Kokeile kuukausi maksutta

Raksu näkee rakentamisen suhdanteissa paranemista

Rakentaminen on kehittynyt kuluvan vuoden alkuvuosipuoliskolla hieman odotuksia paremmin, ilmenee Rakennusalan suhdanneryhmä Raksun tuoreesta katsauksesta. Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan laskevan tänä vuonna 1–3 prosenttia, kun ryhmä arvioi viime helmikuussa tämän vuoden laskuksi 2–4 prosenttia. Ensi vuosi on rakentamisessa jo hieman parempi, kun kansainvälinen talous sekä kotimainen kysyntä vahvistuvat kääntäen myös rakentamisen nollatasolle tai pieneen kasvuun (ennuste 0–2 %).

Rakentaminen on kehittynyt kuluvan vuoden alkuvuosipuoliskolla hieman odotuksia paremmin, ilmenee Rakennusalan suhdanneryhmä Raksun tuoreesta katsauksesta. Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan laskevan tänä vuonna 1–3 prosenttia, kun ryhmä arvioi viime helmikuussa tämän vuoden laskuksi 2–4 prosenttia. Ensi vuosi on rakentamisessa jo hieman parempi, kun kansainvälinen talous sekä kotimainen kysyntä vahvistuvat kääntäen myös rakentamisen nollatasolle tai pieneen kasvuun (ennuste 0–2 %).

image

Raksun arvion mukaan talonrakentaminen vähenee tänä vuonna 1–3 prosenttia. Ensi vuoden kasvu jää vaatimattomaksi, arviolta 0–2 prosenttiin. Tänä vuonna vähenee voimakkaimmin tuotannollinen rakentaminen, erityisesti toimisto- ja varastorakentaminen, arviolta yhteensä noin 10 prosenttia. Asuntorakentamisen uudistuotannon volyymin arvioidaan supistuvan tänä vuonna 5–6 prosenttia.

Uudistalonrakentamisen Raksu arvioi alenevan tänä vuonna 6–7 prosenttia. Korjausrakentamisen tämän vuoden kasvuksi ennakoidaan noin 2 prosenttia ja ensi vuoden kasvuksi 2,5 prosenttia. Tänä vuonna aloitetaan arviolta yhteensä 27 000–28 000 asunnon rakentaminen. Vielä helmikuussa tämän vuoden asuntoaloituksiksi arvioitiin 26 000–27 000 kappaletta. Ensi vuoden asuntoaloituksia arvioidaan kertyvän tämänvuotinen määrä. Toimitilarakentamisen aloitusten odotetaan kääntyvän lievään kasvuun loppuvuonna 2013.

Asuntorakentamiseen on myönnetty alkuvuosipuoliskon aikana rakennuslupia selvästi viime vuotta vähemmän. Lupien kuukausitrendi osoittaa tällä hetkellä jo alle 2 000 asuntoa kuukaudessa, kun vielä viime vuoden keskiarvo oli lähellä 2 500 asuntoa. Toisaalta viimeisen viiden vuoden aikana on jäänyt käyttämättä arviolta noin 13 000 asuntolupaa, joten Raksu ei odota luvista syntyvän varsinaista pullonkaulaa. Ara-asuntoja arvioidaan aloitettavan tänä vuonna 6 500–7 000.

Toimitilapuolella pahin ohitse

Hidas talouskasvu on näkynyt Raksun mukaan erityisesti toimitilainvestoinneissa, joissa aloitettujen rakennusten kuutiot ovat nyt lähestymässä finanssikriisin matalinta tasoa. Nopein lasku näyttäisi kuitenkin olevan jo ohitse, ja uusia kohteita aloitettaneen varsinkin paranevaa lupakehitystä osoittavan liikerakentamisen puolella.

Toimistotilojen rakentamisessa miinukset ovat olleet lähellä 30–35 prosenttia eikä lupakehitys osoita paranemista. Teollisuusrakentamisessa miinukset ovat pienentyneet ja tuotanto on nyt lähellä viime vuoden tasoa. Lupakehitys ei kuitenkaan ole enää valoisa. Alkuvuonna luvat vielä kasvoivat, mutta toinen neljännes oli Raksun mukaan yhtä laskua viime vuodesta.

Varastorakentamisella on mennyt alkuvuonna todella huonosti, sillä ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto supistui lähes puolella viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Lupakehitys on kuitenkin tasaantunut.

Julkinen palvelurakentaminen on säilynyt Raksun mukaan alkuvuosipuoliskolla suunnilleen viime vuoden tasolla, mutta lupakehitys on ollut selvästi viime vuotta heikompaa. Maatalouden rakentaminen on kasvanut touko-heinäkuussa viime vuoteen verrattuna ja myös lupakehitys osoittaa kasvua.

Maa- ja vesirakennusinvestoinnit supistuvat tänä vuonna suhdannesyistä 2–3 prosenttia. Vuosina 2014 ja 2015 supistumista aiheuttaa erityisesti julkisten investointien määrän lievä lasku. Koko infrarakentamisen suhdannenäkymät ovat selvästi maa- ja vesirakentamista heikommat, suhdanneryhmä arvioi.

Rakennuskustannukset nousuun

Rakennuskustannusten nousuvauhti on lähes pysähtynyt, mutta niiden arvioidaan Raksun mukaan kääntyvän uudelleen pieneen nousuun.

Rakennusalan työttömyys on edelleen kasvanut vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Valtiovarainministeriön arvioima rakennusalan työttömyysaste on noussut noin prosenttiyksikön verran ja oli keskimäärin 10,4 prosenttia tämän vuoden toisella neljänneksellä. Rakennusalan työttömyys ei ole kasvanut sen enempää kuin yleinen työttömyys Suomessa, ja esimerkiksi teollisuudesta on poistunut selvästi enemmän työpaikkoja kuin rakennusalalta. Tulevana talvena rakennusalan työttömyyden odotetaan kasvavan vielä jonkin verran.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Raksu näkee rakentamisen suhdanteissa paranemista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat