Rakentaminen Auri Häkkinen Ei kommentteja

Jari Partanen pitää hallitusohjelman kirjauksia normityön punaisena lankana

”Asumista ja rakentamista koskevaa säädösten sujuvoittamista tehdään hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Liitteessä 4 on erittäin selkeä työohjelma asuntorakentamista koskien”, poliittinen valtiosihteeri Jari Partanen (kesk) korostaa Rakennuslehden haastattelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Jari Partanen luotsaa virkamiesten normityötä.

Partanen on keskustaministereiden yhteinen poliittinen valtiosihteeri. Hän johtaa säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmää, jossa on edustus kaikista ministeriöistä. Partasella tuntuu olevan teknokraattinen tapa koordinoida täytäntöönpanoa.

Sujuvoitetaan säädöksiä -norminpurkuhanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Sitä johtaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).

Rakentamista koskevien säädösten osalta kyseessä eivät ole ensimmäiset normitalkoot. Aiempien hallitusten hallitusohjelmiin tekemät normien purkua koskevat kirjaukset ovat olleet sen verran epämääräisiä, etteivät ne ole johtaneet täytäntöönpanoon. Talkoot ovat jääneet siten selvitystasolle.

”Tällä hankkeella on nyt poliittinen tuki ja samalla odotetaan tuloksia”, Partanen sanoo.

”Käymme mielenkiintoista keskustelua säädösten laadusta. Valta ja vastuu huolellisesta lainvalmistelusta on toimivaltaisissa ministeriöis­sä. Vastuu tarkoittaa myös vaikutusarvioiden tekemistä”, hän korostaa.

Arviointineuvosto punnitsee vaikutukset

Helmikuun alussa astui voimaan asetus lainsäädännön vaikutusarvioelimestä. Parhaillaan kootaan arviointineuvostoa, jossa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Se tulee valtioneuvoston kanslian alaisuuteen, missä kaksi virkamiestä tekee sille valmistelevaa työtä.

”Tällainen säädösten vaikutuksia punnitseva elin on monissa EU-maissa. Sen perustamista pohjustettiin jo viime vaalikaudella. Se keskittyy erityisesti säädösten taloudellisten vaikutusten arviointiin. Neuvoston työ pitäisi saada käyntiin maaliskuun aikana. Ensimmäiseksi luodaan vaikutusarvioiden kriteerit”, Partanen kertoo.

Rakentamista ja kaavoitusta koskevan sääntelyn sujuvoittamista miettii ympäristöministeriössä rakennusneuvos Matti Vatilon vetämä työryhmä. Sen on määrä tehdä toukokuussa esityksensä.

”Asuntopolitiikkaan liittyvissä kirjauksissa on otettu huomioon, millaiseksi maisema menee muuttoliikkeen kannalta. Harvenevassa Suomessa tilanne on erilainen kuin kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Valtion ja kuntien väliset MAL-sopimukset ovat tärkeässä roolissa. Rakentamiskustannuksiin ja tonttikustannuksiin vaikuttaminen on erittäin relevanttia”, Partanen sanoo.

Kevytkaavalle ei tyrmäystä

Maan kymmenen suurinta rakennusvalvontaa on esittänyt, että kaupunkien pitäisi saada määräaikainen, uudisrakentamista koskeva alueellinen poikkeamistoimivalta, joka mahdollistaa alueiden täydennysrakentamiseen. Esityksen mukaan kyseessä on niin kutsuttu kevytkaava.

”Olen perehtynyt huolella ja harkitusti kaupunkien tekemään esitykseen. Sitä ei pidä missään nimessä tyrmätä, vaan se kannattaa punnita huolella”, Partanen sanoo.
Partasen mukaan hallitusohjelmaan kirjattuun esteettömyysmääräysten höllentämiseen ollaan menossa. ”Se pitää tehdä hyvällä harkinnalla ja luovuutta käyttäen.”

Väestönsuojamääräysten keventämistä pohtii sisäministeri Petteri Orpon (kok) äskettäin asettama työryhmän. Aiemmin asialla on ollut ympäristöministeriö, ja sen ehdotukset eivät ole johtaneet keventämiseen.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia