Uusi panostajalaki astui voimaan

Uusi panostajalaki on astunut voimaan 1. syyskuuta. Uusi laki sisältää räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat säännökset. Säännöksiä on tarkennettu erityisesti henkilön sopivuuskriteerien osalta.

Uusi panostajalaki on astunut voimaan 1. syyskuuta. Uusi laki sisältää räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat säännökset. Säännöksiä on tarkennettu erityisesti henkilön sopivuuskriteerien osalta.

Panostajan työ edellyttää pätevyyskirjaa, jonka saamiseksi henkilön on täytettävä tietyt edellytykset, muun muassa terveydellinen ja muu sopivuus työhön. Erityisesti henkilön muuhun sopivuuteen liittyviä määräyksiä on tarkennettu uudessa laissa aiemmasta: panostajaksi sopivan henkilön on oltava hyvämaineinen, minkä todentamisesta säädetään nykyistä tarkemmin.

Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sen voimassaolo päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta. Pätevyyskirjan saamiseksi henkilön on suoritettava panostajan kurssi ja siihen liittyvä kuulustelu sekä hankittava tietty työkokemus.

Uuden lain mukaan panostajan pätevyyskirjoja ovat tehosteräjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhemman panostajan, ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat. Kurssin ja työkokemuksen pituus riippuvat siitä, mitä näistä pätevyyskirjoista henkilö on hakemassa.

Tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja on erotettu omaksi kokonaisuudekseen, koska tehosteräjäyttäjien työt eroavat muista räjäytystöistä. Myös koulutusvaatimukset ovat erilaiset. Aiemmin tehosteräjäytyksiä tehneille panostajille voidaan myöntää pätevyyskirja, mikäli he täyttävät työkokemusvaatimuksen.

Nuoremman panostajan pätevyyskirja voi koskea henkilön työkokemuksen mukaisesti määriteltyä työtä, kuten raivaus-, hyydepato-, laboratorio-, kallio- tai liitosräjäytyksiä tai rakenteiden tai kovettuneiden ja kuumien aineiden räjäytyksiä tai seismisiä räjäytyksiä.

Vanhemman panostajan ja ylipanostajan pätevyydet on rajattu maanpäälliseen tai maanalaiseen työhön. Koulutuksensa ja työkokemuksensa mukaisesti henkilö voi hakea näitä molempia.

Uutena pätevyyskirjana on räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. Vastuuhenkilöllä on oikeus räjähteiden käsittelyyn kuten muillakin pätevyyskirjan haltijoilla, mutta vastuuhenkilön tehtävä painottuu räjäytysten suunnitteluun ja johtamiseen. Vastuu räjäytystyön johtamisesta asutulla alueella on räjäytystyön vastuuhenkilöllä.

Pätevyyskirjan myöntää työsuojeluviranomainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Viranomainen voi peruuttaa pätevyyskirjan, jos panostaja ei enää täytä pätevyyskirjan myöntämisen edellytyksiä.

Pätevyyskirja voidaan peruuttaa myös esimerkiksi silloin, jos henkilö rikkoo olennaisesti työturvallisuuslakia pätevyyskirjaa edellyttävässä toiminnassa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uusi panostajalaki astui voimaan”

Vastaa