Kokeile kuukausi maksutta

Tulikivi hakee tulosparannusohjelmalla 7 miljoonan kohennusta liiketulokseen

Tulikivi Oyj suunnittelee tulosparannusohjelmaa, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot. Heat 2015 -ohjelman tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen ja liiketoiminnan kääntäminen kasvuun. Ohjelmalla pyritään nostamaan vuotuista liiketulostasoa ennen kertaluontoisia eriä 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tulikivi Oyj suunnittelee tulosparannusohjelmaa, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot. Heat 2015 -ohjelman tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen ja liiketoiminnan kääntäminen kasvuun. Ohjelmalla pyritään nostamaan vuotuista liiketulostasoa ennen kertaluontoisia eriä 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kuuntele juttu

Tulosparannusohjelman suunnitteilla olevia toimenpiteitä ovat tuotannon rationalisointi, kustannusleikkaukset ja myynnin kasvattaminen tuotevalikoimaa uudistamalla sekä kehittämällä ja laajentamalla jakelua muun muassa Venäjällä ja Saksassa. Kannattavuuden parantumisesta noin puolet arvioidaan muodostuvan tuotannon rationalisoinnista ja kustannusleikkauksista.

Suunniteltavista toimenpiteistä neuvotellaan sidosryhmien kanssa ja toimenpiteistä tiedotetaan suunnitelmien konkretisoituessa.

Tulosparannusohjelman kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 3–4 miljoonaa euroa. Lisäksi uusia tuotannollisia investointeja saatetaan toteuttaa 1–2 miljoonalla eurolla. Samanaikaisesti Tulikivi selvittää erilaisia vaihtoehtoja rahoitusrakenteensa vahvistamiseksi.

Tulosparannusohjelma on osa yhtiön strategiaa keskittyä ydinliiketoimintoihinsa sekä perusosaamiseensa ja siten varmistaa kannattava kasvu tulevaisuudessa.

Tulos heikkeni

Tulosparannusohjelmalle onkin tarvetta, sillä Tulikiven liikevaihto heikkeni selvästi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ja samalla tulos painui selvästi miinukselle. Vielä vuotta aiemmin tulos oli plussalla. Myös koko alkuvuoden tulos on selvästi tappiolla.

”Kotimaan pientalo- ja korjausrakentamisen alavireestä johtuen vertailukauden liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi kotimaan Tulisijat- ja Sisustuskivet -liiketoiminnoissa. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet pankkien kiristynyt lainananto sekä kuluttajaluottamuksen alentuminen”, toimitusjohtaja Jouni Pitko sanoo yhtiön tiedotteessa.

”Yhtiön tilauskanta on vahvistunut heikkoon alkuvuoteen nähden ja on nyt edellisvuoden mukainen. Käyttöpääoma on katsauskaudella kehittynyt vertailukauteen nähden suotuisammin. Kannattavuuden parantamiseksi tuotannonkapasiteettia on mukautettu markkinatilanteeseen.”

Tulikivi-konserni 4-6 2013/4-6 2012

  • Liikevaihto milj. euroa 10,6/13,2
  • Tulos ennen veroja milj. euroa -1,0/0,3

1-6 2013/1-6 2012

  • Liikevaihto milj. euroa 19,8/23,9
  • Tulos ennen veroja milj. euroa -3,0/-1,2
  • Omavaraisuusaste % 30,2/32,2  
  • Tilauskanta milj. euroa 7,2/7,3

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tulikivi hakee tulosparannusohjelmalla 7 miljoonan kohennusta liiketulokseen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat