Kokeile kuukausi maksutta

Jätevesien käsittelyn tehostaminen nostaisi jätevesimaksuja jopa kymmeniä prosentteja

Jätevesien pääravinteiden fosforin ja typen nykyistä tehokkaampaan poistamiseen on useita teknisiä ratkaisuja. Vesilaitosyhdistyksen teettämässä selvityksessä niiden toteuttamisen kustannukset osoittautuivat kuitenkin korkeiksi.

Jätevesien pääravinteiden fosforin ja typen nykyistä tehokkaampaan poistamiseen on useita teknisiä ratkaisuja. Vesilaitosyhdistyksen teettämässä selvityksessä niiden toteuttamisen kustannukset osoittautuivat kuitenkin korkeiksi.

Typenpoiston tehostaminen 80–90 prosentin poistotehoon kaikilla puhdistamoilla vaatisi 400–600 euron investoinnit. Vastaavasti fosforinpoiston merkittävä tehostaminen edellyttäisi 200–600 miljoonan euron investoinnit tavoitetasosta riippuen. Jätevesimaksut nousisivat typenpoiston takia 5–17 prosenttia ja fosforinpoistoa tehostettaessa 1–16 prosenttia. Suuri vaihtelu johtuu siitä, että lähtötilanne vaihtelee puhdistamoittain.

Jätevesissä on haitallisia orgaanisia aineita, kuten lääkeainejäämiä ja palonsuoja-aineita. Haitallisten aineiden poistamiseen soveltuvia teknisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi otsonointi ja aktiivihiilikäsittely. Niiden toteutus vaatisi tavoitetasosta riippuen noin 700–1 400 miljoonan euron investoinnit, ja samalla jätevedenpuhdistuksen energiankulutus kasvaisi noin 30–80 prosenttia. Jätevesimaksuihin aiheutuisi 9–41 prosenttia korotus.

Tällä hetkellä lannoitevalmisteiksi prosessoitu puhdistamoliete ja sen sisältämä fosfori hyödynnetään viherrakentamisessa tai maataloudessa. Selvityksessä arvioitiin fosforin talteenoton vuosittaisiksi lisäkustannuksiksi 60–90 miljoonaa euroa. Talteen otetun fosforin arvo nykyhinnalla olisi 2–4 miljoonaa euroa. Fosforin talteenoton tehostaminen vaatisi noin 5–14 prosentin korotuksen jätevesimaksussa. Kustannusarviot perustuvat menetelmiin, joita ei toistaiseksi ole täydessä mittakaavassa toteutettu.

Vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä kertoo, että selvityksellä haluttiin saada lisätietoa uusimmista tekniikoista, niiden vaikutuksista kustannuksiin ja energiankulutukseen sekä erityisesti arvioida niiden soveltuvuutta juuri Suomen olosuhteisiin. ”Suomessa on viileät jätevedet moniin muihin maihin verrattuna, mikä voi vaikuttaa tekniikoiden soveltuvuuteen. Fosforin poiston perustuminen kemialliseen saostukseen taas rajoittaa joidenkin fosforintalteenottotekniikoiden käytettävyyttä.”

Suuri osa haitallisista aineista on peräisin tavallisista kotitalouksista ja niissä käytettävistä tuotteista. Toivikko toteaa, että haitallisten aineiden kuormitusta on järkevä vähentää ensisijaisesti niiden käyttöä rajoittamalla, sillä selvitys osoittaa, että niiden poistaminen jätevedenpuhdistamoilla olisi kallista ja kuluttaisi paljon energiaa.

Anna Mikola selvityksen tehneestä Ramboll Finland Oy:stä kertoo tarkastelun osoittavan, että erilaisia teknisiä ratkaisuja on olemassa, mutta niiden kustannustehokkuus on usein heikko. Selvityksessä nousi esiin myös uusia ja lupaavia tekniikoita, joiden toimivuudesta ja kustannustasosta ei kuitenkaan vielä ole takeita. Alan kehitystä kannattaa kuitenkin seurata.

Vesilaitosyhdistyksen teettämässä selvityksessä tarkasteltiin erilaisia yhdyskuntajätevesien käsittelyn tehostamisen menetelmiä ravinteiden poiston, hygienisoinnin, haitta-aineiden ja mikromuovien poiston sekä fosforin talteenoton näkökulmasta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Jätevesien käsittelyn tehostaminen nostaisi jätevesimaksuja jopa kymmeniä prosentteja”

  1. Tässä asiassa sitten ei ole varaa kehittää? Olisin itse henkilökohtaisesti valmis maksamaan sen jätevesimaksun korotuksen, Suomen luonto on sen verran arvokas että sitä pitää suojella parhain keinoin jos kerta vaihtoehtoja on tarjolla. Ja muutenkin, lääkkeitä käytetään entistä enemmän ja niitä joutuu viemäriin joko suoraan tai välillisesti koko ajan entistä enemmän. Lääkkeet vaikuttavat eläimien käytökseen ja lisääntymiskykyyn. Mutta ei täällä luontoarvot paljoa enää paina, vihreitäkään ei kiinnosta kuin kiusanteko ja monikulttuurisuuden ihannointi. Luonnonsuojelu on hippien touhua.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat