Yli puolelta kunnista puuttuu kiinteistöstrategia ja se näkyy sisäilmaongelmien selvittelyissä

Uuden selvityksen mukaan vain 40 prosentilla kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia. Yhtenäisten toimintatapojen puute kunnissa on merkittävä tekijä sisäilmaongelmien taustalla ja ongelmien ratkaisujen etsimisessä.

Sisäilman haitallisuutta ei voi arvioida toksisuustesteillä – väärät johtopäätökset voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja

Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä. Oireilun syiden selvittämiseen ja terveysriskien arviointiin on esitetty ratkaisuksi toksisuustestejä, josta osasta on jo kaupallisiakin sovelluksia. Nykyiset toksisuustestit eivät kuitenkaan sovellu sisäilmahaittojen arviointiin.

 

Naisilla on selvästi miehiä enemmän sisäilmaoireita niin työpaikoilla kuin kotonakin

Erityisen paljon oirehtivat kuntapuolella (hoito- ja opetusaloilla) työskentelevät naiset. Oirehtiminen on vain lisääntynyt viime vuosina verrattuna 1990-luvun loppuun, vaikka sisäilmasta on valmistunut suuria tutkimusohjelmia ja rakentamisen laatuun ja kosteudenhallintaan on panostettu valtavasti.