Kokeile kuukausi maksutta

YIT:n toiveikkuus karisi syksyn mittaan

Ukrainan kriisi alkaa näkyä YIT:n toiminnassa sekä Venäjällä että välillisesti myös Suomessa ja heijastusvaikutukset ulottuvat myös Baltian maihin. YIT jakaa toimialajakonsa kolmeen osaan, josta yksi on asuminen Suomessa ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Sitä ryhtyy vetämään Antti Inkilä. Teemu Helppolaisen vastuulla on Venäjä ja Tero Kiviniemellä toimitilat ja infra.

Viime kevään toiveikkuus on karissut YIT:n Venäjää koskeneista tulosodotuksista. Keväällä Ukrainan kriisi ei vielä näkynyt sen paremmin YIT:n kuin Lemminkäisenkään Venäjän asuntomyynnissä, mikä sai toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan sanomaan Rakennuslehden haastattelussa: ”Kun rupla devalvoituu, ihmiset siirtävä rahojaan kiinteään omaisuuteen.”

Syksyä kohti mentäessä tämä toiveikkuus on karissut. Lokakuun osavuosikatsauksessa Venäjän myynnin ennakoidaan jäävän aikaisempaa arviota alhaisemmaksi ja todetaan , että Venäjän heikentyneet makronäkymät voivat vaikuttaa negatiivisesti asuntomarkkinaan.

Tulosohjeistusta vuodelle 2014 laskettiin

Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 6,5–7,3 % ilman kertaluonteisia eriä.

Lisääntynyt epävarmuus yleisestä makrotalouden kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Aktiivinen sijoittajamyynti ja ponnistelut kassavirran vahvistamiseksi alkoivat tuottaa tulosta kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi liikevaihdon kasvuna, vahvana operatiivisena kassavirtana ja nettovelan kääntymisenä laskuun.

Toimitilat ja infra -toimialalla tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä omaperusteisten toimitilahankkeiden myynnin tukemana. Strategiamme lisätä yhteistyöprojektien määrää eteni myös onnistuneesti, kun allekirjoitimme sopimuksia uusista allianssiurakoista. Asuminen-toimialalla liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni.

Laskimme vuoden 2014 tulosohjeistustamme liikevoittomarginaalin osalta lokakuussa. Venäjän myynnin ennakoidaan jäävän aikaisempaa arviota alhaisemmaksi, minkä lisäksi liikevoittomarginaalia painavat koko konsernissa toimenpiteet, joilla varmistetaan vahva kassavirta loppuvuodelle. Tavoitteenamme on laskea nettovelka alle 600 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä uusien lyhyen aikavälin tavoitteidemme mukaisesti.

Suhdannevaihteluiden tasaamiseksi Suomen ja Venäjän rinnalla kasvatamme keskisen Itä-Euroopan painoarvoa kolmantena maantieteellisenä tukijalkana.”

Antti Inkilä Suomen asuntorakentamisen johtoon

YIT toimialajakoa ja johtoryhmän kokoonpanoa muutetaan vuoden 2015 alusta lukien. Nykyinen Asuminen-toimiala jaetaan Asuminen Suomi ja CEE sekä Asuminen Venäjä -toimialoihin. Asuminen Suomi ja CEE vastaa aiempaa Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa -liiketoiminta-aluetta. Toimitilat ja infra -toimiala säilyy ennallaan.

YIT Oyj:n kolme raportoitavaa toimialaa 1.1.2015 alkaen ovat

  • Asuminen Suomi ja CEE
  • Asuminen Venäjä
  • Toimitilat ja infra

Asuminen Venäjä -toimialan johtajaksi nimitetään KTM Teemu Helppolainen, joka on toiminut vastaavan liiketoiminta-alueen johtajana. Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtajaksi nimitetään DI Antti Inkilä. Hän on toiminut YIT:llä useissa eri tehtävissä, joista viimeisimpänä on ollut vetovastuu Kerrostalot Pääkaupunkiseutu -yksiköstä Suomessa. YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemen vastuualueena on Toimitilat ja infra .

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa kuluttajille myytyjen asuntojen määrän arvioidaan olevan Suomessa noin 150, Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa noin 70 ja Venäjällä noin 400.

Arviot tulevaisuudesta

YIT arvioi asuntojen hintatason Suomessa pysyvän keskimäärin vakaana, mutta hintojen alueellisen eriytymisen jatkuvan vuonna 2014.  Makrotalouden epävarmuuden ja pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella olevan kuluttajaluottamuksen arvioidaan kuitenkin edelleen vaikuttavan Suomen asuntomarkkinaan.

Asuntorakentamisen volyymin arvioidaan kasvavan Baltian maissa ja Slovakiassa. YIT arvioi asuntojen hintojen nousevan hieman Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maissa. Venäjän heikentyneiden makronäkymien odotetaan vaikuttavan myös Baltian maiden talouksiin.

Venäjällä asuntorakentamisen määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. YIT arvioi asuntojen hintojen pysyvän Venäjällä keskimäärin vakaina ja asuntolainojen korkotason nousevan vuoden lopulla. Venäjän heikentyneet makronäkymät voivat vaikuttaa negatiivisesti asuntomarkkinaan.

Suomessa toimitilojen kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Liiketilojen rakentamisen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla, kun taas toimistorakentamista jarruttavat korkealla pysyttelevät vajaakäyttöasteet.  Baltiassa toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan 9 % vuonna 2014. Slovakiassa toimitilarakentamisen odotetaan laskevan 8 % vuonna 2014.

Suomessa infrarakentamisen arvioidaan laskevan hieman edellisvuodesta.

Toimialaraportointi 1-9 2014

Milj. euroa 7–9/14 7–9/13 Muutos 1–9/14 1–9/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 485,7 454,7 7 % 1 340,2 1 337,6 0 % 1 858,8
Tulos ennen veroja 22,6 29,9 -24 % 66,5 90,3 -26 % 122,8
Sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % 9,1 % 12,3 % 9,1 % 12,3 % 10,3 %
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
35,8 % 37,0 % 35,8 % 37,0 % 37,8 %
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
741,6 774,4 -4 % 741,6 774,4 -4 % 707,6
Tilauskanta kauden lopussa 2 736,0 2 813,4 -3 % 2 736,0 2 813,4 -3 % 2 713,7

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT:n toiveikkuus karisi syksyn mittaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat