksimielisesti voitonjakopykälän lisäämisestä yhtiöjärjestykseen. Allekirjoitukset puuttuvat, mutta nimenselvennysten mukaan allekirjoittajina ovat toimineet Antti Viinikka (puheenjohtaja) ja Suvi Seila (sihteeri). Pöytäkirjan 4. §:n mukaan päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat läsnä olleet.

  Rainio kertoo selvityksessään, että”11.6.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy) haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus 0727110-2) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi.”

  Rainio ei kerro, että juuri tässä hakemuksessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, joka on päivätty 9.6.2008 Helsingissä ja kirjattu ARAssa 11.6.2008 Dnrolla 14436/641/08 viitataan kokonaisen kappaleen verran Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukun käymiin keskusteluihin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008, jolloin sovittiin väliyhtiön perustamisesta (ks. edellä). Lisäksi hakemuksessa kerrotaan, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi toukokuussa 2008 sille myydyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:lle (väliyhtiö), jonka nimi on muuttunut 6.6.2008 Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:ksi”. Hakemuksen viimeisessä kappaleessa kirjoitetaan: ”Osakkeiden omistusjärjestelyihin liittyen haemme nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.” Hakemus on tehty Avara-konsernin logopaperille. Allekirjoittajana on Suvi Seila, Avara Suomi Oy. Ei ole tietoa, onko hakemusta luovutuksensaajan nimeämiseksi tehty Valtion asuntorahaston viralliselle lomakkeelle ARA 5b/07 kuten aikaisemmissa hakemuksissa.

  Rainio kertoo, että ”1.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n aravalain 15 §:n 3 kohdassa ja korkotukilain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi” ja että
  ”29.10.2008 ARA nimesi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi ja vahvisti kohteen enimmäisluovutushinnaksi 159 593 euroa.” Rainio kirjoittaa myös, että ”ARA katsoi, että nimeämispäätöstä tehtäessä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet oli 15.5.2008 tehdyllä kauppakirjalla luovutettu yleishyödylliseksi sittemmin nimetyn yhtiön omistukseen, joten ARAn kannalta ei katsottu tarpeelliseksi puuttua saantoketjuun. ARA toteaa käsitelleensä asian sille kuuluvan nimeämisvaltuuden puitteissa ja lopputuloksen olevan selvästi osapuolten tahdon mukainen.”

  Rainio ei ole vaivautunut selvittämään tai ei ainakaan kertomaan, oliko ”lopputulos” AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden tahdon mukainen. Hän ei kyseenalaista ”lopputulosta”. Päinvastoin hän omistusjärjestelyjä koskevissa johtopäätöksissään puolustaa ”kaupan osapuolia” kirjoittamalla, että nämä ”eivät kertomansa mukaan olleet tietoisia ensimmäisen kaupan mitättömyydestä”. Jos ensimmäinen kauppa 18.12.2007 tapahtuikin siksi, että osapuolet eivät olleet tietoisia sen mitättömyydestä, niin entä toinen kauppa 15.5.2008, jossa Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista omistamalleen Itä-Suomen YH-Asunnoille (nykyisin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy)? Rainio itse kirjoittaa, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön (asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentti). Eikö voisi olettaa ja odottaa, että” kaupan osapuolet”, joilla oli käytettävissään kokopäiväinen lakimies, olisivat ehtineet oppia jotakin edellisestä kaupasta. Olihan heille kerrottu, että ko. kauppa oli ollut mitätön.

  Rainio kirjoittaa, että ”Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (holdingyhtiö) koko osakekannan Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus 2308788-2) . Tässä yhteydessä 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) siirtyi Avainrakennuttaja Oy:lle. Kauppahinta oli aikaisempaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 enimmäisluovutushintaa vastaava.” Omistusjärjestelyjä koskevien johtopäätöstensä viimeisessä kohdassa Rainio kirjoittaa:

  ”Luovutukset, joiden tosiasiallisena tarkoituksen on luovuttaa rajoitusten alaista asumisoikeusomaisuutta, vaikka luovutuksen kohteena olisivatkin asumisoikeusyhtiön osakkeiden omistusyhtiön osakkeet, tulee saattaa samanlaisen menettelyn alaiseksi kuin suorat asumisoikeusasuntojen tai niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutukset. Tällöin luovutuksensaajalta edellytetään yleishyödyllisyysstatusta ja yleishyödyllisyyttä koskevien säännösten noudattamista, luovutuksensaajaksi nimeämistä ja enimmäisluovutushinnan vahvistamista. Asumisoikeuslain 11 lukuun esitän lisättäväksi tätä koskevan säännöksen edellä kohdassa 4 todetun mukaisesti.”

  Miksi Rainio ehdottaa tällaista, jos AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä ei olisi jotakin kummallista, jotakin sellaista, joka ei sovi ”yleishyödylliseen ajatteluun”. Suojellakseen ”kaupan osapuolia” ja samalla ARAa ja säilyttääkseen asumisoikeusjärjestelmän uskottavuuden hän kertoo uskovansa osapuolten vilpittömyyteen eikä esitä kauppojen purkamista – ei edes kyseenalaista niitä. Samalla hän uhraa AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat ja asukkaiden edustajat, jotka ehkä lapsenuskoisestikin uskoivat häneen ihmisenä ja viimeisenä pelastajana. Vähintä, mitä häneltä odotettiin, oli huolellinen paneutuminen selvitystyöhön ja neutraalius. Tässäkin petyttiin raskaasti. Selvitysraportissa on epätarkkuuksia, kirjoitusvirheitä ja asukkaita koskevia vääriä yleistyksiä. Asumisoikeusyhtiöiden ja sen etujärjestön Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) näkemykset paistavat läpi. Selvitys on pienimuotoinen ylistyslaulu nykyiselle asumisoikeusjärjestelmälle, vaikka lukuisissa yhteyksissä sen ongelmia ja epäkohtia on tuotu esille.

  Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuman selvityshenkilö Riitta Rainion selvitystä koskevan tiedotteen otsikoksi on laitettu Ympäristöministeriön ja Valtioneuvoston verkkosivuilla ”Lainsäädäntö turvaa asukkaiden aseman valtion tukemissa asunnoissa omistajatahosta riippumatta”. ARAn sivuilla on linkki tiedotteeseen vastaavalla otsikolla ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaille on jaettu tiedote samalla otsikolla. Selvityksessä ei ole mainittu saatikka avattu mitenkään Vaasan ja Vantaan tapauksia – miten asumisoikeusyhtiöille voi noin käydä. Selvityksessä kyllä mainitaan käyttö- ja luovutusrajoituksista, mutta ei kerrota, milloin ja missä olosuhteissa yhtiöt voivat niistä vapautua. Kaiken kaikkiaan selvitys on pinnallinen lyhyessä ajassa tehty huitaisu moniin asioihin, joissa substanssiosaaminen puuttuu selvityksen laatijalta. Asukkaana on väsynyt ja ahdistava olo.

 17. Kun asuntoministeri Vapaavuori kutsui Riitta Rainion selvittämään AVAIN Asumisoikeus Oy:n paljon julkisuutta saaneita omistusjärjestelyjä, moni asukas ja asukkaiden edustaja luuli, että nyt saadaan vihdoin selvyyttä noihin hämäriin ja salaisiin kauppoihin. Kun selvitys sitten viime viikolla tuli julkisuuteen ja yksi ja toinen ehti siihen tutustua, niin toivo on muuttunut suureksi pettymykseksi. Selvitystä ei voi parhaalla tahdollakaan kutsua selvitykseksi. Rainio osallistuu omistusjärjestelyihin osallistuneiden ja Aran kanssa tapahtumien salailuun, koska hän on selvityksessään jättänyt pois monet omistusjärjestelyjen luonnetta kuvaavat tapahtumat, esimerkiksi yhden miehen yhtiökokoukset, sama lakimies ja sihteeri olipa sitten kysymyksessä myyjätäho tai ostajataho jne. Valtion verorahoilla ja asukkaiden rahoilla rahoitettujen ja ylläpidettyejn yleishyödyllisten asumisoikeusyhtiöiden ja niiden omistajien toiminnan tulisi kuitenkin olla yhtä tai kahta miestä laajemmalla pohjalla. Niihin tulisi soveltaa osakeyhtiölain sijasta omaa yleishyödyllisyyslainsäädäntöä tai vastaavaa, joka mahdollistaisi myös julkisen kontrollin. Arasta ei ole valvojaksi.

  Rainion selvitys tulee ymmärrettäväksi hänen taustansa perusteella. Hän on ympäristöministeriön eläkkeellä oleva hallintojohtaja ja Aran aikaisempi johtokunnan jäsen. Ympäristöministeriöltä ei ole herunut myötätuntoa asumisoikeusasukkaille. Siitä ovat esimerkkinä ympäristöministeriön asumisen ryhmän päällikön, hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuon viileät kannaotot tiedotusvälineissä viime vuonna ja erityisesti sen jälkeen kun AVAIN Asumisoikeus Oy:n salaiset omistusjärjestelyt tulivat julkisuuteen viime marraskuussa. Liisa Linna-Angelvuo ei tuominnut niitä millään tavalla. Mitä Araan tulee, sen uskottavuuden säilyttämiseksi valvontaviranomaisena on paikallaan vähätellä sen osuutta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä ja korostaa sen tavoin ”lopputulosta”. Viis siitä, miten tuohon lopputulokseen on tultu.

 18. Helsingin Sanomat kirjoitti 23.4.2008 AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoista otsikolla ”Avara myi osakkeitaan säätiölle – Valtion rahoitus- ja kehittämiskeskus kummastelee kauppaa”. Toimittaja Marja Salmela kirjoittaa:

  ”YH-Suomi, nykyinen Avara, on myynyt viime vuoden lopulla enemmistön asumisoikeusasuntoja omistavasta Avain Asumusoikeus -yhtiöstään Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. — Asunnot on rahoitettu etupäässä valtion lainoilla. Sen vuoksi säätiö hakee kaupan hyväksymistä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARA:lta. — Kehityssäätiö osti yhteensä 51 % YH-Suomen omistamasta Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista. Näin säätiö saa äänivallan ja sitä kautta päätäntävallan yhtiössä.”

  Toimittaja Salmelan mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päälakimies Jaana-Maarit Huuhka kommentoi kauppaa seuraavasti: ”Tämä kauppa näyttää hyvin kummalliselta ja herättää epäilyksiä.” Toimittajan mukaan Huuhkaa kummastutti se, että säätiön tarkoitus on edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista. ”Siellä ei ole mitään mainintaa asuntojen ylläpidosta. — Hyväksymisen yhtenä edellytyksenä on, että uusi omistaja, siis säätiö, on nimetty yleishyödylliseksi.”

  Salmelan mukaan säätiön hallituksen vasta valittu puheenjohtaja, Helsingin kaupungin eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikka, 71, kommentoi asiaa seuraavasti: ”Ai, sellainen yleishyödyllisyys pitäisi olla.” Salmelan mukaan Viinikka paljasti, että ”säätiö on lähellä Avaraa”.

  Kun Rakennuslehti tiedusteli kaupasta ARA:lta, niin toimittaja Mikko Kortelaisen mukaan (Rakennuslehden verkkoversio 18.11.2010 otsikolla ”Avain Asumisoikeuden kaupoissa epäselvyyksiä”):

  ”Ensin Arasta vastattiin, ettei kauppa välttämättä edellyttänyt ostajalta yleishyödyllistä asemaa. Myöhemmin Arasta yllättäen kerrottiin, että asumisoikeusosakkeiden myyminen säätiölle olisi ollut vastoin lakia, koska Kehityssäätiö ei ollut hakenut kaupalle hyväksyntää. Ara ei kertomansa mukaan hyväksynytkään Avaran ja Kehityssäätiön välistä kauppaa, vaikka Aran virallinen dokumentti ja Kehityssäätiön Patentti- ja rekisterihallitukselle lähettämät tilinpäätöstiedot kertovat kaupan tapahtuneen. Asiakirjojen kertoma Kehityssäätiön jatkokauppa holding-yhtiölle jäi myös toteutumatta.”

  ”Aran mukaan Avaran ja Kehityssäätiön välisen kaupan lainvastaisuus huomattiin, kun säätiö haki jatkokauppoja varten yleishyödyllistä hyväksyntää holding-yhtiölle, Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. Vastoin virallisten asiapapereiden tietoja asia ratkaistiin siten, että osakekauppojen sovittiin tapahtuneen suoraan Avaran ja Suomen Rakennuttamisen Kehityksen välillä. Tämän kaupan Ara hyväksyi. Ostajalle Ara myönsi samalla yleishyödyllisen aseman.”

  ”Aran mukaan Kehityssäätiötä koskevien kauppojen mitätöimisestä ei tarvita dokumenttia, koska kauppa mitätöityy automaattisesti Aran hyväksynnän puuttumisen takia.” (Vrt. selvityshenkilö Riitta Rainion kanta asiaan.)

  Avara Suomi Oy:n hakemuksessa Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi 9.6.2008 (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08) hakemuksen allekirjoittaja Suvi Seila kirjoittaa mm.:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Toimittaja Mikko Kortelaisen mukaan ”osakekaupat asettavat Aran ja säätiön toimet kummalliseen valoon”. Näin on todella. Ensin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päälakimies kummastelee kauppoja Hesarin toimittajalle ja kertoo niiden herättävän epäilyksiä, mutta vain pari viikkoa myöhemmin 6.5.2008 hän on jo sopimassa väliyhtiön perustamisesta Aran rakennuttamisjohtajan Martti Polvisen (Liukun entinen alainen Avaran toimialajohtajana) ja Perttu Liukun kanssa. Ei ole tietoa Martti Polvisen koulutuksesta, mutta todennäköisesti päälakimies Huuhka oli ainoa lakimies ko. palaverissa. Se, että esittikö hän itse vai hyväksyikö hän jonkun toisen esittämän idean väliyhtiön perustamisesta, ei ole tiedossa. Kumpikaan vaihtoehto ei anna kovin korkeaa käsitystä päälakimiehen juridisesta harkinta- ja seurauksien ennakointikyvystä.

  Väliyhtiö (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy, aikaisempi Rakennuttamisen Kehitys Oy, omaa sukua Itä-Suomen Yh-Asunnot Oy) ”löytyi” nopeasti 14.5.2008 Itä-Suomesta Joensuusta ja mahdollisti sekä tuolloiset AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyt että syksyn 2010 omistusjärjestelyt. Kuten tämän viestiketjun aikaisemmissa viesteissä (viestit 21, 28 ja 29) on kerrottu, selvityshenkilö Rainio kuvaa selvityksessään väliyhtiöstä sopimisen ja sen perustamisen hyvin epätarkasti ja pinnallisesti.

  Toimittaja Mikko Kortelaisen mukaan ”asumisoikeusasukkaat ovat hämmästelleet Avain Asumisoikeuden määräysvallan siirtymistä vain runsaan 150 000 euron kauppasummalla Perttu Liukun ja Kari Mäenpään perustamalle rakennuttajayhtiölle. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara ei pystynyt puuttumaan kauppaan”. (No ei tietenkään pystynyt, koska oli yhdessä Liukun kanssa ideoimassa ja sopimassa väliyhtiöstä.)

  Toimittaja Salmelan mukaan noin 6000 [noin 5400] asunnon AVAIN Asumisoikeus Oy:n todellinen arvo oli tuohon aikaan [vuoden 2008 alku] noin 576 miljoonaa euroa, josta asukkaat ovat maksaneet asumisoikeusmaksuina 15 % eli noin 86,5 miljoonaa euroa. Muilta osin asunnot on rahoitettu valtion lainoilla. (Mainittakoon, että kauppahinta 18.12.2007 tehdyssä kaupassa oli 155 101,39 euroa.)

  Toimittaja Kortelaisen mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka sanoo, ettei muista monen vuoden takaisia tapahtumia. Edellisessä haastattelussa Viinikka kuitenkin muisti hyvin, että Ara suositti asumisoikeusyhtiön osakkeiden myymistä Kehityssäätiöstä holding-yhtiöön. Viinikan mukaan Aran ylijohtaja Hannu Rossilahtea informoitiin [syksyn 2010] kaupasta heti alkuvaiheessa. ”Hän piti tätä normaalina omistajavaihdoksena ja totesi, ettei heillä ole siihen mitään huomauttamista”, Viinikka sanoo.

  Jos ARA on suosittanut ”asumisoikeusyhtiön osakkeiden myymistä Kehityssäätiöstä holding-yhtiöön” ja Rossilahden mukaan syksyn 2010 kaupat olivat ”normaali omistajanvaihdos” ja ”heillä ei ollut siihen mitään huomauttamista”, niin ARAn rooli on ollut todella keskeinen (ratkaiseva) AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2010. Se tapa, jolla selvityshenkilö Rainio kuvaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010, vähättelee ja voidaan kai jopa sanoa, että suorastaan peittelee ARAn roolia noissa omistusjärjestelyissä. Asukkaana on tullut sellainen tunne, että me AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat olemme olleet ja olemme pelkkää kauppatavaraa paitsi yhtiölle ja sen omistajalle myös asuntoviranomaisille (ARA) ja poliittisille päättäjille (asuntoministeri Vapaavuori).

  1. Viestissä 32 kirjoitetaan viitaten Asuntorakentamisen Kehityssäätiöön:

   ”Toimittaja Salmelan mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päälakimies Jaana-Maarit Huuhka kommentoi kauppaa seuraavasti: ”Tämä kauppa näyttää hyvin kummalliselta ja herättää epäilyksiä.” Toimittajan mukaan Huuhkaa kummastutti se, että säätiön tarkoitus on edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista.”

   Aran päälakimiehen mukaan säätiön tarkoitus on ”edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista”. Näin myös säätiö itse kertoo tarkoituksensa hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2008.

   Avoin kysymys ARA:lle (Huuhkalle) ja PRH:lle: Millä tavalla Asuntorakentamisen kehityssäätiö on edistänyt asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittänyt rakentamisen laatua ja teknistä osaamista? Asiakirjojen mukaan näyttää siltä, että ko. säätiö on tukenut lähinnä isännöintialan ja Avara Isännöintiakatemian kehittämistä. Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2008 kirjoitetaan:

   ”Tilikauden aikana säätiö on antanut tukea seuraavasti:

   – Isännöintialan ja Isännöintiakatemian kehittäminen 100.000,00 euroa.
   – Kiinteistöalan taloushallinnon kehittäminen 36.000,00 euroa.
   – Projektisuunnitelma tuottajamuotoisen pientalon kehittämiseksi 30.000,00 euroa.
   – Senioriasumisen palvelukonseptin kehittäminen 10.000,00 euroa.”

   Lisäksi toimintakertomuksessa kirjoitetaan: ”Säätiö on päättänyt, että vuonna 2009 tuetaan isännöinnin kehittämistyötä 100.000,00 eurolla ja että 2.800,00 euron apuraha Sonja Taipaleenmäen pro gradu ”isännöintityön kehittäminen” -tutkimukselle maksetaan työn valmistuttua.”

   Vastaako säätiön toiminta sen säännöissään ilmoittamaa säätiön tarkoitusta? Toimintakertomuksessa mainitaan vain yksi tuen saaja nimeltä. Keille muille (instituutio tai henkilö) tarkasti ottaen tukirahat ovat päätyneet?

   Jos ”isännöintialan ja Isännöintiakatemian kehittäminen” on kuulunut säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan, niin se ei ainakaan ole näkynyt AVAIN Asumisoikeus Oy:n kohteissa, joissa Avara Isännöinti Oy:llä on ollut monopoli ennen ja jälkeen kehittämisen. Mitään laadullista muutosta ainakaan parempaan suuntaan ei ole vieläkään ollut havaittavissa.

 19. Kuten edellisissä viesteissä tässä viestiketjussa on kerrottu Asuntorakentamisen Kehityssäätiö (Y-tunnus: 1729406-8) myi omistamansa holding-yhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Y-tunnus: 0727110-2) koko osakekannan yksityisten liikemiesten Perttu Liukun ja Kari Mäenpään omistamalle Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus: 2308788-2) syksyllä 2010, jolloin edellä mainitut liikemiehet saivat 51 %:n enemmistöomistuksen ja samalla määräysvallan yleishyödyllisessä asumisoikeusyhtiössä AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan Avainrakennuttaja Oy on merkitty kaupparekisteriin 24.2.2010.

  Kuten aiemmissa viesteissä on myös kerrottu Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy perustettiin toukokuussa 2008 Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin väliyhtiöksi, jotta säätiö saisi sen kautta enemmistöomistuksen ja määräysvallan AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä. Säätiö ei itse voinut suoraan omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita, koska se ei voinut saada yleishyödyllisyysstatusta, joka on edellytys yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön osakkeiden omistamiselle. Avara-konsernin silloisen toimitusjohtajan Perttu Liukun ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) salaisessa palaverissa 6.5.2008 sovittiin väliyhtiön perustamisesta Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin, jotta omistusjärjestelyt voitaisiin toteuttaa. Tälle väliyhtiölle ARA antoi yleishyödyllisyysstatuksen 1.10.2008 ja 29.10.2008 nimesi sen AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi sekä vahvisti kohteen enimmäisluovutushinnaksi 159 593 euroa. Suunnilleen samalla hinnalla Liukku ja Mäenpää saivat syksyn 2010 salaisessa kaupassa enemmistöomistuksen ja määräysvallan noin 5400 asunnon AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä – pilkkahintaan kuten Rakennuslehti kirjoitti kaupasta 4.11.2010.

  Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus: 1729406-8) posti- ja käyntiosoite on 9.3.2010 alkaen ollut Oolannintie 9, 01520 VANTAA. Pitääkö paikkansa se tieto, että toinen liikemiehistä, Avara-konsernin entinen toimitusjohtaja Perttu Liukku, asuu tai on asunut samassa osoitteessa, joka on merkitty myös Asuntorakentamisen Kehityssäätiön posti- ja käyntiosoitteeksi? Ja pitääkö paikkansa, että vuoden 2008 omistusjärjestelyissä Avara Suomi Oy:tä sen lakimiehenä ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä sen antamalla valtakirjalla edustaneella Suvi Seilalla on tai on ollut sama kotiosoite? Valtakirja on päivätty 13.3.2008. Selvityshenkilö Riitta Rainio ei kerro selvityksestään näistä asioista mitään. Veronmaksajilla ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailla pitäisi kuitenkin olla oikeus saada kaikki tiedot yhtiön omistusjärjestelyistä – ainakin Avaimen asukkailla, sillä he viime kädessä maksavat kaiken (rakennuslainat, talojen ylläpidon ja osingot omistajille).

  1. Avara Group Oy:n osoite on myös Oolannintie 9 Vantaa.
   Avara Group Oy Oolannintie 9, 01520 VANTAA
   Puh: 020 177 4500 Fax: 020 177 4589
   Lue lisää: http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-palvelut/Vantaa/1815706/Avara+Group+Oy/#ixzz1Jcypq8yZ

   Alue on omakotialuetta.

   Tässä lista aputoiminimistä, ne löytyvät YTJ:n tietojärjestelmästä.

   Y-tunnus: 2153960-3
   Toiminimi Avara Group Oy 14.03.2008 Patentti- ja rekisterihallitus

   Aputoiminimi :
   AVARA Asumisoikeus
   AVARA Omakoti Asumisoikeus
   AVARA Länsi-Suomi
   AVARA Investments
   AVARA Seniori
   AVARA Seniorikodit
   AVARA Senioripalvelut
   AVARA Asumispalvelut
   AVARA Kiinteistönvälitys
   AVARA Yhtiöt
   YH-Isännöinti
   YH-Talot
   YH-Vuokrakodit
   YH-Asunnot
   YH-Asumisoikeus
   YH-Omakoti Asumisoikeus
   YH Itä-Suomi
   YH Keski-Suomi
   Keski-Suomen YH-Asunnot
   YH Arvopalvelut
   Pro investment RUSSIA
   YH Isännöinti Akatemia
   YH Property Management Services
   YH-Suomi
   YH-Vuokratalot
   Avarra
   Avara Talot
   Avara Vuokrakodit
   Avara Kodit
   Avara Vuokratalot
   Avara Kiinteistösijoitus
   Avara Gratus
   Avara Habita

   Tässä siis aputoiminimiä.
   tässä linkki:
   http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2096206&kielikoodi=1&tarkiste=5E476069198C173FC18B3924F0C08DA0E8925E9B&path=1547;1631;1678

 20. Viestissä 33 kysyttiin Asuntorakentamisen Kehityssäätiön mahdollisesta tuesta Avara Isännöinti Oy:lle ja Avara Isännöintiakatemialle. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan Avara Isännöinti Oy (Y-tunnus: 0595412-9) on rekisteröity 14.3.2008. Sille on merkitty seuraavat aputoiminimet:

  ESY-Isännöinti
  Avara Isännöintiakatemia
  Waltoimex
  Rovaniemen Talokeskus
  Avara Keski-Suomi
  Avara Keski-Suomi Isännöinti
  Avara Itä-Suomi Management
  Arenna (uusin 22.3.2011)

  Monen aputoiminimen toiminta on jo lakannut.

  Avara Isännöintiakatemia on rekisteröity 14.3.2008 kuten Avara Isännöinti Oy. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö kertoo vuoden 2008 toimintakertomuksessaan, että

  ”Tilikauden aikana säätiö on antanut tukea seuraavasti:

  – Isännöintialan ja Isännöintiakatemian kehittäminen 100.000,00 euroa.
  – Kiinteistöalan taloushallinnon kehittäminen 36.000,00 euroa.
  – Projektisuunnitelma tuottajamuotoisen pientalon kehittämiseksi 30.000,00 euroa.
  – Senioriasumisen palvelukonseptin kehittäminen 10.000,00 euroa.”

  Viestin 33 kirjoittajan tavoin on aiheellista kysyä, että tarkoittaako ”Isännöintialan ja Isännöintiakatemian kehittäminen” nimenomaan Avara Isännöinti Oy:n ja Avara Isännöintiakatemian ”kehittämistä” ja millaista tuo kehittäminen oli. Aiheellisin kysymys kuitenkin on, että oliko säätiön varainjakaminen sen sääntöjen mukaista? Sääntöjensä mukaan säätiön tarkoitus on ”edistää asumisen ja asuntorakentamisen tutkimusta sekä kehittää rakentamisen laatua ja teknistä osaamista”.

  1. Olen pyytänyt VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIA tutkimaan kaikkea sitä ARA:n ja ympäristöministeriön toimintaa jonka seurauksena valtion tuella rakennettujen asumisoikeusasuntojen omistus sallittiin siirtyä yksityishenkilöiden omistamalle osakeyhtiölle, sekä tutkivan AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeilla tehtyjen kauppojen laillisuutta ja sitä ovatko Asuntorakentamisen kehityssäätiön nimeämät Avain Asumisoikeus Oy:n ja sen
   tytäryhtiön AVAIN Asoasunnot Oy:n hallitukset olleet päätösvaltaisia vuosina 2008 – 2011, sekä määräämään purettavaksi lainvastaiset kaupat ja tutkimaan ei yleishyödylliseen yhtiöön tehdyn sijoituksen, johon ARA puuttui vasta 20.5.2009.

   Rakennuslehti kirjoitti 7.4.2011:
   ”Asuntoministerin asettaman selvityshenkilö Riitta Rainion mukaan lakia on rikottu, mutta hän ei kuitenkaan vaadi kauppojen purkamista.”

   Selvitysmies on todennut kauppojen olleen lainvastaisia, mutta hyväksynyt ne koska osapuolet ovat toimineet vilpittömästi ja lopputulos on oikea.

   1. Uskokoon ken haluaa selvityshenkilön höpinään ”vilpittömyydestä” ja ”oikeasta lopputuloksesta”. Yhtä perusteltu näkemys Avain Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä on vanha jesuiittoihin liitetty sanonta ”Tarkoitus pyhittää keinot”.

    Selvityshenkilö on unohtanut asemaansa liittyneet objektiivisuus- ja neutraaliusvaatimukset. Hän on sortunut subjektiivisiin arvioihin, jotka tekevät hänen selvityksestään pelkän tendenssiselvityksen, jonka pyrkimyksenä on ollut ko. omistusjärjestelyihin osallistuneiden (ARA mukaanlukien) suojelu ja huomion kääntäminen pois noista paljon julkisuutta ja arvostelua saaneista omistusjärjestelyistä, joiden kyseenlaisena – ei siis missään tapauksessa ainakaan moraalisesti oikeana – lopputuloksena oli yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan joutuminen yksityisille liikemiehille.

    On ennen kuulumatonta, että valtiovallan kutsuma selvityshenkilö syyllistyy yksipuolisiin subjektiivisiin arvioihin ”vilpittömyydestä” ja ”oikeasta lopputuloksesta” selvityksen kohteena olevassa asiassa. Hän on selvityksessään toistanut kuin papukaija ko.omistusjärjestelyihin osallistuneiden selityksiä, joita voidaan pitää lähinnä puolustuspuheenvuoroina. Tarkoitushakuisella selvityksellään selvityshenkilö asettaa kyseenalaiseen valoon koko ”selvitysinstituution”. Voivatko kansalaiset enää luottaa valtiovallan asettamiin työryhmiin ja sen kutsumiin selvityshenkilöihin?

   2. Hyvä Kemppi! Toivotaan, että edes oikeuskansleri ottaisi vakavasti osoittamasi vääryydet. Selvityshenkilön selvitys vilpittömyysarvioineen on todella pöyristyttävää huuhaata ja veronmaksajien rahojen haaskausta. Miten lopputulos voi muka olla oikea, jos lakia on rikottu? Lopputulos saatiin ARAn avulla näyttämään ”oikealta”, mutta moraalisena sitä ei voi mitenkään pitää, kun katsoo, millaisten vaiheiden kautta ko. lopputulokseen päädyttiin. Näistä vaiheista voi lukea mm. tämän viestiketjun kirjoituksista.

    Selvityshenkilön selvitys ei lisää kansalaisten luottamusta viranomaisiin tai valtiovaltaan. Hänet kutsui tehtävään asuntoministeri, joka kuuluu samaan puolueeseen kuin Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajakin. Oikeuskanslerin kuten oikeusasiamiehenkin ovat valinneet poliitikot. Oikeuskansleri sai poliitikoilta näpäytyksen jo Matti Vanhasen jutussa. ARAn ja ympäristöministeriön varpaille astuminen olisi vähintään yhtä uskaliasta, sillä nämä instanssit ovat poliitikkojen otteessa. Monilla puolueilla on yksi tai useampi oma mies ja/tai nainen niissä, joten toivottomalta tuntuu objektiivisen tutkinnan aikaansaaminen esimerkiksi ARAn toiminnasta Avaran ja Avaimen tapauksissa. Oikeuskansleri joutuisi ko. tapauksessa turvautumaan pitkälti ARAn itsensä lausuntoon ja saisi varmasti samanlaisen kuin selvityshenkilökin.

    Suomi on pieni maa ja yhteiskunnan ”ylätaso” on keskenään kavereita. Tällaisessa hyvä veli ja hyvä sisar -järjestelmässä kansalaisten on vaikea saada oikeutta. Heille jää vai kaiken maksajan rooli.

 21. Onko kellään tietoa tai valistunuttta arvausta siitä, kuinka paljon veronmaksajien rahoja tuhlattiin Riitta Rainion huuhaaselvitykseen? Tämän viestiketjun aikaisemmissa kirjoituksissa on hyvin esitetty Rainion selvityksen heikkoudet. Ei voida puhua selvityksestä. Pikemminkin kysymyksessä on ns. tendenssiselvitys, jonka tavoitteena oli rauhoittaa Liukku-kauppojen aiheuttama tunnekuohu asumisoikeusasukkaiden, ertyisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden, keskuudessa. Siinä tarkoituksessa tätä selvitystä on jo hanakasti käytetty AVAIN Asumisoikeus Oy:n johdon toimesta.

  Selvityshenkilön selvitys on tehty kiireellä hutaisten parissa kuukaudessa. Selvitystä tekemään olisi pitänyt yhden eläkeläisen asemesta kutsua ryhmä, jossa olisi tullut olla edustettuna asiantuntijoiden lisäksi eri intressiryhmät. Rainion selvitys on kaikilta osin puutteellinen ja erityisen puutteellinen AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuosien 2007- 2010 omistusjärjestelyjen osalta. Omistusjärjestelyt tulisi perata dokumentti dokumentilta ja henkilö henkilöltä, jotta niiden koko kuva avautuisi ihmisten ihmetelväksi. Moni seikka voisi herättää ihmettelyä ja kysymyksiä järjestelyjen lainmukaisuudesta ja moraalista. Selvityshenkilö on sivuuttanut kaiken sen, mikä olisi erityisesti tullut tuoda esille noista omistusjärjestelyistä. On kiinnostavaa nähdä, tuleeko myös PRH käyttämään Rainion ”selvitystä” oman ratkaisunsa pohjana tai perusteena Asuntorakentamisen kehityssäätiötä koskevassa päätöksessään, jota on jo puoli vuotta odotettu.

  1. Ei ole tietoa Rainion palkkiosta ja tokkopa sitä koskaan annetaan julkisuuteen. Selvityshenkilöllä oli selvitystyölle varatun kahden ja puolen kuukauden aikana aikaa jopa matkustaa ulkomaille pariksi viikoksi. Ympäristöministeriön tiedotteesta sai käsityksen, että selvityshenkilöön voisi ottaa yhteyttä, mutta jossakin vaiheessa tuli tieto, että hän on todennäköisesti matkoilla. Tietysti hän voi väittää, että käytti senkin ajan selvitystyöhön, mutta se ei tunnu uskottavalta, kun lukee hänen selvitystään. Tuonkin ajan hän olisi voinut viettää kotimaassa ja perehtyä tarkemmin asukkaiden ja asukkaiden edustajien näkemyksiin asumisoikeusasumisen epäkohdista. Selvityksestä ei käy esille, keitä asukkaiden edustajia hän on haastatellut, mutta esimerkiksi asukkaiden näkemykset AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä erityisesti vuosina 2007-2010 sekä yhtiön entisen ja nykyisen johdon toteuttamasta ”asukasdemokratiasta” eivät tule esille. Jos selvityshenkilö ei halunnut tutustua asukkaiden ja asukkaiden edustajien lähettämiin asiakirjoihin, hän olisi voinut ARAssa vieraillessaan tutustua edes asukkaiden ARAlle tekemiin kanteluihin ja ARAn niihin antamiin vastauksiin.

 22. Selvityksensä eräänlaisessa esipuheessa Riitta Rainio luettelee tietolähteitään:

  ”Olen haastatellut ympäristöministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiehiä. Työni aikana minulla on ollut mahdollisuus keskustella asumisoikeusasunnoissa asuvien henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen edustajien kanssa sekä yleishyödyllisten yhteisöjen ja erityisesti asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen edustajien kanssa. Lisäksi olen haastatellut AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin eri vaiheissa osallistuneita henkilöitä. Näissä haastatteluissa ja keskusteluissa olen saanut eri osapuolilta käyttökelpoista ja asiantuntevaa tietoa, jota olen voinut hyödyntää työssäni. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia selvitystyön yhteydessä tapaamiani henkilöitä.”

  Olisi kiinnostavaa tietää, keitä henkilöitä Rainio on haastatellut ja mitä näistä kukin on kertonut. Erityisesti kiinnostaa tietää, mitä ”AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin eri vaiheissa osallistuneet henkilöt” ovat kertoneet eli mitä ”käyttökelpoista ja asiantuntevaa tietoa” Rainio sai heiltä noista kummallisista omistusjärjestelyistä, joita monet ovat ihmetelleet tässäkin viestiketjussa. Rainio kertoo voineensa hyödyntää mm. tuota ”käyttökelpoista ja asiantuntevaa tietoa” selvitystyössään. Rainion mukaan riittää, että ”osapuolet ovat toimineet vilpittömästi ja lopputulos on oikea”. Rainion selvityksestä ei käy ilmi, mitä omistusjärjestelyjen todelliset kohteet eli AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat ajattelevat noista omistusjärjestelyistä ja niihin eri vaiheissa osallistuneiden henkilöiden vilpittömyydestä. Niin monta kummallista asiaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n historian viiteen viimeiseen vuoteen liittyy, että tuota vilpittömyyttä on syytä ja oikeus epäillä.

 23. KYSYMYS SELVITYSHENKILÖ RIITTA RAINIOLLE

  Vastauksessaan 13.1.2011 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat vuosien 2007-2008 AVAIN Asumisoikeus Oy:n (ent. YH-Asumisoikeus Oy) osakekaupoista seuraavaa:

  ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle tarjottiin joulukuussa 2007 YH-Asunnot Oy:n / YH-Suomi Oy:n toimesta ostettavaksi 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakekannasta. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus käsitteli asiaa 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa ja teki asiasta lopullisen päätöksen 18.12.2007 pidetyssä kokouksessa. Kauppa osakkeista tehtiin 18.12.2007 (Liite 1). Myyjän (YH_Asunnot Oy:n) toimesta oli ennen kauppaa suullisesti selvitetty ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on soveltuva luovutuksen saajaksi ja että se ei tarvitse erillistä yleishyödylliseksi nimeämistä. 14.1.2008 hakemus luovutuksen saajan nimeämisestä toimitettiin ARA:aan käsiteltäväksi (Liite 2). Tässä yhteydessä luovutuksensaajaksi haettiin alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä, jolle myös osakkeet oli ostettu.”

  ”Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ARA pyysi Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että he voisivat nimetä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön luovutuksensaajaksi. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö muuttikin sääntöjä, mutta ARA:n vaatimukset sääntöjen muutoksista olivat niin merkittäviä ja Säätiön muuta toimintaa haittaavia, että tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Asiasta käytiin useita puhelinneuvotteluja, palavereita ja kirjeenvaihtoa ARA:n, myyjän (YH-Asunnot oy) ja ostajan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) kesken ja välillä. Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä. Tässä yhteydessä YH-Asumisoikeuden osakkeet siirtyivät Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n omistukseen (Liite 3). Nimeämispäätös ja luovutuksen saajan hyväksyminen saatiin ARA:sta 1.10.2008 (liite 4). Koko kauppaprosessi hoidettiin alusta alkaen ARA:n ohjeistuksen mukaisesti.”

  Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimeämä selvityshenkilö Riitta Rainio kirjoittaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä 31.3.2011 julkaistussa raportissaan mm. seuraavaa:

  ”ARA pyrki selvittämään asiaa keskusteluissa Avara Suomi Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajien kanssa. Näiden keskustelujen lopputuloksena oli, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle päätettiin perustaa väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Tälle yhtiölle päätettiin hakea yleishyödyllisyysstatusta.”

  ”11.6.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden alkuperäinen omistaja, Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy) haki Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (Ytunnus 0727110-2) nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 luovutuksensaajaksi.”

  Edellä on vain pari kappaletta Rainion selvityksestä, mutta kaiken kaikkiaankin hän antaa hyvin aukollisen kuvan Aran toiminnasta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008 (ks. Rainion selvitys). Hän ei kerro esimerkiksi Aran antamasta väärästä ohjeistuksesta ennen 18.12.2007 kauppaa eikä sitä, että ”Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä”. Rainio ei kerro myöskään sitä, että tuohon Aran esittämään ratkaisuun päädyttiin 6.5.2008 palaverissa, jossa Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku sekä päälakimies Jaana-Maarit Huuhka ja Martti Polvinen Arasta sopivat, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta”. Tämä palaveri käy ilmi Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätystä ja Suvi Seilan allekirjoittamasta hakemuksesta Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08). Rainio ei kerro myöskään sitä, että Aran edustajista toinen (Polvinen) 6.5.2008 palaverissa toimi ennen Araan tuloaan toimialajohtajana Avara-konsernissa, jonka toimitusjohtaja Liukku oli. Jne.

  Selvityshenkilö Rainio!

  Antaako Asuntorakentamisen Kehityssäätiön Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön 13.1.2011 antama vastaus totuudenmukaisen kuvan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008? Jos antaa, niin miksi ette kerro selvityksessänne, että ”Koko kauppaprosessi hoidettiin alusta alkaen ARA:n ohjeistuksen mukaisesti” tai ilmaise asiaa vastaavin sanoin?

  Salattiinko Aran taholta Teiltä, ”että lopulta päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun”, vai jätittekö itse sen pois selvityksestänne? Jos jätitte, niin miksi?

  Kummastuttiko Teitä ollenkaan se, että Aran puolelta väliyhtiön perustamisesta neuvotteli mm. Martti Polvinen, joka oli aiemmin Liukun aikaan johtajana Avarassa?

  Käytätte selvityksessänne ilmaisua ”Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy)”. Ei kai Avara Suomi Oy ja YH-Asunnot Oy kuitenkaan ole sama asia? Vastauksessaan (Ara 21.12.2010, Dnro 16973/091/10) sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päälakimies Jaana-Maarit Huuhka käyttää myös samaa ilmaisua: ”Avara Suomi Oy, aikaisemmin YH-Asunnot Oy, on 23.5.2008 hakenut Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n nimeämistä AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi.” Huuhkan tavoin Te annatte ymmärtää, että Avara Suomi Oy on aikaisemmin ollut YH-Asunnot Oy, mutta eikö Avara Suomi Oy ollut tuohon aikaan Avara-konsernin emoyhtiö ja YH-Asunnot Oy yksi sen tytäryhtiöistä? Ainakin Avaran-konsernin vuosien 2007 ja 2008 vuosikertomuksissa esitetyistä organisaatiokaavioista saa sen käsityksen, että Avara Suomi Oy oli konsernin emoyhtiö ja Avara Asunnot Oy yksi sen tytäryhtiöistä. Ja eikö Avara Suomi Oy ollut aikaisemmin YH-Suomi Oy ja Avara Asunnot Oy YH-Asunnot Oy? Onko Huuhka toiminut Teidän lähteenänne vai oletteko molemmat käyttäneet samaa lähdettä, koska käytätte samaa ilmaisua ”Avara Suomi Oy (aikaisemmin YH-Asunnot Oy)”? Jos olette käyttäneet samaa lähdettä, niin mikä tai kuka tuo lähde on?

  Mietittekö ennen selvitystyöhön ryhtymistä tai koskaan sen aikana sopivuuttanne selvityshenkilöksi? Häiritsikö Teitä missään vaiheessa se, että olitte aikaisemmin työskennellyt Ympäristöministeriössä ja toiminut Aran johtokunnan jäsenenä?

 24. TOINEN KYSYMYS SELVITYSHENKILÖ RIITTA RAINIOLLE

  Asuntoministeri Vapaavuoren nimeämä selvityshenkilö Riitta Raino kirjoittaa syksyn 2010 ns. Liukku-kaupasta seuraavasti:

  ”Syksyllä 2010 Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n (holding-yhtiö) koko osakekannan Avainrakennuttaja Oy:lle (Y-tunnus 2308788-2). Tässä yhteydessä 51 prosenttia AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) siirtyi Avainrakennuttaja Oy:lle. Kauppahinta oli aikaisempaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1–694 enimmäisluovutushintaa vastaava.”

  Vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa ko. kaupasta seuraavasti:

  ”Syksyllä 2010 kaupan kohteena on ollut Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n koko osakekanta. Kaupan osapuolet Avainrakennuttaja Oy ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö eivät ole Aran yleishyödylliseksi nimeämiä asuntoyhteisöjä eivätkä ne omista rajoituksenalaisia kohteita. Tällöin kauppa voidaan tehdä ilman ostajan nimeämismenettelyä, koska luovutuksen kohteena olevan Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy ei omista suoraan valtion tukemia rajoituksenalaisia kohteita.”

  Kumpikaan ei kerro syksyn 2010 kaupan päivämäärää. Aikaisemmista kaupoista Rainio kertoo tarkat päivämäärät (”18.12.2007”, ”15.5.2008”). Rossilahti puhuu 18.12.2007 kaupasta vuoden ja kuukauden tarkkuudella (”joulukuussa 2007”). Toukokuun 15.5.2008 kauppoja hän ei mainitse ollenkaan. Herää kysymys, miksi Rainio ja Rossilahti eivät kerro syksyn 2010 kaupan päivämäärää. On totta, että kauppa tehtiin salassa ja salattiin, kunnes Rakennuslehti kirjoitti siitä 4.11.2010. Rakennuslehden tutkivan journalismin ansioista kauppa tuli yleiseen tietoon ja ei siten ollut enää salainen, joten sen päivämääräkin olisi tullut kertoa ainakin selvityshenkilön selvityksessä. Olihan aikaisemmistakin kaupoista kerrottu päivämäärät.

  Miksi sitten syksyn 2010 Liukku-kaupan päivämäärä on tärkeä? Päivämäärä on tärkeä siksi, että alkusyksystä 2010 eduskuntaan tuotiin hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Rakennuslehti kirjoitti 4.11.2010 otsikolla ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä”, että ”Liukun mukaan asiat on käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään kauppoja vastaan”. Toisin sanoen Aralla oli tieto kaupasta jo ennen kauppaa.

  Rakennuslehden 18.8.2011 otsikolla ”PRH huomautti säätiötä asumisoikeusyhtiön osakekauppojen sotkuista” julkaisemaan uutiseen liittyvässä viestiketjussa (viesti 39) Aran ylijohtaja Rossilahdelle osoitetussa kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin, milloin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sai tietää syksyn 2010 ns. Liukku-kaupasta, milloin hän itse sai tietää kaupasta, ja kertoiko ARA ko. kaupasta asumisoikeuslain muutoksen valmistelijoille, ympäristövaliokunnalle ja eduskunnalle (ks. tarkemmin kysymys 8). Kysymyksessä perusteltiin hyvin, miksi olisi ollut tärkeää, että lain valmistelijat ja säätäjät olisivat tarvinneet ko. tiedon mahdollisimman pian syksyllä 2010. Eduskunnan 30.11.2010 pidetyn täysistunnon pöytäkirjan (PTK 122/2010 vp) mukaan lakiehdotusta koskevan keskustelun aikana kansanedustaja Pentti Tiusanen totesi mm. seuraavaa:

  ”Tämän asian käsittelyn yhteydessä ympäristövaliokunnassa valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkonen totesi, että mikäli tuolloin ajankohtaiset uutiset asumisoikeusasuntoihin liittyvistä omistamisepäselvyyksistä ja ongelmista olisivat olleet ajoissa tiedossa, niin ilmeisesti valtioneuvostolta hänen mukaansa olisi tullut toisenlainen lakiesitys. Tästä asiasta valiokunta, ympäristövaliokunta vielä tällä viikolla kuulee asianomaista ministeriä eli asuntoministeri Vapaavuorta.”

  Jos kansanedustaja Tiusasen tieto valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkosen toteamuksesta pitää paikkansa, niin Liukku-kauppa ei tullut ajoissa lain valmistelijoiden, hallituksen, ympäristövaliokunnan eikä eduskunnan tietoon, jotta se olisi ehditty ottaa huomioon lain sisällössä. Näin asumisoikeuslainsäädäntöön jäi edelleen Liukun mentävä aukko.

  Rakennuslehden 13.1.2011 julkaistun jutun ”Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat” mukaan Vapaavuori oli tiettävästi kiukkuinen siitä, ettei Ara informoinut häntä Avain Asumisoikeuden määräysvallan myynnistä Liukulle ja Mäenpäälle. Ainakaan asuntoministeri Vapaavuorelle ei oltu kerrottu syksyn 2010 kaupasta, jos Rakennuslehden tieto Vapaavuoren kiukun syystä pitää paikkansa.

  Selvityshenkilö Riitta Rainio!

  Miksi ette kerro syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan päivämäärää selvityksessänne AVAIN Asumioikeus Oy:n omitusjärjestelyistä vuosina 2007-2010? Olette kertoneet aikaisempien kauppojen päivämäärät, mutta ette kerro syksyn 2010 kaupan päivämäärää. Tämä tieto on kuitenkin tärkeä meille monille AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaille ja asukkaiden edustajille, jotka joudumme nyt elämään siinä vastenmielisessä tilanteessa, jossa yksityiset liikemiehet omistavat ko. kaupassa omistukseensa tulleen holding-yhtiön kautta enemmistön AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeista ja ovat siten saaneet määräysvallan yleishyödyllisessä asumisoikeusyhtiössä. Ja miten tuo holding-yhtiö aikoinaan perustettiinkaan! Miksi ette kerro selvityksessänne Aran keskeisestä roolista tuon väliyhtiön perustamisessa?

  Selvityksessänne sivulla 22 kirjoitatte, että ”Tehokkaalla ja asianmukaisella tiedotuksella voidaan hälventää sekä tulevien asumisoikeusasukkaiden että jo olevien asukkaiden virheellisiä käsityksiä järjestelmästä. Tämä tiedottamisvastuu jakautuu asumisoikeustalojen omistajien, kuntien, ARAn ja ympäristöministeriön kesken kullekin tehtäväalueensa mukaisesti.” Eräänlaisena johtopäätöksenä esitätte, että ”Asumisoikeusjärjestelmää koskevaa tiedottamista on tehostettava ja lisättävä, jotta asumisoikeuden haltijoilla olisi riittävän selvä käsitys järjestelmästä ja asukkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista”. Tällaista tiedottamista olisimme toivoneet myös Teiltä, kun kuvaatte selvityksessänne AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010.

  Asumisoikeusasukkaana on vaikea ymmärtää, miksi yleishyödyllisessä asumisoikeusyhtiössä pitää noudattaa osakeyhtiölakia ja liikesalaisuutta, ja miksi asukkailla, jotka viime kädessä maksavat kaiken, on vain näennäinen vaikutusmahdollisuus yhtiön hallintoon ja talouteen ja lakimuutoksesta huolimatta näennäinen tiedonsaantioikeus. Osakeyhtiölain sijaan yleishyödyllisissä yhtiöissä tulisi noudattaa yleishyödyllisyyslakia tai vastaavaa. Tällöin tietojen salaamiseksi ei voisi vedota osakeyhtiölakiin ja liikesalaisuuteen eikä uhkailla yhtiön hallituksen asukasjäseniä kovilla rangaistuksilla ”liikesalaisuuksien” paljastamisesta. Hallituksen kokousten pöytäkirjat olisivat silloin julkisia kuten kuntien hallintoelimienkin pöytäkirjat. Silloin asumisoikeusyhtiöiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) voisi perustellusti käyttää nimessään ”yhteisöt” -loppua, sillä yleensä yhteisöllisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu mm. hallinnon ja talouden avoimuus ja läpinäkyvyys, rehellisyys, julkisuus, aito yhteistoiminta ja demokraattinen kontrolli. Tällöin meillä asukkailla ei olisi todennäköisesti myöskään yhtä paljon mainitsemianne ”virheellisiä käsityksiä järjestelmästä”.

 25. KOLMAS KYSYMYS SELVITYSHENKILÖ RIITTA RAINIOLLE

  Kolmas kysymys selvityshenkilö Riitta Rainiolle perustuu seuraaviin Rakennuslehden artikkeleihin ja niihin liittyvien viestiketjujen viesteihin:

  a) Rakennuslehti kirjoitti 1.4.2011 julkaistussa artikkelissaan ”Selvityshenkilö estäisi uudet Liukku-kaupat” mm. seuraavaa:

  ”Rainio on myös käynyt selvitystyössään läpi Avain Asumisoikeuden alkuvaiheen osakekauppoihin liittyvät epäselvyydet. Ensimmäisessä osakekaupassa Avara Suomi Oy myi 51 prosenttia Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle, mistä ne myytiin eteenpäin väliyhtiöksi hankitulle Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. Rainion mukaan ensimmäinen kauppa oli mitätön, koska ostaja ei ollut kelvollinen omistamaan asumisoikeusyhtiön osakkeita eikä Ara hyväksynyt sitä luovutuksensaajaksi. Kehityssäätiöllä ei ollut myöskään oikeutta myydä osakkeita eteenpäin, koska se ei omistanut niitä.

  Rainio myöntää, että osakekaupat eivät menneet lain mukaan. Yhtenä perusteluna tapahtumille on hänen mukaansa se, että kaupan osapuolet eivät kertomansa mukaan tienneet ensimmäisen kaupan mitättömyydestä. Hän katsoo kuitenkin tapahtunutta laittomuutta sormiensa läpi siksi, että osakkeiden alkuperäinen myyjä, Avara-Suomi, haki väliyhtiölle yleishyödyllisyyttä ja hyväksyntää luovutuksensaajaksi. Näin osakkeet päätyivät yleishyödylliseen yhtiöön.

  Osapuolet ovat kertoneet Rainiolle, etteivät ne tienneet kauppojen mitättömyydestä. Rainion mukaan riittää, että osapuolet ovat toimineet vilpittömästi ja lopputulos on oikea.”

  b) Rakennuslehden artikkeliin ”Aran toimintaan selkeyttä” liittyvän viestiketjun viestissä 77 nimimerkki ”selvitysmies 007 tietää” kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”Kävin 28.1.2011 selvitysmies Riitta Rainion kanssa läpi kauppakirjat, hakemukset ja asiakirjat jotka koskivat Avain Asumisoikeus Oy:n osakekauppoja alkaen 17.12.2007. Selvitysmies on jättänyt selvityksessään huomioimatta 23.5.2008 ARAan kirjatut vapaamuotoiset hakemukset, jotka oli osoitettu Markku Virtaselle. (Toimitin nämä hakemukset selvitysmiehelle sähköpostitse 15.2. 2011.) Selvitysmies Riitta Rainio totesi palaverissamme että edellisenä päivänä (27.1.2011) ARAssa käymissään keskusteluissa ”pojat” olivat unohtaneet kertoa osan asioista. Ilmeisesti asiat jotka ARAn ”pojat” olivat unohtaneet kertoa olivat muun muassa Avain Asumisoikeus Oy:n lakienvastainen 8,4 miljoonan euron sijoitus, ja se että ARA on ohjeistanut Asuntorakentamisen kehityssäätiötä perustamaan väliyhtiön, jonka avulla yleishyödyllisen yhteisön hallinta voidaan siirtää yksityisille liikemiehille. Kauppakirjassa olevan väärän Y-tynnuksen Rainio oletti ”tunnolliselta ja uskolliselta” päälakimies Jaana-Maarit Huuhkalta jääneen vain huomaamatta.”

  c) Rakennuslehti kirjoitti 25.11.2010 otsikolla ”Avara siirsi kalliita omakotitaloja asumisoikeusyhtiöön” mm. seuraavaa:

  ”Myymättömien asuntojensa kanssa vaikeuksiin ajautunut Avara helpotti ahdinkoaan fuusioimalla viisi Vantaalle valmistunutta gryndauskohdetta Avain Asumisoikeuteen vuonna 2009. Asumisoikeusasunnoiksi muutettiin yhteensä 14 myytäviksi rakennettua valmista omakotitaloa. Menettely tuli mahdolliseksi vuoden 2008 lopulla hyväksytyllä asetusmuutoksella, joka mahdollisti valmiiden ja rakenteilla olevien vapaarahoitteisten asuntojen muuttamisen jälkikäteen korkotukiasunnoiksi.

  Avaran asumisoikeusasunnoiksi muuttamat omakotitalot olivat Ara-tuotannoksi isoja ja kalliita, vaikka ne mahtuivatkin suurin piirtein Aran kustannuspuitteeseen. Talojen keskipinta-ala vaihtelee runsaasta 120 neliöstä yli 130 neliöön. Valtio takasi 14 taloon noin 3,9 miljoonan euron korkotukilainan, mikä tekee taloa kohti noin 277?000 euroa. Asukkaan omarahoituksen kanssa talojen keskihinnat nousevat yli 325?000 euroon.

  Asunnot valmistuivat lokakuussa 2008 ja Ara päätti niiden korkotukilainoista huhtikuussa 2009.

  Asumisoikeusasukkaat ovat olleet huolissaan asumiskustannustensa noususta. Mielenkiintoista on, miten Avain Asumisoikeus onnistuu tasaamaan asukkaiden kesken oikeudenmukaisesti kustannukset, jotka syntyvät kerrostaloasunnoista ja kalliista omakotitaloista. Kaikkien asukkaiden maksettavaksi lankeava suhteellinen lainarasitus ainakin on omakotitaloissa suurempi kuin kerrostaloasunnoissa.”

  Selvityshenkilö Rainio!

  Miksi ette selvittäneet sitä, milloin joulukuun 2007 kaupan osapuolet saivat tietää ensimmäisen kaupan mitättömyydestä? Jos ette saaneet tätä tietoa kaupan osapuolilta, niin tuo tieto olisi varmasti ollut selvitettävissä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, joka oli aktiivisesti ”opastanut/ohjeistanuti” kaupan osapuolia ko. osakekaupoissa v. 2007-2008. Jos olisitte kovistellut esimerkiksi kahden kesken Aran ”poikia” ja ”tyttöjä”, niin joku heistä olisi ehkä uskaltanut kertoa tuon tiedon Teille. Me tarvitsemme tuon tiedon siksi, että tietäisimme varmasti, onko AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2008 valittu yhtiön hallitus ollut laillinen vai laiton. Kaikki asiakirjoista löytynyt tieto oikeuttaa jo nyt tekemään sen johtopäätöksen, että tuohon yhtiökokoukseen mennessä kaupan osapuolet olivat jo saaneet Arasta tiedon siitä, että joulukuun 2007 kauppa oli laiton ja että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö ei olisi saanut osallistua AVAIN Asumisoikeus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajana, mutta meidän täytyy saada ”virallinen” vahvistus asialle. Kaupan osapuolet ja Ara eivät tuota tietoa anna meille. Teidän selvityshenkilönä olisi tullut selvittää tuokin asia AVAIN Asumisoikeus Oy:n kummallisissa omistusjärjestelyissä!

  Olette keskustelleet selvitystyöhönne liittyen 28.1.2011 AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukasedustajan kanssa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoista. Olette kertonut keskustelunne aikana, että edellisenä päivänä (27.1.2011) Arassa käymissänne keskusteluissa ”pojat” olivat unohtaneet kertoa osan asioista. Mitä asioita tarkoititte? Ko. asukasedustajan kirjoituksesta käy ilmi, että kävitte hänen kanssaan läpi ”kauppakirjat, hakemukset ja asiakirjat jotka koskivat Avain Asumisoikeus Oy:n osakekauppoja alkaen 17.12.2007”. Miksi ette hyödyntäneet selvitystyössänne ko. asukasedustajalta saamianne tietoja AVAIN Asumisoikeus Oy:n laittomista kaupoista ja laittomasta sijoitustoiminnasta? Jo tähänkin mennessä saatujen tietojen mukaan tieto kaupan mitättömyydestä oli kaupan osapuolilla jo hyvissä ajoin ennen väliyhtiön perustamisesta. Ja miksi ette kerro, että Ara antoi aluksi kaupan osapuolille väärää tietoa kaupan laillisuudesta ja että idea väliyhtiön perustamisesta tuli Aralta? Tämä sama väliyhtiö mahdollisti myös syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan, jonka tuloksena yksityisten liikemiesten (Perttu Liukku ja Kari Mäenpää) omistama yhtiö sai määräysvallan Avain Asumisoikeus Oy:ssä.

  Ettekö missään vaiheessa selvitystyönne aikana ihmetellyt, miksi samaan yleishyödylliseen asumisoikeusyhtiöön liittyy niin paljon kummallisia tapahtumia (laittomat osakekaupat v. 2007-2008, laiton sijoitustoiminta v. 2006-2007 salaisen ”tytäryhtiön” kautta, Avaran myymättömien ja kalliiden vapaarahoitteisten omakotitalojen ”fuusioiminen” Avain Asumisoikeus Oy:öön v. 2009 ja salainen Liukku-kauppa syksyllä 2010)? Ettekö missään vaiheessa selvittänyt sitä, ketkä henkilöt AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ja sen taustaorganisaatioissa olivat keskeisiä toimijoita noissa tapahtumissa? Ettekö asiakirjoissa kiinnittänyt huomiota siihen, että em. tapahtumiin liittyen päätöksiä tehtiin pienessä porukassa ja jopa yhden henkilön kokouksissa? Eikö mielestänne yleishyödylliseen yhtiöön liittyvän toiminnan tulisi olla kaikilla tasoilla avointa ja läpinäkyvää sekä perustua laajemmalle pohjalle kuin parin kolmen henkilön ympärille?

  Useissa kirjoituksissa tässä ja muissa viestiketjuissa on käsitelty selvitystyönne puutteita ja virheitä. Missä määrin puutteelliseen selvitystyöhönne vaikutti se, että olette entinen ympäristöministeriön virkamies ja Aran johtokunnan jäsen? Millaisen ohjeistuksen saitte asuntoministeri Vapaavuorelta ja ympäristöministeriöltä ja sen rakennetun ympäristön osastolta selvitystyöhönne? Toivomme, että vastaatte myös aikaisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 26. YHDEN MIEHEN YKSIMIELISIÄ KOKOUKSIA

  Seuraavassa on kaksi esimerkkiä yhden miehen yksimielisistä kokouksista. Ne ovat Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin perustetun ”väliyhtiön” kaksi ylimääräistä yhtiökokousta touko-kesäkuussa 2008. Ko. väliyhtiön kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö sai AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistuksen ja määräysvallan. Säätiö myi tuon väliyhtiön syksyllä 2010 salaisella kaupalla yksityisille liikemiehille, joista toinen (Perttu Liukku) toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui ”etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen”. Tuon väliyhtiön kautta ko. liikemiehistä tuli nyt yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistajia ja määräysvallan käyttäjiä.

  1) Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 14.5.2008

  Osanottajat: Avara Itä-Suomi Oy edustajanaan valtakirjalla hallituksen puheenjohtaja Perttu Liukku (680 osaketta ja ääntä). Lisäksi kutsuttuna: lakimies Suvi Seila (kokouksen sihteeri)

  Kaikki päätökset puheenjohtajan ja sihteerin valintaa myöten tehtiin yksimielisesti. Esimerkiksi:

  ”Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että yhtiön uudeksi toiminimeksi otetaan Rakennuttamisen Kehitys Oy ja kotipaikaksi vaihdetaan Helsinki” (5 §).

  ”Päätettiin yksimielisesti hakea yhtiön nimeämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä valtuutettiin lakimies Suvi Seila tekemään tarvittava hakemus yleishyödyllisyysstatuksen hakemiseksi yhtiön puolesta.” ( 9 §)

  ”Päätettiin yksimielisesti erottaa nykyinen hallitus ja sen varajäsenet ja valita uuteen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Antti Viinikka, Toivo Nurminen ja Veikko Siltanen”. (10 §)

  2) Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.6.2008

  Kokouksen osanottajat: Asuntorakentamisen Kehityssäätiö edustajanaan valtakirjalla Antti Viinikka (680 osaketta ja ääntä). Lisäksi kutsuttuna lakimies Suvi Seila (kokouksen sihteeri).

  Kaikki päätökset puheenjohtajan ja sihteerin valintaa myöten tehtiin yksimielisesti. Esimerkiksi:

  ”Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 14 § pykälä, joka koskee yhtiön voitonjakoa. Yksimielisesti päätetyn yhtiöjärjestyksen uuden pykälän 14 § sisältö on:

  – yhtiö ei jaa osinkoa muutoin kuin mitä laissa ja alemmanasteisissa säädöksissä valtion tukemassa asuntotuotannossa yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille on sallittua.” (5 §).”

 27. ARAN ROOLI AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N OSAKEKAUPOISSA VUOSINA 2007-2008 ASUNTORAKENTAMISEN KEHITYSSÄÄTIÖN SELVITYSTEN MUKAAN

  Vastauksessaan Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön (Dnro 2010/605908) Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat 13.1.2011 seuraavaa:

  ”Asuntorakentamisen Kehitysäätiölle tarjottiin joulukuussa 2007 YH-Asunnot Oy:n / YH-Suomi Oy:n toimesta ostettavaksi 51 % YH-Asumisoikeus Oy:n osakekannasta. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallitus käsitteli asiaa 17.12.2007 pidetyssä kokouksessa ja teki asiasta lopullisen päätöksen 18.12.2007 pidetyssä kokouksessa. Kauppa osakkeista tehtiin 18.12.2007 (Liitel). Myyjän (YH-Asunnot Oy:n) toimesta oli ennen kauppaa suullisesti selvitetty ARA:sta, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on soveltuva luovutuksen saajaksi ja että se ei tarvitse erillistä yleishyödylliseksi nimeämistä. 14.1.2008 hakemus luovutuksen saajan nimeämisestä toimitettiin ARA:aan käsiteltäväksi (Liite 2). Tässä yhteydessä luovutuksensaajaksi haettiin alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä, jolle myös osakkeet oli ostettu.

  Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ARA pyysi Asuntorakentamisen Kehityssäätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että he voisivat nimetä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön luovutuksensaajaksi. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö muuttikin sääntöjä, mutta ARA:n vaatimukset sääntöjen muutoksista olivat niin merkittäviä ja Säätiön muuta toimintaa haittaavia, että tilanteelle pyrittiin hakemaan muunlaista ratkaisua. Asiasta käytiin useita puhelinneuvotteluja, palavereita ja kirjeenvaihtoa ARA:n, myyjän (YH-Asunnot oy) ja ostajan (Asuntorakentamisen Kehityssäätiö) kesken ja välillä. Lopulta kuitenkin päädyttiin ARA:n esittämään ratkaisuun, jossa Säätiölle hankittiin tytäryhtiö (Itä-Suomen YH-Asunnot Oy) ja tälle haettiin yleishyödylliseksi nimeämistä ja luovutuksen saajan hyväksymistä. Tässä yhteydessä YH-Asumisoikeuden osakkeet siirtyivät Itä-Suomen YH-Asunnot Oy:n omistukseen (Liite 3). Nimeämispäätös ja luovutuksen saajan hyväksyminen saatiin ARA:sta 1.10.2008 (liite 4). Koko kauppaprosessi hoidettiin alusta alkaen ARA:n ohjeistuksen mukaisesti.

  Säätiö on osallistunut 16.1.2008 YH-Asumisoikeus Oy:n yhtiökokoukseen, koska oletuksena oli, että kauppaprosessi oli hoidettu annetun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa oli edustettuna koko osakekanta eli myös myyjä (YH Asunnot Oy), jolla oli hallussaan 49 % osakkeista ja äänistä. Päätökset tehtiin yksimielisesti, joten vaikka Asuntorakentamisen Kehityssäätiö ei olisi ollut edustettuna kokouksessa, niin päätös hallituksen valinnasta olisi ollut lopputulokseltaan sama.

  Toivomme, että asiaa käsiteltäessä antamamme tiedot pidettäisiin salassa, koska jo nyt myyjälle (YH Asunnot Oy:lle) ja Ostajalle (Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle) on tullut ikävää ja liiketoimintaa haittaavan julkisuutta.”

  Vastauksessaan Patentti- ja rekisterihallituksen lisäselvityspyyntöön Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka ja hallituksen jäsen Veikko Siltanen kirjoittavat 24.5.2011 seuraavaa:

  ”Säätiön näkemys AVAIN Asumisoikeus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 § pykälään on seuraava. Säätiö katsoo toimineensa vilpittömässä mielessä ja ARA:n virkamiesten antamien ohjeiden mukaisesti esiintyessään osakkeiden myyjänä 15.5.2008 AVAIN Asumisoikeuden osakkeista tehdyssä kaupassa. Kaupassa ja neuvotteluissa oli mukana myös koko ajan alkuperäinen myyjätaho Avara Asunnot Oy (ent. YH-Asunnot Oy). Missään vaiheessa kauppaprosessia ei tullut ilmi ARA:n tai muunkaan tahon toimesta, että kauppaa ei menettelyn mukaisella tavalla voisi toteuttaa. Asiaa on myös selvitetty laajasti Ympäristöministeriön selvityksessä 17/2011 (Liite 1). Selvityksessä selvitysmies toteaa, että kauppa on tehty ARA:n ohjeiden mukaisesti ja kaikkien kaupan osapuolten yhteisestä tahdosta. Selvityksessä myös todetaan, että ARA on käsitellyt asiaa sille kuuluvan nimeämisvaltuuden puitteissa ja lopputuloksen oleva selvästi osapuolten tahdon mukainen. Säätiön hallitus haluaa myös korostaa, että säätiö oli valtuuttanut myyjän eli Avara Asunnot hoitamaan kaupan ja siihen liittyvät luvat sekä muut tarvittavat toimet. Myöskään tilintarkastaja ei asiasta huomauttanut, vaikka oli mukana kauppaprosessista koko sen ajan ja kaikista kaupan eri vaiheista tietoinen. Kauppaa ei säätiön mielestä luonnollisestikaan pitänyt katsoa mitättömäksi, koska kaupan hyväksyvä viranomainen eli ARA oli nimenomaisesti ohjeistanut edellä kerrotun mukaisesti toimimaan.

  Kysymykseen onko säätiön hallitus 2008 vuoden toimintakertomuksessaan mielestään antanut oikean kuvan vuoden 2008 tilinpäätöksessä, vastaus on kyllä. Säätiön hallitus on koko prosessin ajan ollut siinä uskossa, että asiat on hoidettu viranomaisien ohjeiden mukaisesti ja, että itse asiassa ei ole mitään epäselvyyttä vaikka osa asioista jouduttiinkin matkan varrella tekemään hieman poiketen alkuperäisesti suunnitelmasta. Jälkeenpäin katsottuna säätiön hallitus olisi kuitenkin voinut asiaa tarkemmin toimintakertomuksessaan aukaista ja selvittää yksityiskohtaisemmin prosessia sekä sen eri vaiheita syineen ja perusteluineen.

  Toivomme edelleen, että asiaa käsiteltäessä antamamme tiedot pidettäisiin salassa, koska jo nyt myyjälle (YH Asunnot Oy:lle) ja Ostajalle (Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle) on tullut ikävää ja liiketoimintaa haittaavan julkisuutta. Lisäperusteena on kaupan kohteelle syntynyt haitta, joka on syntynyt julkisen kirjoittelun kautta. Negatiivin julkisuus on tuonut haittaa erityisesti asukkaille, jotka asuvat kaupankohteena olleen AVAIN Asumisoikeuden asunnoissa. Haitta on tullut harhaan johtavasta julkisesta kirjoittelusta asumisen pysyvyyteen liittynee ja siihen onko nykyinen asumismuoto asukkaille turvattu. Näillä perusteilla toivoisimme, että asiaa ei turhaan enää käsiteltäisi julkisuudessa ja siten haitattaisi tarpeettomasti AVAIN Asumisoikeuden toimintaa ja sen asukkaiden asumista.”

  Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti ja selvityshenkilö Riitta Rainio!

  Antaako Asuntorakentamisen Kehityssäätiö oikean kuvan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa vuosina 2007-2008?

  Teille molemmille on jo aikaisemmin tänä syksynä esitetty useita kysymyksiä mm. Aran roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa, mutta ette ole vastanneet niihin. Toivottavasti ehditte vastata tämän lisäksi myös niihin kysymyksiin.

  (Tämä kirjoitus on aikaisemmin julkaistu Rakennuslehden kirjoitukseen ”Aran toimintaan selkeyttä” liittyvässä viestiketjussa. Kirjoitus julkaistaan myös tässä viestiketjussa, jotta selvityshenkilö Rainion todennäköisyys saada tietää kysymyksestä kasvaisi ja hän vastaisi siihen. Asuntoministeri Vapaavuoren kutsumana selvityshenkilönä hänelle maksettiin huomattava palkkio selvityksestä, joka koski myös mm. AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä vuosina 2007-2010. Selvityksessä on monia puutteita ja jopa virheitä. Veronmaksajana ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaana on oikeus ihmetellä, oliko korkea palkkio paikallaan moisesta selvityksestä, jossa vaietaan Aran keskeisestä osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen sotkuissa vuosina 2007-2008. Aran toiminta noiden vuosien omistusjärjestelyissä mahdollisti syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan, jonka tuloksena yksityiset liikemiehet saivat määräysvallan yleishyödyllisessä asumisoikeusyhtiössä. Noista liikemiehistä toinen (Liukku) toimiessaan vielä Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen. Selvityshenkilö Rainio ei anna oikeaa kuvaa Aran osuudesta omistusjärjestelyissä. Tämän on arveltu johtuvan mm. siitä, että hän on toiminut Aran johtokunnan jäsenenä. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön antamat selvitykset vahvistavat asiakirjoista saatua käsitystä Aran osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä edellyttäen että säätiön edustajat ovat antaneet totuudenmukaisen kuvan Aran osalta. Selvityshenkilön olisi pitänyt selvittää totuus. Hänen selvityksensä ei vastaa yleensä selvityksille asetettavia kriteerejä, joista totuudenmukaisuus on kai kaikkein tärkeimpiä.)

 28. HUUHAASELVITYKSEN YKSIVUOTISPÄIVÄ

  Tänään on kulunut yksi vuosi siitä, kun edellisen asuntoministerin, Jan Vapaavuoren, kutsuma selvityshenkilö Riitta Rainio julkaisi huuhaaselvityksensä, joka koski mm. asumisoikeusasumisen turvallisuutta ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä. Mikään muu valtiovallan teettämä selvitys ei liene saanut osakseen niin paljon kritiikkiä kuin Rainion selvitys. Rainio kyhäsi kokoon selvityksensä parissa kuukaudessa. Vähäinen aika ei kuitenkaan yksin riitä selittämään selvityksen heikkoa tasoa. Selvityksen heikkoa tasoa selittävät myös selvityshenkilö Riitta Rainion heikko substanssiosaaminen selvitettävissä asioissa ja hänen sidonnaisuutensa Araan sen entisenä johtokunnan jäsenenä. Rainio ympäristöministeriön eläköityneenä hallintojohtajana oli Vapaavuoren ja ympäristöministeriön tietoinen valinta selvityshenkilöksi, koska selvityksen tavoitteena ei ollutkaan asumisoikeusasumisen epäkohtien selvittäminen ja totuuden löytäminen AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vaan yleisen mielipiteen rauhoittaminen puolitotuuksilla syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan jälkeen. Ko. kaupassahan kaikkien tyrmistykseksi yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistus ja määräysvalta siirtyivät salaisella kaupalla yksityisille liikemiehille Aran näyttäessä vihreätä valoa kaupalle. Perusta tälle kaappaukselle oli luotu jo vuosien 2007-2008 mitättömillä ja laittomilla osakekaupoilla, joissa ARA jo likasi kätensä. Rainion ”selvityksessä” salattiin Aran todellinen rooli ko. ”yleishyödyllisen” yhtiön kummallisissa osakekaupoissa ja omistusjärjestelyissä. Muutenkin selvitys oli köykäinen sisältäen epätarkkuuksia ja asumisoikeusasukkaita koskevia vääriä yleistyksiä. Selvityshenkilö Rainion mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekauppojen osapuolet toimivat ”vilpittömällä mielellä”, josta syystä hän ei vaatinut kauppojen peruuttamista. Rainiolle riitti, että osapuolet vakuuttivat hänelle toimineensa vilpittömästi. Tämä selitys meni Rainion päähän kuin häkä ja teki hänet sokeaksi toisenlaiselle informaatiolle.

  Toivottavasti nykyinen asuntoministeri Krista Kiuru on liikkeellä vilpittömällä mielellä ja on valinnut asettamansa selvityshenkilöt (Eskola, Syrjänen) edeltäjäänsä paremmin kiinnittämällä huomiota vain henkilöiden todelliseen osaamiseen ja sidonnaisuuksien puuttumiseen selvitysten kohteina oleviin tahoihin Ara mukaanlukien.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat