Kokeile kuukausi maksutta

TTY haluaisi siirtää kandivaiheen ammattikorkeakouluun

Tampereen teknillisessä yliopistossa pidetään kanditutkintoa tarpeettomana, koska työnantajat eivät miellä sitä ammattitutkinnoksi. Yliopisto haluisi käynnistää ammattikorkeakoulun kanssa kokeilun, jossa opiskelijat suorittaisivat ensin ammattikorkeakoulussa insinööritutkinnon ja halukkaat jatkaisivat siitä sitten yliopiston maisteriopintoihin.

Rehtori Markku Kivikoski sanoi Tampereen teknillisen yliopiston avajaisissa, että insinööriopiskelussa olisi ehkä aika luopua ainakin osittain ja sopivilla aloilla duaalimallista.

”Tilanne aiheuttaa ongelmia esimerkiksi opiskelijoiden liikkuvuuden edistämisessä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.”

Tamperelaiset yliopistot yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa voisivat Kivikosken mukaan lähteä pilotoimaan uutta toimintamallia. ”Ainakin tekniikassa tähän pitäisi olla hyvät lähtökohdat ja valmiudet, sillä toteutusalusta on periaatteessa jo olemassa.”

Tampereella on tarkoitus aloittaa kokeilu, jossa myös yliopiston opiskelijat opiskelevat ensin amk-tason insinööreiksi ja sitten halukkaat jatkavat diplomi-insinööreiksi. Nykyinen kanditaso korvattaisiin siten käytännönläheisemmällä tutkinnolla, joka johtaisi paremmin suoraan ammattiin.

Yhteisten opintojen viimeisenä vuonna opintoja jatkavat voisivat sitten lukea enemmän matematiikkaa ja toiset valitsisivat käytännönläheisempiä opintoja

”Toivon mukaan pääsemme pilotoimaan tätä asiaa jo ensi vuoden syksyllä. Tarvitsemme kuitenkin erikoisluvan kokeilulle, sillä se on nykyisen yliopistolain vastainen, Kivikoski sanoi 12.9. Tekniikka & Taloudessa.

Tutkintojen yhdistäminen sopisi Kivikosken mukaan käytännönläheisiin perustekniikan aloihin kuten rakentamiseen, sähköön ja konetekniikkaan.

Huippututkimusta vai käytännön kehitystyötä

Aalto-yliopistoa perustettaessa tästä ”teknillinen korkeakoulu”-mallista keskusteltiin myös Otaniemessä, mutta lähinnä uhkakuvana sille, jos rakentamista ei mielletäkään huippututkimusyliopiston vaatimustason mukaiseksi kansainvälisesti korkeatasoiseksi tieteenalaksi.  Vaarana pidettiin sitä, että rakentajat sysätään yliopistosta jonkinlaiseen fuusioon ammattikorkeakoulujen kanssa.

Viime aikoina myös rakennusalan RYM:n yhteydessä on pohdittu sitä, tarvitseeko rakennusala sittenkään Shokien vaatimaa pitkäjänteistä tutkimusta vaativaa huipputiedettä vai soveltavaa, hyvin käytännönläheistä ja nopeaisiin tuloksiin tähtäävää tuotekehitystä. Keskustelu käynnistyi siitä, kun Tekes hylkäsi useita rakennusalan Shok-hankkeita, koska ei pitänyt niitä tarpeeksi tieteellisinä. Alun perin rakentajia ei edes huolittu mukaan Shokeihin eli strategisen huippututkimuksen klustereihin, koska rakentamista pidettiin matalan teknologian alana. Rakentajat protestoivat ja halusivat osoittaa tämän näkemyksen vääräksi.

Professoreiden irtisanomisista vaiettiin

Kivikoski ei millään tavalla puheessaan viitannut siihen, että energiatekniikan ja jäähdytystekniikan professuurit päätettiin lopettaa. Päinvastoin hän totesi:

”Monet laitoksemme tekevät energia- ja ekotehokkuuteen liittyvää tutkimusta. Älykkäät sähköverkot, voimalaitos- ja polttotekniikka, rakennetun ympäristön energiatehokkuus, uusiutuva energia, energiaa säästävät laitteet, koneet ja prosessit, energiatuotannon ympäristövaikutusten hallinta sekä energia-alan liiketoiminta ovat esimerkkejä osaamisista, joita rohkeasti ja ennakkoluulottomasti yhdistelemällä voimme profiloitua entistä selkeämmin. Nyt on juuri oikea aika alkaa kouluttaa asiantuntijoita, jotka hallitsevat nykyiset energiaratkaisut ja ottavat eturintamassa käyttöön tulevaisuuden energiaratkaisuja.”

Tätä artikkelia on kommentoitu 4 kertaa

4 vastausta artikkeliin “TTY haluaisi siirtää kandivaiheen ammattikorkeakouluun”

  1. Jos kerran työantajat eivät miellä sitä ammattitutkinnoksi, niin miksi sitä sitten ylipäätään kannattaisi opettaa edes ammattikorkessa? Eiköhän tuollainen turha koulutus kannattaisi lopettaa kokonaan.

  2. Kandeja on valmistunut vasta pari vuotta. Ei voi olettaa, että työnantajien tietämys olisi ehtinyt kehittyä.

  3. Ensin Aalto käänsi selkänsä Suomen teollisuudelle ja nyt Hervanta pyrkii samaan tehostamisvimmassaan.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat