Kokeile kuukausi maksutta

Rakentamisen työvoimakustannusten nousuvauhti hidastui

Rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 2014 keskimäärin 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 0,2 prosenttia. Kausitasoitetut rakentamisen työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuodessa. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksistä.

Rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 2014 keskimäärin 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 0,2 prosenttia. Kausitasoitetut rakentamisen työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuodessa. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimakustannusindeksistä.

Rakentamisen työvoimakustannusten nousuvauhti hidastui viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä vuotuinen nousuvauhti oli 3,5 prosenttia, toisella neljänneksellä 0,6 prosenttia ja ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia.

Koko vuoden 2014 osalta rakentamisen työvoimakustannukset kohosivat 1,6 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Nousuvauhti hidastui selvästi vuotta aiempaan verrattuna. Vuonna 2013 rakentamisen työvoimakustannukset kohosivat 4,5 prosenttia vuodesta 2012.

Sisältää sosiaalikustannukset

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta.

Työvoimakustannusindeksi sisältää varsinaisen työvoimakustannusindeksin lisäksi kolme sitä täydentävää indeksiä: palkkakustannusindeksin, sosiaalikustannusindeksin sekä työvoimakustannusindeksin ilman kertaluonteisia ja satunnaisia kustannuseriä. Palkkakustannusindeksi kattaa kaikki ennakonperintälain mukaisesti maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot. Indeksi kattaa siis myös luontoiseduista ja optiojärjestelmistä aiheutuvat kustannukset. Sosiaalikustannusindeksi kattaa kaikki yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut.

Kertaluonteisiin ja satunnaisiin kustannuseriin luetaan kaikki ne palkkaerät, jotka eivät sisälly jokaiselta palkanmaksujaksolta maksettavaan ansioon. Näitä eriä ovat tyypillisesti muun muassa tulospalkkiot, lomaraha, lomakorvaus, tuntipalkkaisten muut kuin tehdyn työajan ansioon sisältyvät palvelusvuosilisät, optioista aiheutuvat kustannukset sekä aiemmilta palkanmaksujaksoilta takautuvasti maksetut sopimuskorotukset.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen työvoimakustannusten nousuvauhti hidastui”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat