Kokeile kuukausi maksutta

Hallinto-oikeudelta vihreää valoa Sierilän vesivoimalaitokselle

Vaasan hallinto-oikeus on 3. maaliskuuta antanut päätöksen Sierilän vesivoimalaitosta koskevista valituksista. Hallinto-oikeus piti voimassa ehdollisena Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän vesitalousluvan.

Vaasan hallinto-oikeus on 3. maaliskuuta antanut päätöksen Sierilän vesivoimalaitosta koskevista valituksista. Hallinto-oikeus piti voimassa ehdollisena Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän vesitalousluvan.

Aluehallintovirasto myönsi vuonna 2011 Kemijoki Oy:lle luvan Rovaniemen kaupungissa Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen sekä vesistön säännöstelyyn. Hallinto-oikeudelle tehtiin yhteensä 50 valitusta hankkeelle myönnetystä luvasta. Kemijoki Oy vaati itse lupamääräyksiin useita muutoksia ja muun muassa lunastusoikeuden myöntämistä vettymisalueelle jääviin rakennuksiin ja rantapadon alueisiin. Haitankärsijät vaativat ensisijaisesti lupapäätöksen kumoamista ja lupahakemuksen hylkäämistä sekä toissijaisesti lähinnä lupamääräysten tiukentamista ja vahingonkorvausten korottamista.

Hallinto-oikeus asetti tiettyjä ehtoja luvalle. Päätöksen mukaan Kemijoki Oy:llä on oltava ennen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat veden tai rakenteiden alle jäävien laaksoarhopopulaatioiden hävittämiselle ja apilakirjokääriäisen hävittämiselle tai heikentämiselle.

Hallinto-oikeuden mukaan hankkeen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin siitä aiheutuvat vahingot, haitat ja edunmenetykset. Hankkeesta aiheutuu vaikeasti rahassa arvioitavissa olevia vahinkoja, haittoja ja muita edunmenetyksiä vesiluonnolle, luonnonympäristölle ja alueen virkistyskäytölle. Rahassa arvioidut hankkeen hyödyt ovat yhteensä 112 miljoonaa euroa ja vahingot, haitat ja muut edunmenetykset yhteensä 8,3 miljoonaa euroa.

Hallinto-oikeus hylkäsi myös Kemijoki Oy:n lunastusvaatimukset ja vaatimuksen töidenaloittamisluvan myöntämisestä rajoitettunakin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Samoin oikeus hylkäsi vaatimukset kalatien rakentamisesta nyt mutta määräsi yhtiön varautumaan jo rakenteiden suunnittelussa kalatien toteutukseen sen jälkeen, kun kalatiet on rakennettu Sierilän alapuolisiin voimalaitoksiin.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Sierilän vesivoimalaitos

Sierilän vesivoimalaitoshanke on kuulunut Kemijoki Oy:n investointisuunnitelmaan jo vuosikymmeniä. Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle yhtiö jätti hakemuksen Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta vuoden 2005 lopulla.

Sierilä olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava laitos ja täydentäisi Lokan tekojärveltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantokoneistoksi. Sierilä sijoittuisi Sieriniemeen Oikaraisen kylälle noin 20 kilometriä Rovaniemeltä itään.

Voimalaitoksen teho olisi 44 megawattia. Vuosienergiaa laitos tuottaisi 155 gigawattituntia, mikä vastaisi noin 35 000 kotitalouden sähköntarvetta.

Kemijoki Oy on arvioinut voimalaitoksen rakentamisen välittömäksi työllisyysvaikutukseksi noin 800 henkilötyövuotta ja välilliseksi noin 900 henkilötyövuotta.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Hallinto-oikeudelta vihreää valoa Sierilän vesivoimalaitokselle”

  1. Oikeus voittaa tässäkin asiassa, nimittäin korkein oikeus. Sitä päätöstä seuraavat vuodet odotellessa voimme korvata Sierilän tuotannon tuulivoimaloilla. Niitä tarvittaisiin vain kymmenkunta. Sopivia vaaroja on Rovaniemellä runsaasti ihan näköetäisyydellä.

  2. Onkohan sanni antanut kemijoki oy.n hallituksessa olevana ohjeet viranonaisiille ”toivottavasta” päätöksestä

  3. Voimalaitosta ei ehkä voikaan rakentaa. Sen voivat estää alueellta löytyneet harvinaiset apilakirjokääriäinen ja laaksoarho. Tuo kääriäinen on perhonen, joka vaatii harvinaisuutensa vuoksi suojelua. Voimala ei sitä hävittäisi, mutta kanta voisi heiketä. Laaksoaron suhteen sen sijaan voidaan hakea poikkeuslupaa, jos yleinen etu on riittävän tärkeä.Sitä saa oikeus lähivuodet pohtia. Rakentamislupaa ei siten ole odotettavissa kuin aikaisintaan vuonna 2018.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat