Kokeile kuukausi maksutta

Yksinasuvan pienituloisen tulotaso jää alle kohtuullisen minimitoimeentulon asumismenojen jälkeen

Pienituloisilla menee asumismenoihin lähes kaksinkertainen osuus tuloista muuhun väestöön verrattuna. Osuus on suuri erityisesti yksin asuvilla ja kaupungeissa asuvilla pienituloisilla. Yksinasuvien pienituloisten tulotaso jää asumismenojen jälkeen alle kohtuullisen minimitoimeentulon. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Pienituloisilla menee asumismenoihin lähes kaksinkertainen osuus tuloista muuhun väestöön verrattuna. Osuus on suuri erityisesti yksin asuvilla ja kaupungeissa asuvilla pienituloisilla. Yksinasuvien pienituloisten tulotaso jää asumismenojen jälkeen alle kohtuullisen minimitoimeentulon. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Suomessa elää yli puoli miljoonaa aikuista pienituloisissa kotitalouksissa.

Noin puolet pienituloisista saa jotain Kelan maksamaa asumistukea. Asumistuet tasoittavat eroja asumismenojen tulo-osuudessa mutta eivät poista eroja kokonaan. Kaikista Kelan asumistukiin oikeutetuista asuntokunnista vajaa kolmannes näyttäisi olevan oikeutettu asumiskustannusten korvaukseen myös toimeentulotuesta, pienituloisista vajaat puolet.

Työikäiset pienituloiset asuvat omistusasunnossa selvästi harvemmin kuin muut työikäiset, ja heidän omistusasuntonsa sijaitsevat muita yleisemmin maaseudulla. Myös asunnottomuus on erityisesti pienituloisten ongelma. Rekisteritiedot viittaavat suurempaan asunnottomien määrään kuin asunnottomuustilastot. Muiden asuinolojen osalta pienituloiset eivät erotu yhtä selvästi muusta väestöstä.

Hallitusohjelmalla ristiriitaisia vaikutuksia pienituloisten asuinoloihin

Hallituksen valmistelemat toimenpiteet ara-vuokra-asuntojen vuokrien laskemiseksi voivat pienentää pienituloisten asumismenoja. Myös asumistukea saavien ohjaaminen ara-vuokra-asuntoihin sekä ara-vuokra-asuntojen tulorajojen palauttaminen ja asukkaiden tulojen seuranta saattavat pienentää pienituloisten asumismenoja, mutta riskinä on uusien kannustinloukkujen syntyminen.

Hallitusohjelman toimet voivat myös johtaa nykyistä voimakkaampaan pienituloisuuden alueelliseen keskittymiseen. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvat pienituloiset kokevat muita vuokralla asuvia pienituloisia vähemmän ongelmia asuinympäristössään – esimerkiksi melua, rikollisuutta, väkivaltaa tai ilkivaltaa. Näin ollen hallitusohjelman toimet tulevat oletettavasti lisäämään pienituloisten kokemia asuinympäristöön liittyviä ongelmia.

”Haittojen minimoimiseksi tulorajoja ei tulisi asettaa liian alhaisiksi ja tuloja tulisi tarkastella useammalta vuodelta, jotta hetkellisesti parantunut tilanne ei johtaisi asunnon menettämiseen. Lisäksi tulisi muilla keinoilla pyrkiä torjumaan köyhyyden alueellista keskittymistä”, THL:n erikoistutkija Timo Kauppinen toteaa.

Ara-vuokra-asuntojen uudistuotannolle on tarvetta erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja tässä tulisi muistaa myös pienituloisille tärkeät pienasunnot.

Raportissa tarkasteltiin pienituloisten asuinoloja täysi-ikäisessä väestössä vuosina 2011–2012 ja arvioitiin rekisteriaineiston avulla toimeentulotuesta korvattavia asumiskustannuksia ja asunnottomuutta. Pienituloisella tarkoitetaan raportissa henkilöä, jonka kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti laskettuna olivat alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Yksinasuvan pienituloisen tulotaso jää alle kohtuullisen minimitoimeentulon asumismenojen jälkeen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat