Kokeile kuukausi maksutta

Hallitus toteutti kiistellyn muutoksen – vuokra-asuntoihin tulorajat

Hallitus päätti 1.9.2016 päättyneessä budjettiriihessä kiistellystä asuntopoliittisesta muutoksesta.

Valtion tukemiin Ara-asuntoihin otetaan käyttöön tulorajat. Kuukausituloraja on 3000 euroa.

Hallituksen tavoitteena on, että Ara-sunnot kohdistuisivat nykyistä paremmin pienituloisille.

Jatkossa tuloja myös tarkistetaan asumisen aikana. Sähköisen tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä valmistellaan esitys määräaikaisten tulotarkastusten käyttöönotosta ARA-asuntojen asukasvalinnassa.

Suuret vuokranantajat ovat vastustaneet muutosta turhana ja byrokratiaa lisäävänä. Sen myös pelätään aiheuttavan uusia tuloloukkuja.

Asuntorakentamiseen tukea

Hallitus sopi myös asuntotuotantoa tukevista toimista, joiden arvioidaan lisäävän asuntotuotantoa noin 1 000 asunnon verran.

Toimenpiteet lisäisivät investointeja yli 200 miljoonalla eurolla ja niiden työllisyysvaikutukset olisi runsaat 2 000 henkilötyövuotta.

Pitkien korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta nostetaan asumisoikeusasuntojen osalta 160 miljoonalla eurolla siten, että hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 410 miljoonaa euroa.

Lisäksi YM:ssä on käynnissä säädöshanke asumisoikeusjärjestelmän uudistamisesta rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta.

Pitkiä korkotukilainoja koskeva omavastuukorko lasketaan vuokra-asuntojen osalta 1,7 %:iin vuoden 2019 loppuun asti ja aloitetaan lainanlyhennysohjelman muuttaminen nykyistä etupainotteisemmaksi

Välimalli voi saada enemmän lainoitusta

Hallituksen mukaan luovutaan lyhyitä korkotukilainoja koskevasta erillisestä 80 miljoonan euron hyväksymisvaltuudesta ja liitetään se osaksi yleistä korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta.

Muutos mahdollistaa lyhyen korkotuen eli välimallin asuntojen aiottua suuremman tuotannon, jos pitkä korkotuki tai asumisoikeustuotanto eivät houkuta rakennuttajia.

Toimenpide lisää joustoa korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden käyttämiseen. Valtuuden käyttöä ohjataan valtioneuvoston hyväksymällä käyttösuunnitelmalla vuoden alussa, jolloin eri tuotantomuotojen kysynnästä on tarkempaa tietoa.

Omavastuukorko alenee

Korkotukilainansaajien maksettavaksi jäävän omavastuukoron alentaminen 1,7 prosenttiin koskee vuokra-asuntojen uudistuotantoa ja perusparannuslainoja.

Toimenpiteellä lisätään hallituksen mukaan kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, tuetaan MAL-sopimusten toteutumista ja edistetään työllisyyttä sekä rakennusalan että työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta.

Koronalennuksen koskiessa myös perusparannuslainoja toimenpiteen työllisyysvaikutukset ulottuvat koko maahan. Muutoksen määräaikaisuus kannustaa asuntohankkeiden nopeaan aloittamiseen.

Investointiavustus kasvaa

Erityisryhmien investointiavustusten myöntämisvaltuutta nostetaan 10 miljoonalla eurolla, 130 miljoonaan euroon.

Korkotukilainan saajia koskeva yleishyödyllisyysvaatimus muutetaan kohdekohtaiseksi.

Kiinteistövero nousee

Rakentamattoman maan kiinteistöveroa korotetaan 9 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöveron korotuksella edistetään asuntorakentamista, jolla edistää työvoiman liikkuvuutta.

Kaikkiaan kiinteistöveroa korotetaan hallitusohjelmassa olevan linjauksen lisäksi 50 miljoonalla eurolla.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Hallitus toteutti kiistellyn muutoksen – vuokra-asuntoihin tulorajat”

  1. Koska tulorajat on poistuneet Arava-asunnoista. Itse kun asuin 10 vuotta sitten Arava-lainoitetussa talossa, niin kyllä siinä oli tuloraja (ja omaisuusraja) ja vuokranantajalle piti tuoda verotodistus.

    Tosin asumisen aikana tulorajaa ei tarkistettu.

  2. ”Koska tulorajat on poistuneet Arava-asunnoista. Itse kun asuin 10 vuotta sitten Arava-lainoitetussa talossa, niin kyllä siinä oli tuloraja (ja omaisuusraja) ja vuokranantajalle piti tuoda verotodistus.”

    ARA-asunnoissa ei ole ollut vuosiin tulorajaa. Tuloarvostelu kylläkin. Eli tulotietoja on pitänyt käyttää yhtenä asukkaiden ensisijaisuusjärjestykseen laittamisen perusteena. Mutta isoillakin tuloilla ARA-asunnon on voinut saada, jos kukaan oikein pienituloinen ei ole asuntojonossa ollut edellä. Jatkossa tulee 3000 euron tuloraja, mutta se koskee vain tulorajan asettamisen jälkeen tulevia uusia asukkaita ja sitäkin tarkastetaan alussa vain asukasvalintatilanteessa. Aikeissa on, että sitten kun aikanaan Suomeen tulee ns. sähköinen tulorekisteri, jota nyt ollaan kehittämässä, tulisi tämän jälkeen myös määräaikavälein tulorajan tarkastus. Tarvittava tieto tulotason mahdollisesta ylityksestä tulisi sähköisestä tulorekisteristä, joka hälyttäisi tulorajan ylitystilanteessa, jolloin vuokranantajien ei tarvitisi itse nähdä asukkaidensa tarkkoja tulotietoja tai kysellä tulojen kehitystä asumisaikana asukkailta.

  3. Nimimerkki ”ajatus” on oikeassa. Tekniikka on todella hyvin kehittymässä siihen, että sen avulla päästään asukkaita irtisanomaan liukkaammin kuin mitä nyt yhtiöt panevat duunareita kilometritehtaalle. Huoneenvuokralakiin lienee jo tekeillä säännös, jonka mukaan tulojen nousu ja rikastuminen ovat vuokrasopimuksen irtisanomisperuste.

    Sitä sopiikin ihmetellä, miten tekniikka ei kykene kehittymään kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen omakustannusperusteisten vuokrien valvontaan. Vuokrien valvonta tuntuu olevan niin vaikeeta, niin vaikeeta.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat