Rakennusliikkeet odottavat suhdannekuvan vahvistuvan yhä

Rakennusyritysten suhdanteet ovat kohentuneet alkukesällä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n heinäkuussa tekemässä suhdannetiedustelussa yritykset kuvasivat suhdanteiden nykytilannetta jo vähän keskimääräistä vahvemmaksi. Yhtiöt myös ennakoivat suhdannekuvan vahvistuvan edelleen jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana.