Pankinjohtajat: Asuntolainojen kysyntä laskee rajusti

Pankinjohtajat odottavat, että kotitalouksien asuntolainojen kysyntä vähenee rajusti lähikuukausina. Sen sijaan asuntojen peruskorjauksiin ja remontointiin otettavien lainojen kysynnän arvioidaan lisääntyvän hienoisesti. Nämä seikat käyvät ilmi Finanssialan Keskusliiton uudesta pankkibarometrista, jonka kysely suoritettiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Pankinjohtajat odottavat, että kotitalouksien asuntolainojen kysyntä vähenee rajusti lähikuukausina. Sen sijaan asuntojen peruskorjauksiin ja remontointiin otettavien lainojen kysynnän arvioidaan lisääntyvän hienoisesti. Nämä seikat käyvät ilmi Finanssialan Keskusliiton uudesta pankkibarometrista, jonka kysely suoritettiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kotitalouksien luotonottohalukkuuden odotetaan pysyvän laimeana kaikissa luoton käyttötarkoitusluokissa. Erityisen heikkoa kysynnän arvioidaan olevan oman asunnon ostoa varten otetuissa lainoissa. Peräti kaksi kolmannesta pankinjohtajista ennakoi, että asuntolainojen kysyntä olisi seuraavalla vuosineljänneksellä vaimeampaa kuin se oli vuosi sitten vastaavana ajankohtana, kun taas vain kaksi prosenttia vastaajista arvioi kysynnän vilkastuvan. Asuntolainojen kysyntään vaikuttanee lainamarginaalien viimeaikainen nousu sekä enimmäisluototussuhteesta käyty keskustelu, joka lisää ennakkosäästämisen tarvetta etenkin ensiasunnon ostajilla ja voi näin ollen pitkittää asunnon hankintaa.

Kotitalouksien luotonottohalukkuuden oman asunnon remontointiin arvioidaan olevan eri käyttötarkoituksista suurin, mutta silti remonttilainojenkaan kysynnän ei uskota vilkastuvan mainittavasti. Vastaajista 16 prosenttia ennakoi oman asunnon remontointiin käytettävien luottojen kysynnän vilkastuvan ja 11 prosenttia odottaa luottojen kysynnän heikentyvän.

Pankkibarometrin mukaan kiinteistöjen ja asuntojen houkuttelevuus sijoituskohteena on nousussa. Kotitalouksien keskuudessa kiinteistöjen, asuntojen ja kiinteistösijoitusrahastojen houkuttelevuuden saldoluku on +2. Yritysten keskuudessa kiinteistöjen ja asuntojen houkuttelevuuden on saldoluku +10.

Kotitalouksien luotonottohalukkuus heikkeni

Kun tarkastellaan kotitalouksien luotonkysyntää kaikkiin käyttötarkoituksiin, kysyntä on pankinjohtajien arvioiden mukaan heikentynyt vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi viime vuoden alkuun verrattuna.

Kotitalouksien luotonkysynnän kehitystä kuvaava saldoluku oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä -55, kun se oli vuotta aiemmin -32. Edelliseen barometrikyselyyn nähden luotonkysyntä pysyi lähes ennallaan: vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen saldoluku oli -54.

Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan myös heikentyvän edelleen vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä. Barometrin vastaajista 64 prosenttia arvioi, että kotitalouksien luotonkysyntä jää seuraavalla vuosineljänneksellä vielä laimeammaksi kuin se oli vuoden alussa. Seuraavan vuosineljänneksen odotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli -59, kun se vuosi sitten vastaavana ajankohtana oli -28.

Pankkibarometri löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Pankinjohtajat: Asuntolainojen kysyntä laskee rajusti”

  1. ’Remonttilainoihin’ sisältyy Ponzi -rahoitusta eli velkaa että selvitään yleensä.

    Marginaalien korotus ei siis miellyttänytkään kuluttajia, surprise !

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat