Kokeile kuukausi maksutta

Suomen Pankki esittää asuntolainoihin uusia rajoitteita

Suomen Pankin mukaan taloutemme heikko tila ja kotitalouksien velka ovat rahoitusjärjestelmämme riskejä. Jotta asuntolainamarkkinoiden mahdollista ylikuumenemista ja kotitalouksien velkaantumista on valmius hillitä, viranomaiset tarvitsevat uusia keinoja työkalupakkiinsa.

Suomen talouden taantuma on näkynyt asuntomarkkinoilla toistaiseksi verrattain lievänä mutta pitkäkestoisena hintojen laskuna. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut. Reaalitalouden hauraus voi lisätä kotimaisen rahoitusjärjestelmän riskejä, mikäli toistaiseksi pieninä pysyneet luottotappiot alkavat kasvaa.

Suomen Pankki kirjoittaa vakausarviossaan, että asuntolainakannan suureneminen on vuoden 2015 aikana hieman nopeutunut parin vaimeamman vuoden jälkeen. Uusien nostettujen asuntolainojen euromäärän lisääntymisen ohella asuntolainakannan kasvua on tukenut pankkien myöntämien lyhennysvapaiden tai muiden lainanhoitojoustojen käytön yleistyminen. Asuntolainakannan viimeaikainen kasvu on kuitenkin ollut maltillista 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kehitykseen nähden. Esimerkiksi syyskuussa 2015 asuntolainakannan vuosikasvu oli runsaat 2 prosenttia.

Asumiseen liittyvän velan suhteellinen merkitys on kuitenkin yhä kasvanut. Asuntoyhteisöjen ja etenkin asunto-osakeyhtiöiden luottokanta on viime aikoina kasvanut selvästi kotitalouksien asuntolainakantaa nopeammin. Kotitalouksien asunto-osakeyhtiölainat olivat kesäkuussa 2015 lähes 14 miljardia euroa eli 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näiden lainojen osuus kotitalouksien koko velkakannasta oli runsaat 10 prosenttia.

Asuntovelallisten velanhoitokyky on heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta säilynyt keskimäärin hyvänä, ja asuntolainoista pankeille syntyneet järjestämättömät saamiset suhteessa lainakantaan ovat pysyneet pieninä. Kesäkuun 2015 lopussa pankkien järjestämättömät asuntolainasaamiset olivat runsaat 1 miljardia euroa eli 1,2 prosenttia asuntolainakannasta.

Asuntolaina-aikojen pidentyminen tai lyhentämättömien asuntolainojen yleistyminen poikkeuksellisen keveän rahapolitiikan oloissa lisäisivät asuntomarkkinoiden riskejä. Niinpä Suomen Pankki esittääkin uusia keinoja asuntomarkkinariskien torjuntaan:

  1. rajoittaa uusien asuntolainojen enimmäiskokoa suhteessa lainanottajan velanhoitokykyyn
  2. rajoittaa laina-aikojen pituutta
  3. asettaa vaatimuksia asuntolainojen lyhentämiselle.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Suomen Pankki esittää asuntolainoihin uusia rajoitteita”

  1. Ja mitenköhän uusien lainojen rajoittaminen vähentää vanhoihin lainoihin liittyvää riskiä? Jatkumoa suomalaiseen typeryyteen. Jotta menisi mahdollisimman huonosti, niin pitää tehdä kaikki, jotta menisi vielä huonommin. Todennäköisesti ne jotka tässä taloustilanteessa uskaltavat ostaa asunnon, pystyvät sen myös maksamaan. Ihan turha hankaloittaa lisää talouden elpymistä.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat