Kokeile kuukausi maksutta

Uusi hallitus kiristää valitusmenettelyä rakentamis- ja ympäristöasioissa

Uusi hallitus tiukentaa selvästi rakentamis- ja ympäristöasioita koskevien valitusten ehtoja. Tiedot käyvät ilmi hallitusohjelman liitepaperista.

Uusi hallitus tiukentaa selvästi rakentamis- ja ympäristöasioita koskevien valitusten ehtoja. Tiedot käyvät ilmi hallitusohjelman liitepaperista.

Kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista. Valituslupapäätöksen saamiselle asetetaan sitova määräaika.

Maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitustapausten oikeudenkäyntimaksuja korotetaan. Lisäksi selvitetään siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen.

ELY-keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan konsultoivaksi ja niiden valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan.

Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luovutaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin.

Viranomaiskäsittelylle asetetaan kaavoitusprosessissa, mukaan lukien YVA, sitovat käsittelyajat.

Toimistoja helpommin asunnoiksi

Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja täydennysrakentamista sujuvoitetaan ottamalla käyttöön kevennetty kaavamenettely.

Rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi edistetään. Muutoksen jälkeen rakennuksen korjaaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia velvoitteita esimerkiksi esteettömyys- ja äänieristysvaatimusten osalta.

Energiatehokkuusvaatimusten osalta energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa sääntelyssä on hallituksen mukaan hyödynnettävä kaikki direktiivin sallimat joustot ja poikkeusmahdollisuudet.

Kaupan laatuluokituksesta kaavoituksessa luovutaan. Suuryksikkösääntelyä kevennetään keskustatoimintojen alueella.

Kaavoitus- ja rakennussuojelulainsäädäntöä muutetaan siten, että suojelulla ei estetä asuinrakennusten esteettömyyden poistamista, esimerkiksi hissien jälkiasentamista.

Rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueilla lisätään muun muassa siten, että yleiskaava voisi nykyistä laajemmin toimia rakentamisen perusteena. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön joustavoitetaan.

Puurakentamisen normit yhdenmukaisiksi

Maankäyttö- ja rakennuslakiin luodaan edellytykset nykyistä selvästi laajemmille mahdollisuuksille pienimuotoiseen piharakentamiseen ja erilaisten toimenpiteiden kuten aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen toteuttamiseksi ilmoitusmenettelyllä.

Erityisesti puurakentamisen edistämiseksi luodaan valtakunnallisesti samat rakentamisen standardit ja koko maassa rakennuslupakäsittelyssä yleisesti yhteisesti hyväksyttävät tekniset ratkaisut.

Rakennuslupa-asioissa toteutetaan asiakkaan kannalta yhden luukun periaate sekä viranomaistoimipisteissä että sähköisessä asioinnissa.

Esteettömyyssäännöksiä löysennetään

Hallitus helpottaa esteettömyysmääräyksiä. Täysin esteettömiksi asunnoiksi tarvitsee tulevaisuudessa rakentaa vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista.

Korjausrakentamisen helpottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien menetelmä.

Asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa peruskorjaus-, esteettömyys- ja täydennysrakentamisessa sujuvoitetaan.

Normitalkoiden listalla väestönsuojat

Hallitus käynnistää kärkihankkeena valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot muiden kustannusten ja byrokratian vähentämiseksi. Normitalkoot koskevat esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen rakentamista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uusi hallitus kiristää valitusmenettelyä rakentamis- ja ympäristöasioissa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat