Työsuojeluviranomaiset huolissaan: Panostajat viivyttelevät uusintaluvan hakemisessa

Nykyisessä panostajalaissa olevan siirtymäsäännöksen mukaisesti viittä vuotta vanhemmalla pätevyyskirjalla ei saa enää itsenäisesti tehdä räjäytys- ja louhintatöitä 1.9.2021 jälkeen. Tämä pätee silti, vaikka pätevyyskortissa olisi tätä myöhäisempi voimassaoloaika.