Kokeile kuukausi maksutta

Hometalokiistan uudet todisteet hylättiin hovissa ja hyväksyttiin korkeimmassa oikeudessa

Hometalon ostaja toi hovioikeuteen käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen löytyneitä uusia näyttöjä vaurioista. Hovioikeus hylkäsi ne alkuperäisen kiistan laajentamisena, mutta korkein oikeus katsoi, että tapausta on harkittava uudelleen koko näytön pohjalta.

Hometalon ostaja toi hovioikeuteen käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen löytyneitä uusia näyttöjä vaurioista. Hovioikeus hylkäsi ne alkuperäisen kiistan laajentamisena, mutta korkein oikeus katsoi, että tapausta on harkittava uudelleen koko näytön pohjalta.

A oli ostanut B:n jakamattoman kuolinpesän osakkailta asuinkiinteistön 95 000 euron kauppahintaan. A vaati käräjäoikeudessa 3.7.2013 nostamassaan kanteessa, että kysymyksessä oleva kiinteistökauppa puretaan, koska kiinteistö poikkesi laatuvirheiden vuoksi olennaisesti siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voitiin edellyttää. Toissijaisesti A vaati, että osakkaat velvoitetaan suorittamaan hänelle hinnanalennuksena 68 659,05 euroa.  A esitti, että kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa oli kosteus- ja homevaurioita ja rakennus oli niistä aiheutuvan terveyshaitan vuoksi kokonaan asuinkelvoton. Lisäksi rakennuksessa oli useita rakenteellisia virheitä ja puutteita.

Käräjäoikeus osin ostajan puolella

Käräjäoikeus katsoi vain osan A:n vetoamista virheistä näytetyiksi ja hylkäsi kaupan purkua koskevan vaatimuksen. Asuinrakennuksen korjauskustannuksista ja virheellisen kiinteistön arvosta esitetyn selvityksen perusteella käräjäoikeus päätyi siihen, että virheellisen kiinteistön arvo oli ollut kaupantekohetkellä 70 000 euroa. Osakkaiden korjauskustannuksista A:lle jo maksamat 9 772,13 euroa huomioon ottaen käräjäoikeus velvoitti osakkaat suorittamaan A:lle hinnanalennusta 15 227,87 euroa sekä vahingonkorvausta vahingon määrittämisestä aiheutuneista kustannuksista 3 718,01 euroa.

Hovioikeus hylkäsi uudet todisteet

Hovioikeuden käsittelyyn A toi uutena seikkana sen, että tuomion antamisen jälkeen rakennuksen 1940-luvulta peräisin olevan vanhan osan keittiön rakenteita avattaessa oli lattiasta löytynyt virheitä. Rakennuksessa käytetty homekoira ei ollut antanut merkkiä keittiön kohdalla, minkä vuoksi keittiön lattiarakenteissa olevat vauriot oli havaittu vasta myöhemmin.

Hovioikeus jätti kuitenkin uuden todisteen huomiotta ja vapautti osakkaat velvollisuudesta suorittaa A:lle hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. 9 200 euron korjauskustannukset osakkaat olivat A:lle jo maksaneet.

Hovioikeus ei hyväksynyt käsittelyynsä tuota uutta todistetta vaurioista, koska se olisi merkinnyt kanneperusteiden laajentamista käräjäoikeudessa esitettyyn kanteeseen nähden.

Korkein oikeus hyväksyi ne

Korkeimmassa oikeudessa pohdittiin, oliko hovioikeus menetellyt tässä asiassa oikein ja päädyttiin toiseen ratkaisuun.

Korkein oikeus katsoi, ettei hovioikeuden olisi tullut evätä A:lta oikeutta vedota asiassa vasta asian hovioikeuskäsittelyn aikana havaittuihin, väitettyihin virheisiin ja niitä koskevaan uuteen todisteluun. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteella myös osakkaille A:n vastapuolina on varattava oikeus esittää näiden virheiden ja todistelun osalta vastatodistelua. Asian oikeudenkäyntiaineisto muuttuu siten merkityksellisellä tavalla verrattuna siihen aineistoon, jonka pohjalta asia on käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa ratkaistu.

Korkein oikeus harkitsee oikeaksi, että asia palautetaan hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

 

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hometalokiistan uudet todisteet hylättiin hovissa ja hyväksyttiin korkeimmassa oikeudessa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat