Selvitysmies kehui allianssia, osin puutteellisin tiedoin

Valtion rahoittamien rakennushankkeiden ongelmia selvittänyt Erkki Virtanen on vakuuttunut allianssimallista, mutta hänen lähtötiedoissaan on puutteita.

Valtion rahoittamien rakennushankkeiden ongelmia selvittänyt Erkki Virtanen on vakuuttunut allianssimallista, mutta hänen lähtötiedoissaan on puutteita.

Virtanen toteaa raportissaan, että allianssimalli on otettu maailmalla ”varsin yleisesti” käyttöön. Tieto ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Suomen lisäksi mallia käytetään lähinnä vain Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Esimerkiksi Saksassa julkisten hankintojen lainsäädäntöä tukitaan siten, ettei tällainen rakennushankkeen eri osapuolten luottamukseen perustuva yhteishanke ole edes mahdollinen.

Virtanenkin toteaa, että allianssimalliin liittyy myös haasteita ja riskejä. On esimerkiksi varmistettava, ettei hankkeeseen liity löysää rahoitus- ja aikatauluasetantaa.

Raportissaan Virtanen suosittaa, että valtio käyttää omissa vaativissa rakennushankkeissaan pääsääntöisesti allianssimallia. Suositus koskee myös valtion osarahoittamia hankkeita.

Virtanen suosittelee myös, että valtio ryhtyy Senaatti-kiinteistöjen avulla voimakkaasti kehittämään allianssi-elinkaarimallia ja edistämään sen käyttöä julkisessa rakentamisessa. Mallin käyttö ehkäisisi julkisten rakennusten sisäilmaongelmia.

Virtanen on listannut onnistuneita ja epäonnistuneita hankkeita sekä väylä- että kiinteistörakentamisessa.

”Kuulemani asiantuntijat arvioivat, että rakennushankkeiden aikataulu- ja kusVtannusongelmista 90 prosenttia johtuu hankkeiden valmistelun puutteista ja virheistä. Kymmenen prosenttia johtuu rakentamispäätöksen jälkeisistä ongelmista”, Virtanen toteaa.

Lähes kaikki esiintyneet ongelmat ovat Virtasen mukaan vältettävissä, jos projektinhallinta on kunnossa.

Sipilä pitää allianssi- elinkaarimallia hyvänä

Virtasen selvityksen vastaanottanut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) pitää pulmana rakennusprojektien liian heikkoa omistajuutta. Julkinen valta ei ole valvonut etujaan riittävän hyvin.

Sipilä pitää hyvinä Virtasen suosituksia allianssimallista, jossa valtio ja rakentaja kantavat yhdessä vastuun koko elinkaaren ajan. Tärkeä on myös suositus siitä, että kun valtio on rakentamisessa mukana, se määrää sekä euromääräisen että prosentuaalisen katon kustannuksille, Sipilä arvioi tiedotteessa.

Pääministeri rohkaisee kuntia tekemään investointeja home- ja sisäilmaongelmien korjaamiseksi.

Tätä artikkelia on kommentoitu 6 kertaa

6 vastausta artikkeliin “Selvitysmies kehui allianssia, osin puutteellisin tiedoin”

 1. Alianssimalli käytännössä tarkoittaa sitä että kirjataan ”muunneltua totuutta”, eli valehdellaan tuloksista, ja käytetään niiden saavuttamiseen epärehellisiä keinoja. Miksi? Koska ”kaikki” hyötyvät. (paitsi veronmaksajat, urakoitsijat ja työntekijät) Näin mm. SRVn ja Senaatin allianssihankkeessa. Toki näissä malleissa se näkymätön ja äänetön veronmaksaja kärsii eniten, mutta edelleen, mitäpä siitä kun ”KAIKKi” hyväveljet saa rahaa ja voivat sanoa, HYVÄ ME!

 2. Antti Rinteellä näyttää olevan parempi käsitys hankintaosaamisesta kuin Sipilän eläkeläisillä ja Rakennuslehdellä. Elvistely allinssi-elinkaaripaskalla on turhaa.

 3. Kun valtio kuitenkin maksaa (myös senaattilaisten tulospakkiot!), niin kannattaa sitä kai olla kavereita allianssimallin sallimissa puitteissa? Perusteelinen hankkeen valmistelu tarvitsisi aitoa kilpailtua osaamista (vrt. valtiomonopoli Senaatti) ja olisi tosiaan keino koko hankkeen hallittavuudelle. Raportissakin mainittiin VTT:n Ydintalo; senkin osalta kannattaisi kysyä käyttäjiltäkin (VTT) miten meni ja onko kohteessa esim. kosteusongelmia?

  1. Tässä Ydinturvallisuustalo hankkeessa valehdeltiin porukassa, eli Allianssissa, projektin lisäpalkkioiden kohteena olevista tuloksista. Hankkeessa mm. turvallisuuspäällikkö irtisanottiin, koska hän ei suostunut väärentämään palkkion edellytyksenä olleita turvallisuustuloksia.
   Niin, miksipä ne nyt jätettäisiin veronmaksajille, kun ne voidaan valehdella ”meidän” porukalle.

   Tämän VTT:n ydinturvallisuustalon turvallisuuspäällikön laiton irtisanominen on huolestuttava siitäkin syystä että samat SRVn pamput ovat sekaantuneet ”osaamisellaan” myös Fennovoiman Hanhikivi 1 ydinoimalahankkeeseen.

 4. Tosin ei taida toimittajallakaan olla tiedot ihan ajan tasalla. Allianssisopimushan on yksi sopimusmalli, mutta vastaavalla logiikalla tehdään paljon hankkeita esim. USA:ssa siellä käytetyllä IFOA-sopimuksella. Pitäisi puhua Integroiduista toteutusmuodoista (IPT) yleisesti, ja niiden käyttö on kyllä yleistymässä maailmassa.

  Yleisesti en oikein ymmärrä tällaista peruskriittisyyttä. Isoissa projekteissa on ollut ongelmia, ja nyt yritetään tuoda uusia ratkaisuja niihin. Toistaiseksi allianssi- tai vastaavilla yhteistoiminnallisuutta korostavilla sopimusmuodoilla toteutetuista hankkeista on hyviä kokemuksia. Eivätkö uudet vaihtoehdot ole tervetulleita?

  1. Allianssi ei ole sopimusmalli, vaan malli yhteistyöstä. Asiakas, konsultit ja urakoitsijat muodostavat alussa yhdessä tiimin, mikä tarkoittaa, että on yhteinen
   vastuu ja kaikki päätökset on tehtävä yksimielisesti. Koska päätöksiä on
   tehtävä yksimielisesti, voidaan jatkossa välttyä sopimuserimielisyyksiltä. Kaikki jatkoon valittu integroitu joukko yrityksiä on vastuussa tuloksista etukäteen laadittujen sääntöjen mukaan. Valmiita sopimuspohjia ei ole ja hankemuoto on elinkaarimallin ohella tarkoitettu suuriin julkisiin infrahankkeisiin. Elinkaarimalli on verotuksellisesti epäedullinen yksityiselle puolelle. Allianssin suurin heikkous on siinä, että sen riitautuessa kukaan ei voi taata, mitä tapahtuu,kun sopimuspohjat ovat sävellettyjä.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat