Rakentamisen suhdannetilanne on yhä normaalia heikompi

Rakennusyritysten suhdannekuvassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden alkupuoliskolla. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan yhä olevan normaalia heikompi. Myös odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaiset. Nämä seikat käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n heinäkuussa tekemästä suhdannetiedustelusta.

Rakentamisen tämän hetken suhdannetilannetta kuvaava saldoluku on tuoreen kyselyn mukaan -21, joka on täsmälleen sama kuin huhtikuun tiedustelussa.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku on puolestaan -12, kun se oli huhtikuussa -3. Uusimmassa tiedustelussa 17 prosenttia rakennusalan yrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana, kun taas 29 prosenttia odotti niiden heikkenevän.

Rakentamisen tuotanto säilyi toisella neljänneksellä odotetusti ennallaan. Tuotannon odotetaan myös pysyvän likimain ennallaan loppuvuonna.

Uusien tilausten määrä aleni hieman loppukevään ja alkukesän aikana. Tilauskanta oli edelleen hieman alle tavanomaisen tason. Uusia tilauksia odotetaan kertyvän lähikuukausina hieman niukemmin kuin alkukesällä.

Henkilökunnan määrä aleni jonkin verran. Henkilöstökehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Lähikuukausina henkilökunnan määrän odotetaan alenevan jonkin verran.

Tuoteteollisuuden näkymät miinuksella

Rakennustuoteteollisuus arvioi suhdannetilanteensa jatkuneen edelleen keskimääräistä heikompana. Suhdannetilanteen saldoluku on tuoreessa tiedustelussa -33, kun se oli huhtikuussa -22.

Suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat hieman miinuksella. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku on nyt -6, kun vastaava lukema oli huhtikuussa -10. Vahvistuvia suhdanteita ennustaa nyt 4 prosenttia yrityksistä ja 10 prosenttia arvioi suhdannekuvan synkkenemistä vuoden jälkipuoliskolla.

Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi toisella neljänneksellä aavistuksen, mutta loppuvuodelle ei odoteta kasvua. Tilauskannan kuvataan olevan keskimääräistä matalampi.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Heinäkuussa 2014 tehtyyn tiedusteluun vastasi eri aloilta yhteensä 1 130 yritystä, jotka työllistävät Suomessa vajaat 250 000 henkeä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen suhdannetilanne on yhä normaalia heikompi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat