Kokeile kuukausi maksutta

”Tulorajojen tarkistus kyykyttäisi vuokralaisia”

Hallituksen ehdotus uusien Ara-asukkaiden tulorajojen tarkistuksesta viiden vuoden välein ei toisi valtiolle säästöjä vaan lisäisi sekä byrokratiaa että asumisen kustannuksia, Vuokralaiset ry arvioi.

Hallituksen ehdotus uusien Ara-asukkaiden tulorajojen tarkistuksesta viiden vuoden välein ei toisi valtiolle säästöjä vaan lisäisi sekä byrokratiaa että asumisen kustannuksia, Vuokralaiset ry arvioi.

Yhdistyksen mielestä tulorajatarkistus lisäisi kohtuuttomasti sitä taakkaa, jota pienituloiset kansalaiset joutuvat kantamaan tulevista leikkauksista.

Vuokralaiset ry nostaa esiin viisi merkittävää seikkaa, miksi tulorajatarkistusta ei pitäisi ottaa käyttöön kasvukeskuksissa, kuten hallitus esittää.

Yhdistyksen mukaan tulorajatarkistus ei kannusta asukasta kehittymään työmarkkinoilla, koska pienikin tulorajojen nousu voi johtaa kodin menettämiseen. Kodin sijainti vaikuttaa laaja-alaisesti aina myös lasten hoitopaikkoihin ja koulun käyntiin.

Hallitus tavoittelee normien purkamista, mutta tulorajanormi on Vuokralaisten mukaan uusi normi, joka lisää työvoimakustannuksia ja siten asumisen kustannuksia, jotka jo nyt ovat kasvukeskuksissa kohtuuttoman korkeat. Asukkaat maksavat vuokrissa kaikki asumisen kustannukset.

Vuokralaisten mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa ja nostaa siten väistämättä niiden vuokratasoa, joka jo nyt on kohtuuton. Tulorajanormin sijaan tarvitaan toimenpiteitä, jotka lisäävät asuntotuotantoa.

Yhdistyksen mukaan segregaatio lisääntyy eli alueet eriarvoistuvat, mitä pidetään yhteiskunnan kehittymisen kannalta vaarallisena ilmiönä. Maahanmuuton lisääntyessä segragaation ehkäiseminen on yhä tärkeämpi tavoite.

Lisäksi vuokra-asumisen maine tasavertaisena asumismuotona heikkenee. Vuokra-asumisen leimautuminen vain köyhimpien asumismuodoksi vie Suomea kohti luokkayhteiskuntaa.

”Nykyisissä ARA-kohteissa asuu eri tulotasoilla olevia asukkaita, mikä on todettu yhteiskunnan kannalta hyväksi asiaksi. Siksi on käsittämätöntä, että hallitus ehdottaa toimenpidettä, jonka sekä asukkaat, kiinteistöjen omistajat että yhteiskuntapoliittiset asiantuntijatahot kokevat erittäin haitalliseksi. Vuokralaisten piirissä ehdotus koetaan jopa kiusaamiseksi”, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “”Tulorajojen tarkistus kyykyttäisi vuokralaisia””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat