Kokeile kuukausi maksutta

Rakennusliikkeet odottavat suhdannekuvan vahvistuvan yhä

Rakennusyritysten suhdanteet ovat kohentuneet alkukesällä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n heinäkuussa tekemässä suhdannetiedustelussa yritykset kuvasivat suhdanteiden nykytilannetta jo vähän keskimääräistä vahvemmaksi. Yhtiöt myös ennakoivat suhdannekuvan vahvistuvan edelleen jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana.

Rakentamisen tämän hetken suhdannetilanteen saldoluku oli heinäkuussa +7, kun se oli edellisessä tiedustelussa huhtikuussa -2. Vastaavasti rakennusliikkeiden suhdannenäkymiä lähitulevaisuuteen kuvaava saldoluku oli heinäkuussa +16, kun se oli huhtikuussa +28. Vahvistuvia suhdanteita loppuvuodelle ennusti 21 prosenttia yrityksistä, ja ainoastaan 5 prosenttia uskoi tilanteen heikkenemiseen. Lähes kolme neljäsosaa eli 74 prosenttia yrityksistä odotti vakaita suhdanteita.

Tiedustelun vastaajayritysten tuotanto kasvoi tasaisesti alkukesällä. Tuotannon kasvun yhtiöt odottavat olevan kohtalaista alkusyksyllä. Myös viimeiselle vuosineljännekselle on odotuksia tuotannon tasaisesta kasvusta.

Rakentamisessa uusien tilausten määrä pysyi lähestulkoon ennallaan huhti-kesäkuussa. Tilauskanta on jatkanut paranemista, mutta se on edelleen hieman normaalia matalampi. Rakennusyhtiöt odottavat uusien tilausten määrän ennustetaan kasvavan jonkin verran alkusyksyllä.

Rakennusyhtiöiden henkilöstömäärä pysyi alkukesällä ennallaan. Tarvetta lisätä henkilöstöä näyttäisi kuitenkin olevan, sillä rekrytointivaikeudet ovat nousseet suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi. Näin ilmoitti 34 prosenttia vastaajista. Loppuvuonna henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan loivasti, kun tilannetta arvioidaan kausivaihtelusta puhdistetuilla luvuilla.

Myyntihintojen ja kustannusten odotetaan kohoavan jonkin verran ja kannattavuuden arvioidaan paranevan viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tuoteteollisuuden suhdanne parantunut

Rakennustuoteteollisuus arvioi suhdannetilanteensa parantuneen, ja yhtiöt kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannetta jonkin verran keskimääräistä vahvemmaksi. Tuoteteollisuuden odotukset loppuvuodelle ovat edelleen hyvät, vaikka voimakkaimman suhdannenousun ennustetaan laantuvan. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +10, kun vastaava lukema oli huhtikuussa +59.

Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä on kasvanut laajalti. Lähikuukausina sen odotetaan pysyvän vakaana, mutta viimeiselle neljännekselle odotetaan kasvua. Tilauskanta on noussut yli keskimääräisen. Kannattavuus vahvistui valtaosalla yrityksistä, ja sen odotetaan kohoavan myös lähikuukausina.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 167 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 290 000 henkeä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusliikkeet odottavat suhdannekuvan vahvistuvan yhä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat