Kokeile kuukausi maksutta

Helsingin Olympiastadionin uudistuksen suunnittelijat valittiin

Helsingin Olympiastadionin uudistushankkeen suunnittelutyö käynnistyy helmikuussa 2013. Hankkeen suunnittelijat on nyt valittu. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun toteuttajiksi on valittu arkkitehtitoimistot K2S ja NRT asiantuntijoinaan Wessel de Jonge architecten ja White arkitekter. Uudistamisen rakennesuunnittelusta vastaa Finnmap Consulting sekä sähkö- ja lvia-suunnittelusta Projectus Team Oy.

Helsingin Olympiastadionin uudistushankkeen suunnittelutyö käynnistyy helmikuussa 2013. Hankkeen suunnittelijat on nyt valittu. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun toteuttajiksi on valittu arkkitehtitoimistot K2S ja NRT asiantuntijoinaan Wessel de Jonge architecten ja White arkitekter. Uudistamisen rakennesuunnittelusta vastaa Finnmap Consulting sekä sähkö- ja lvia-suunnittelusta Projectus Team Oy.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun toteuttajiksi valituilla arkkitehtitoimistoilla on laaja ja monipuolinen kokemus erityyppisten ja erikokoisten rakennushistoriallisesti merkittävien hankkeiden suunnittelusta ja projekteista. Nyt mukana olevien toimistojen referenssit kattavat laajasti korkeatasoisen perusparantamisen sekä liikuntapaikka- ja stadionsuunnittelun niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Kari Raimoranta Arkkitehdit NRT Oy:stä. Projektin arkkitehtisuunnittelusta vastaavana projektipäällikkönä toimii arkkitehti Kimmo Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä. Projektiarkkitehtina toimii arkkitehti Tom Lindholm Arkkitehdit NRT Oy:stä. Kansainvälistä asiantuntemusta hankkeeseen tuo Wessel de Jonge architecten BNA BV:n Wessel de Jonge ja White arkitekter AB:n Frederik Källström.

Rakennustyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2015

Suunnittelutyö käynnistyy Olympiastadionin tammikuussa 2012 valmistuneen tarveselvityksen pohjalta. Avainsanoja suunnittelun lähtökohdiksi ovat avoin, kutsuva, ihmisen kokoinen, kannustava ja vuorovaikutteinen. Suunnittelutyön aikana kuullaan stadionin käyttäjiä ja sidosryhmiä laajasti. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös asemakaavan muutostyö.

Olympiastadion suunnitellaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoiseksi ja toiminnallisesti moderniksi kokonaisuudeksi. Vaadittavien nykyaikaisten toimintojen, palveluiden ja turvallisuusnäkökulmien mahdollistamiseksi stadionin tonttia laajennetaan. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja laatutasoltaan hyviksi, elinkaarikestäviksi ja muuntojoustaviksi. Uudistettu kokonaisuus täyttää huippu-urheilun sekä suurtapahtumien vaatimukset.

Käytännössä rakentamistyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2015 ja tavoitteena on, että hanke on valmis vuoden 2018 aikana. Aikataulu on alustava ja tarkentuu suunnittelun edetessä.

Uudistustyötä valvoo nimetty ohjausryhmä

Hankkeen suunnittelutöiden kilpailutus- ja hankintaprosessi toteutettiin syksyllä 2012. HKR-Rakennuttajan työryhmä on suorittanut tarjousten laatuarvioinnin yhteistyössä tilaajan (Stadion-säätiö) ja valtiovarainministeriön edustajien (Senaatti) kanssa tarjouspyyntöasiakirjojen ja hankintalain mukaisesti.

Olympiastadionin uudistamista seuraa ja valvoo nimetty ohjausryhmä ja erillinen rakentamistoimikunta. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Stadion-säätiö, Senaattikiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-Rakennuttajalta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin Olympiastadionin uudistuksen suunnittelijat valittiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat