Kokeile kuukausi maksutta

Kaivanto sortui työntekijän ja pelastajankin päälle – maanrakennusfirmalle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Pirkanmaan käräjäoikeus on 13.9.2017 tuominnut tamperelaisen Turtolan Kaivin oy:n 25 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta, Aluehallintovirasto AVI tiedottaa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on 13.9.2017 tuominnut tamperelaisen Turtolan Kaivin oy:n 25 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta, Aluehallintovirasto AVI tiedottaa.

Yhtiön toimitusjohtaja ja työpäällikkö tuomittiin kumpainenkin 50 päiväsakon eli 4400 ja 2500 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Tampereella Tekunkadulla heinäkuussa 2015 sattunut kaivantoturma. Työntekijä oli asentamassa kaivinkonekuljettajan kanssa vesijohtosiirtolinjan runkoputkia kaivantoon. Kaivanto oli osin luiskaamatta eikä reunoja ollut tuettu. Jostain syystä työntekijä oli mennyt keskeneräisen kaivannon pohjalle. Kun hän oli kaivannossa, sen reuna sortui haudaten hänet kokonaan.

Kaivinkoneen kuljettaja huomasi tilanteen ja meni kaivantoon kaivamaan toveriaan esiin. Samalla kuitenkin kaivanto sortui lisää haudaten myös kuljettajan osittain alleen. Kokonaan hautautunut työntekijä sai useita vammoja.

Työsuojeluviranomainen katsoi, ettei työnantaja ollut riittävästi huomioinut työturvallisuusmääräysten velvoitteita kaivantotyön turvallisuusjärjestelyiden osalta. Työntekijä oli joutunut työskentelemään hengenvaarallisessa syvässä kaivannossa, jonka seinämät olivat olleet lähes tai kokonaan pystysuorat. Kaivantotyöhön oli ollut olemassa suunnitelmia, mutta niitä ei ollut noudatettu.

Käräjäoikeus katsoi työntekijän tienneen, ettei kaivannon vaaralliselle alueelle ollut asiaa ennen sen loiventamista. Hän oli kuitenkin hakenut jotakin työtehtäviinsä liittyen. Työnantajan antamat ohjeet kaivannon loiventamisesta olivat olleet virheelliset, joten kaivanto oli jäänyt liian jyrkäksi seinämiltään.

Rakennuttajana toimineen Tampereen Veden työmaalle asettama turvallisuuskoordinaattori oli muutamaa päivää aikaisemmin huomauttanut kaivantojen seinämien liiallisesta jyrkkyydestä. Käräjäoikeus totesi vastaajien laiminlyöneen huolehtia, että kaivanto olisi luiskattu riittävästi tai vaihtoehtoisesti, että sen seinämät olisi tuettu.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuudet, kaivannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen tärinästä aiheutuvat vaaratekijät. Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman, kaivannon seinämä on tuettava. Luotettavan selvityksen perusteella voidaan kaivannon työturvallisuus toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kaivanto sortui työntekijän ja pelastajankin päälle – maanrakennusfirmalle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat