Energiatodistusten uudistus lähti lausuntokierrokselle

Rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys lähtee torstaina 19. huhtikuuta lausuntokierrokselle. Keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat vaiheittain energiatodistuksen piiriin. Lausuntoaika päättyy toukokuun 2012 lopussa ja lait on tarkoitus saada voimaan helmikuussa 2013.

Rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys lähtee torstaina 19. huhtikuuta lausuntokierrokselle. Keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat vaiheittain energiatodistuksen piiriin. Lausuntoaika päättyy toukokuun 2012 lopussa ja lait on tarkoitus saada voimaan helmikuussa 2013.

Energiatodistus on työkalu, jonka avulla voi vertailla ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Se on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien uudisrakentamisessa sekä suurissa rakennuksissa. Nykyisen lain mukaan rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistuksen hankkiminen ennen vuotta 2008 valmistuneelle omakotitalolle ja enintään kuuden asunnon asuinrakennukselle on ollut tähän asti vapaaehtoista. Jatkossa energiatodistus tarvittaisiin vanhoissa pientaloissa, kuten muissakin rakennuksissa, rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sekä uudisrakentamisessa.

Uudistuksen myötä myös vanhan pientalon vuokraaja tai ostaja voisi jatkossa arvioida kohdetta energiatehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi energiatodistus sisältäisi kyseiselle rakennukselle laadittuja suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen. Pientalojen energiankulutuksella on merkitystä, sillä niiden osuus rakennusten energiankulutuksesta on 27 prosenttia. Kaiken kaikkiaan rakennuksissa kuluu jopa 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta Suomessa.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan kolmen vuoden siirtymäaikaa ennen vuotta 1960 rakennetuille pientaloille sekä lyhyempiä siirtymäaikoja muutamille muun käyttötarkoituksen mukaisille rakennuksille. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle 50 neliön kokoisille rakennuksille.

Pohjautuu uudisrakentamisen uusiin energiamääräyksiin

Ympäristöministeriön valmistelema uudistus on osa EU:n uusitun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa. Lisäksi uudistus pohjautuu heinäkuussa 2012 voimaan tuleviin uudisrakentamisen energiamääräyksiin.

Rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin energiatodistuksessa samalla tavalla kuin uudisrakentamisen energiamääräyksissä. Rakennuksen energialuokitus tulisi pohjautumaan rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Siten energiatodistus tarjoaa rakennuksen energiatehokkuudesta tietoa, joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista. Vastaava vertailumenettely on käytössä esimerkiksi kodinkoneiden energiamerkinnöissä.

Uudistuksen myötä rakennuksen energialuokka (A-G) tulisi ilmoittaa myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Lisäksi energiatodistus tulisi laittaa näkyville suurissa rakennuksissa, joissa yleisöpalvelutilojen koko on yli 500 neliötä.

Todistuksen laatijan oltava pätevöitynyt

Uudistuksen myötä todistuksen voi laatia vain pätevöitynyt, kokeen läpäissyt tekijä. Todistusten laatua ja todistusten tekijöitä valvottaisiin perustettavan valvonta- ja seuraamusjärjestelmän avulla. Todistusten vertailukelpoisuutta edistetään myös siten, että jatkossa energiatodistuksen voisi laatia vain yhdenlaiselle lomakepohjalle.

Todistus olisi jatkossa voimassa 10 vuotta. Pitkä voimassaoloaika kohtuullistaisi myös energiatodistuksen tekemisestä syntyviä kustannuksia. Käytännössä energiatodistuksen tekeminen voitaisiin yhdistää muuhun rakennuksesta tehtävään asiantuntija-arvioon, kuten kuntoarvioon.

EU:n uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää myös lakisääteisiä rakennusten ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden tarkastuksia tai näitä korvaavia neuvontamenettelyjä. Esitysluonnos sisältää ehdotukset vaihtoehtoisten neuvontamenettelyjen käyttöönottamiseksi.

Tätä artikkelia on kommentoitu 14 kertaa

14 vastausta artikkeliin “Energiatodistusten uudistus lähti lausuntokierrokselle”

 1. Onko benchmarkia miten muissa isoissa EU maissa näitä toteutetaan ?

  1. 700 eurolla saadaan mm. tiivitettyä ikkinat ja ovet ja asennettua patteriventtiikit, mitä ei oteta huomioon epäonnistunneesa esitykisssä, minkä mukaan pitäisi maksaa sama raha pelkästä E-luvun laskennasta,mikä ei mitenkään idikoi todellisten kulutusten tai energiamaksujen kanssa. Älyoi!

   1. Uusi energiatodistus tullee tietojen mukaan pohjautumaan uuteen E-lukuun. Ja jos joku ei vielä tiedä mikä tämä uusi E-luku on, niin voin sanoa ettei se ole ainakaan rakennuksen energiankulutuksesta kertova luku, ei sinne päinkään. Itse asiassa sillä ei ole mitään tekemistä rakennuksen todellisen energiankulutuksen kanssa.
    No okei, kyllähän se jotenkuten tietyillä parametreillä perustuu laskennalliseen kulutukseen, joka on sitten kerrottu lottona arvotulla kertoimella.

    Jos nykyisen energiatodistuksen arvostus on luokkaa paskapaperi, niin ei taida uudistus auttaa siihen pulmaan vaikka todistus kuinka määrättäisiin pakolliseksi asiakirjaksi asuntomarkkinoilla.

    Kyllähän tällä se saavutetaan, että rahaa siirtyy taas taskusta toiseen ja ympäristöministeriön insinöörien kanssa hengaavat alan velikullat pääsevät tekemään rahaa uusien määräysten avulla. Asuminen sen kuin kallistuu. Nyt herranjestas herätys!

    Rakennuslehtikin voisi enemmän selvitellä asiaa ja raportoida näiden ympäristöministeriön älyniekkojen viimeisimmistä älynväläyksistä.

 2. Tarkoittaako tuo ”eri energiamuotojen kertoimet” että pirttiä voi voi lämmittää ympäristöpoliittisesti paremmilla tai huonommilla kilowattitunneilla?

  1. Kun energiamuotojen kertoimet on kerrottu määräyksissä, ei ole mitään järkeä siinä, että joka töllin osalta kyseisten (käytännössä 3 eri lukua) lukuarvojen soveltamisesta kynittäisiin ulkpuolisen konsultin toimesta iso raha. Sen sijaan tulee tukea katselmuksia, jóiden yhteydessä iiveys ja kylmäsiltaongelmat sekä annettaisiin peruskorjauksiin kytkettyjä energiansäästösuosituksia.

   1. Ei kai E-luvulla ole muuta kuin rakennuslupavirka? Muussa käytössä se on hyvin kyseenalainen herättäessään kysymyksiä, joihin mahdotonta vastata. Miten esimerkiksi sähkölämmön ominaisopäästöluvun jatkuva aleneminen on otettavissa huomioon vai pitääkö ko. todistus kaiken kukkuraksi uusia useaan kertaan jo vuoten 2030 mennèssä?

    1. Jos tarpeettoman energiatodistuksen hinnalla annetaan asunnon haltijalle energiansäästökoulutusta, voidaan saada mittavia säästöjä. Esitetty muoto rahastaa asiakkaita ja asia on kuin kaivoon heitettyä… Aikaahan ei voi ostaa, mutta järkeä pitää voida ostaa.

     1. Matalaenergiatlo, missä maalämpö ja varaava takka merkitsevät 150…200 euron vuotuisia ostolämpökustannuksia. Jos myymme talon, tulee maksaa neljän vuoden energiamaksua vastaava hinta konsultille työstä ja todistuksesta, joilla ei ole mitään arvoa. Näin meitä matalaenergiarakentajia rangaistaan!

 3. Verkkokeskustelu energiatodistuksesta lipsahti sivuraiteelle ja huomiota ei kiinnitetty lainkaan siihen, että lakiehdotus pohjautuu rakennuksen keinotekoiseen E-lukuun, missä sekoittuvat puurot ja vellit eli energiat ja päästöt ja mitä hämmentää energiamuotokertoimilla suhmurointi.

  Todelliset energiamäärät ja niiden päästöt pitää käsitellä erillisinä eikä luoda keinotekoisia käsitteitä/yhdistelmälukuja. Teoreettinen E-luku ja siihen yhden ministerin poliittisella päätöksellä ilman lain valtuutusta kytketyt päästöpohjaiset kertoimet sekoittavat aidot energiankulutustarkastelut ja energiatehokkuuden arvioinnit.

  Lainaus EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä
  ”Rakennuksen tai rakennuksen osan mahdolliselle ostajalle tai vuokralaiselle olisi annettava energiatehokkuustodistuksessa paikkansa pitävää tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta ja käytännön ohjeita tämän tehokkuuden parantamiseksi.
  ——
  Energiatehokkuustodistuksessa olisi annettava tietoja myös lämmityksen ja jäähdytyksen tosiasiallisesta vaikutuksesta rakennuksen energiatarpeeseen, sen primäärienergian kulutukseen ja sen hiilidioksidipäästöihin.”

  Toivotaan, että viesti lainlaatijoille eduskuntaan on mennyt perille.

  1. Tiettävästi eduskunnan oikeusasiamies selvittelee parhaillaan ”E-lukusuhmurointia”. Nokkiiko korppi korpin silmää”

   1. Meneeköhän kaikki nyt oikein, kun energiatodistuslaki perustuu alimpaan kastiin kuuluvalla säädöksellä eli ympäsritöministeriön asetuksella (2/11). Voisko joku juristi valaista?
    Eu direktiiviin on turha vedota, sehän mitenkää pakota järjettömiin ratkaisuihin vaan nimenomaan velvoittaa ottamaan kustannustehokkuuden ja paikalliset olosuhteet huomioon.

    1. Mitähän hyötyä näistä todella paljon työtä sisältävistä lausuntokierroksista on, kun ympäristöministeriön virkamiesten/asuntoministerin tekemä esitys eduskunnalle on lähes pilkulleen sama kuin se mikä lähti lausunnoille??
     Onko tarkoituksena sittenkin vain työllistää lauma lvi-insinöörejä ja vastaavia sekä kouraista syvältä asunnonomistajan kukkarosta. Tässähän siirretään julkista valtaa yksityiselle taholle aivan kuin parkkisakkoasiassa. Mitä sanoo perustuslaki?

 4. Aika vähän olisi asiasta keskusteltavaa jos kommentoijat tarkemmin perehtyisivät E-luvun laskentaan. YM:n formaatista jokainen voisi nähdä, että siinä on jokainen ostoenergian määrä eroteltu ja sitten kukin kerrotaan omalla energiakertoimellaan. Jokainen voi siis verrata ostoenergiantarvetta lajeittain, esim. sähkö ja kaukolämpö ja sitten lopuksi E-luku, jossa kaiketi halutaan ohjata kulutusta energiamuotojen välillä.

 5. Tutkittu on ja seurattu kriittisesti viime aikojen energiatehokkuuden määräysten suoltamista sekä perehdytty energiataloudelliseen matalaenergiarakentamiseen jo yli 30 vuotta.

  Keinotekoisen E-luvun otto energiatehokkuuden mittariksi uudis- ja korjausrakentamisessa sekä energiatehokkuustodistuksessa ollaan hyväksymässä yllättävän vähäisellä kritiikillä. E-luvun suhmurointiin liittyvistä energiamuotokertoimista sitä vastoin riitti parran pärinää.

  Olkoon energia mitä tahansa, niin sen käyttöhän pitäisi aina minimoida. Ei pidä sotkea puuroja ja vellejä sekä täydentää sotkua vielä käyttämällä mittayksikkönä energiaa per neliömetri kuten nyt E-luvussa on tehty. Energia on oma asiansa ja päästöt omansa. Suomen nykytilanne päästöjen suhteen ja vaadittavat parannukset pitäisi myös jotensakin suhteuttaa kansallisissa tavoitteissamme täällä pohjan perukoilla.

Vastaa