Kokeile kuukausi maksutta

Lausunnoilla oleva korkotukimalli on edellistä luonnosta houkuttelevampi

Lausuntokierroksella oleva malli uudesta 20 vuoden korkotukimallista sisältää enemmän tukea ja vähemmän rajoituksia kuin edellinen, viime syksynä esitelty luonnos. Uudesta korkotukilainoituksesta sovittiin jo kevään 2013 kehysriihessä, mutta sen toteuttaminen juuttui kokoomuksen ja demarien kiistelyyn. Uusista linjauksista sovittiin viime kevään kehysriihessä ja lopullisesti hallitusneuvotteluissa juhannuksen alla.

Lausuntokierroksella oleva malli uudesta 20 vuoden korkotukimallista sisältää enemmän tukea ja vähemmän rajoituksia kuin edellinen, viime syksynä esitelty luonnos. Uudesta korkotukilainoituksesta sovittiin jo kevään 2013 kehysriihessä, mutta sen toteuttaminen juuttui kokoomuksen ja demarien kiistelyyn. Uusista linjauksista sovittiin viime kevään kehysriihessä ja lopullisesti hallitusneuvotteluissa juhannuksen alla.

Ehdotuksen mukaan korkotukilainaa myönnetään kiinteistöosakeyhtiöille, joiden ainoana toimialana on lyhyen korkotuen kohteiden pyörittäminen ja yhtiöiden voidaan perustellusti katsoa harjoittavan pitkäjänteistä asuntojen vuokraustoimintaa. Ara tarkistaa yhtiöiden edellytysten täyttymisen ja hyväksyy ne korkotukilainan saajiksi. Yhtiöiden omistajatahoja ei rajoiteta eikä ehdotettu laki sisällä yleishyödyllisyyssäännöksiä. Aikaisemmassa ehdotuksessa lainaa olisivat saaneet vain yleishyödylliset tahot ja asunnot olisivat sijoittuneet yhtiöiden yleishyödyllisen osion sisään.

Omistajan tuotto 8 prosenttia

Uuden tukimuodon asuntoja koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat ehdotuksen toteutuessa kohdekohtaisia ja rajoitusaika on 20 vuotta. Rajoitukset vastaavat sisällöltään nykyiseen korkotukijärjestelmään liittyviä rajoituksia. Asunnoista perittävät vuokrat määritellään omakustannusperiaatteella, asukkaat valitaan sosiaalisin perustein ja asuntojen luovutusta säännellään.

Vuokrissa perittäväksi koroksi ehdotetaan enintään 8 prosenttia omistajan sijoittamasta omarahoitusosuudesta. Rajoitusajan päätyttyä omistaja saa käyttää asuntoja vapaasti ja valtion vastuut päättyvät.

Ehdotuksen mukaan kokotukilainaksi hyväksyttävä laina on vuokratontilla enintään 90 prosenttia kohteen hyväksytyistä rakennuskustannuksista ja omistustontilla 85 prosenttia. Edellisessä ehdotuksessa kumpikin lainoitusosuus oli 10 prosenttiyksikköä pienempi.

Määräaikainen omavastuukoron alennus

Korkotukilainan omavastuukoroksi ehdotetaan 3,4 prosenttia, mutta vuoden 2015 loppuun mennessä hyväksytyissä korkotukilainoissa omavastuukorko on vain 2,2 prosenttia. Aikaisemmassa ehdotuksessa omavastuukoron suuruus oli 3,4 prosenttia.

Lyhyt korkotukilainoitus on tarkoitus kohdentaa suurille kasvukeskusalueille, pääkaupunkiseutu painopisteenä.

Korkotukimallia koskevien lausuntojen määräaika päättyy 18.8.2014. Tukimallin on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lausunnoilla oleva korkotukimalli on edellistä luonnosta houkuttelevampi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat