ET hallitusohjelmasta: Tavoite korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti kannatettava

Energiateollisuus pitää hyvänä hallitusohjelman tavoitetta korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla sekä parantaa näin vaihtotasetta ja energiaomavaraisuutta.

Energiateollisuus pitää hyvänä hallitusohjelman tavoitetta korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla sekä parantaa näin vaihtotasetta ja energiaomavaraisuutta.

”On tärkeää, että hallitus pitää näin oven avoinna mahdollisille uusille ydin-, vesivoima- ja bioenergiaan perustuville päästöttömille ja vähäpäästöisille investoinneille”, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Naukkarinen sanoo, että tavoite uusiutuvan energian osuuden nostamisesta yli 50 prosenttiin 2020-luvulla on kunnianhimoinen. On välttämätöntä, että tähän ohjatessa hallitus pitää kiinni kirjaamistaan teknologianeutraaliuden ja kustannustehokkuuden periaatteista.

Kirjaukset hallinnollisten menettelyiden, kuten lupa- ja valitusprosessien, sujuvoittamisesta ovat Naukkarisen mukaan myös tervetulleita. Toivottavasti niiden toimeenpano käynnistyy välittömästi.

”Investointien toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin ennustettava ja pitkäjänteinen politiikka, mikä tarkoittaa johdonmukaisuutta myös tuki- ja verolinjauksissa. Hallituksen esittämä leikkaus tuulivoiman tukeen ja esimerkiksi verotukseen kohdistuvat kiristykset ovat tässä mielessä erittäin valitettavia”, Naukkarinen sanoo.

Hallitusohjelman kirjaukset polttoaineiden valmisteverojen korotuksista ja mahdollisesta myöhemmästä sähköveron korotuksesta heikentävät kansalaisten ostovoimaa ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Energiateollisuus on erityisen huolissaan yhteistuotannon vaikeasta tilanteesta. Energiatehokas yhteistuotanto on yksi toimivan ja kansainvälisesti kiitellyn energiajärjestelmämme kulmakivistä. Toivommekin, että hallitus vielä harkitsee päätöstään yhteistuotannon hiilidioksidiveron alennuksen poistosta, sillä se heikentäisi CHP:n kilpailukykyä entisestään, Naukkarinen painottaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “ET hallitusohjelmasta: Tavoite korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti kannatettava”

Jätä kommentti