Helsinki kaavailee rakentamista Rastilan leirintäalueen ympäristöön

Helsinki on työstänyt yleiskaavaehdotusta vuoden takaisesta luonnoksesta. Kaavan perusratkaisut on säilytetty ennallaan, mutta rakentamisalueiden rajoja on paikoin tarkistettu saadun palautteen ja lisäselvitysten perusteella.

Rastilan alue Helsingin yleiskaavaehdotuksessa

Uutena rakentamisalueena ehdotukseen on lisätty Rastilan leirintäalueen ympäristö. Leirintäalueelle on osoitettu uusi sijainti Uutelasta.

Tuomarinkylän kartanon ja Talin golfkentän alueita on tarkasteltu yhdessä alueiden toimijoiden kanssa.”Keskustelujen perusteella uskon, että on löydettävissä ratkaisuja, joissa molempien osapuolten intressit kohtaavat. Jatkamme tarkempien suunnitelmien työstämistä yhteistyössä”, yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies sanoo.

Muutoksia on tehty lisäksi ehdotuksen kaavamääräyksiin. Oikeusvaikutteisiksi on merkitty varsinaisen kaavakartan ohella teemakarttojen esitykset valtakunnallisesti merkittävistä maisema- ja kulttuuriympäristöistä, Natura-alueista, luonnonsuojelualueista sekä Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavista alueista.

Lisäselvityksiä on luonnoksen valmistumisen jälkeen tehty yleiskaavan taloudellisista vaikutuksista, kaupunkibulevardien seudullisista vaikutuksista ja Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardista sekä Natura-alueisiin kohdistuvista vaikutuksista.

”Yleiskaava luo pohjan kaupungin taloudelliselle menestykselle. Yleiskaavan on arvioitu mahdollistavan yksityisiä rakentamisinvestointeja 45 miljardin euron arvosta vuoteen 2050. Infra- ja liikenneinvestointitarve olisi vastaavasti 10–12 miljardia euroa. Yleiskaavalla voi siis olla todella merkittävä taloudellinen vaikutus”, yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen toteaa.

Raideliikenne ja kaupunkibulevardit edelleen keskeisiä

Vuoden takaisen luonnoksen tapaan uudessa yleiskaavaehdotuksessa Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille. Helsinki olisi edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia olisivat kaupunkimetsät ja kulttuuriympäristöt.

Uudesta rakentamisesta karkeasti ottaen kolmannes on sijoitettu kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin, kolmannes täydennysrakentamisena erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja kolmannes uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn tiistaina 6. lokakuuta. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen ehdotuksesta pyydetään lausunnot ja se tulee nähtäville mielipiteitä varten. Mielipiteet ja lausunnot käsitellään syksyllä 2016 lautakunnassa, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2016. Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Uusi yleiskaava tarvitaan muun muassa siksi, että Helsingin on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja kasvavalle väestölleen. Yleiskaavan lähtökohtana on ollut tavoite, jonka mukaan Helsingissä on noin 860 000 asukasta vuonna 2050.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki kaavailee rakentamista Rastilan leirintäalueen ympäristöön”

Vastaa