Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys kasvoi 29 prosenttia vuodessa

Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on lisääntynyt muita koulutusasteita enemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korkeasti koulutettujen työttömien osuus työikäisestä työvoimasta on kasvanut eniten luonnontieteiden ja tekniikan alalla.

Tekniikan alalla työttömien osuus kasvoi erityisesti vuonna 2009, mutta kasvu on jatkunut myös viime vuosina. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2013 ennakkotietojen mukaan tekniikan alan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien lukumäärä oli viime vuonna 19 167 henkeä, kun vuonna 2012 lukema oli 14 824. Siten työttömien määrä kasvoi vuodessa peräti 29 prosenttia.

Tekniikan alan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien osuus työvoimasta kohosi viime vuonna 8,6 prosenttiin, kun osuus oli edellisvuonna 6,7 prosenttia.

Tekniikan alan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyyden kova kasvuvauhti ei kuitenkaan poikkea yleisestä kehityksestä, sillä työttömyyden kasvu oli viime vuonna yleisesti rajua korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla. Kaikki koulutusalat mukaan luettuna alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen suorittaneilla työttömyys lisääntyi 29 prosenttia sekä ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla 31 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna.

Eri koulutusaloista korkeakoulutettujen työttömien osuus työvoimasta oli tekniikan alalla toiseksi suurin vuonna 2013. Vain humanistisella ja taidealalla osuus oli suurempi (11,0 %).

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys kasvoi 29 prosenttia vuodessa”

Vastaa